Oorzaak van verblinding

Waarom mensen massaal in (hun eigen) leugens geloven? Als mensen God keer op keer blijven negeren en weiger te luisteren straft Hij ze met een verblinding. Dan kan de waarheid je recht in het gezicht aanstaren, maar toch zie je hem niet. Zij zijn onder een tempelslaap gekomen, dat is een bepaalde gevoelloosheid, denk aan een verdoving of een narcose of hypnose, een in comateuze toestand brengen. Deze toestand van slaap verblind de wil, denken en beoordelings- en onderscheidingsvermogen. Het is een bepaalde betovering en leid van God af en brengt mensen onder een valse geestelijke toestand. Tempelslaap is een soort van hypnose om ze in een bepaalde toestand te brengen waarin ze je kunnen manipuleren, overheersen en intimideren en je krachteloos kunnen maken. Deze slaap/verblinding is verderfelijk waardoor je open staat voor de werken der duisternis. Dit is een latente verborgen kracht die je niet ziet en je zo makkelijk onder de macht van een ander komt en maakt dat je emotioneel gebonden en overheerst wordt en je in verwarring raakt. Het wil je van het Kruis afhouden om zo geestelijke mensen te scheppen buiten God om.

Deze verblinding komt uit de macht van toverij die heerst over Nederland en die de kerk onderdrukt waardoor de kerk slaapt en velen onder de ban liggen. Het aparte is dan dat mensen gewoon wel de emoties ervaren en alles voelen en waarnemen horen en zien, maar denken er niet meer over na en maken er eigenlijk geen probleem van en vallen steeds in geestelijke diepere slaap, als geestelijk dood. De Heer waarschuwt echt dat er steeds meer verduistering over ons denken komt zodat we de waarheid niet meer zullen zien en kennen, en als misleiding eenmaal inzet en er niet mee afgerekend wordt, dan trekt dit als het zuurdeeg door heel ons denken en wezen heen en kan op den duur tot afval leiden.

Deze verblinding is een straf van God en een hardheid van hart zodat ze geen gehoor kunnen geven aan het woord. Een slaap die over het huis van God is gekomen door zonde, wetteloosheid, leerstellingen van boze geesten of valse en misleidde profeten of leraren, vals vuur, ongehoorzaamheid, rebellie, trots en weerspannigheid, hardnekkigheid, weerbarstigheid, door hun hoererijen, afgoderij en toverijen.

We zien dat onze Babylonische leiders en heersers wereldwijd een verbond hebben gesloten met de dood, en hebben een verdrag gesloten met het dodenrijk. Ze hebben hun leugen tot hun schuilplaats gemaakt en verbergen zich achter bedrog (Jes. 28: va 15). Ze denken dat ze daar veilig zijn en daar hen niets overkomen zal en dat ze aan het komende oordeel zullen ontkomen, maar hun tijd is kort want de Heer zal plotseling in woede opstaan. Want de leugenschuilplaatsen zullen weggevaagd worden wanneer de voortstormende gesel doortrekken zal van Godswege. De Heer, de Doorbreker zal opstaan en in beweging komen, want een vernietigende einde is vastbesloten.

Deze heersers en leiders hebben een verdrag gesloten met “Samael”, een vorst en meester onder de demonen uit de onderwereld en dodenrijk, een engel van “verderf”, van “vergif” en “verblindheid”, om de wereld te betoveren die hun blind zouden maken voor de gevaren van het genetische modificatie experiment dat ze een vaccin noemen maar het niet is. Het is een poging van de trotse leiders van Babylon om de mensheid zelf te veranderen in een GGO-product dat de tovenaars, de satanisten vervolgens als hun eigendom patenteren waardoor de hele wereld in slavernij wordt gebracht. Door de zonde, ongehoorzaamheid en afgoderij en wetteloosheid staat de Gemeente, de Kerk open voor deze machten der duisternis waardoor ze betoverd worden, verblind en onder hun ban komen. Door deze Babylonische heersers voet te geven en zo met hen in te laten, dienen deze mensen de duistere machten die hun verblind hebben waardoor ze misleid worden en af kunnen vallen.

Maar we weten dat deze duistere machten en plannen van Babylon zullen falen omdat JHWH, onze Heer met Zijn overwinningsleger, een overblijfsel die Hij getraind en opgewekt heeft klaar staat en ze heeft verzamelt om deze sluwe plannen te verbreken en te vernietigen om Zijn volk uit Babylon te leiden uit de handen van de vijand. Het verbond zal verbroken worden en de overeenkomst met het dodenrijk zal geen standhouden, door de Machtige Israëls.  Door Jezus, die het Licht der wereld is en de duisternis heeft overwonnen. De blinden zullen weer zien en zullen het zicht weer krijgen en zullen zij uit de slaap ontwaken en opgewekt worden, hersteld en genezen, zij die door de demonische engel Samael, de geest van verblinding en gif betoverd en verblind werden.

De Heer zal Zelf in dit leger vooruit gaan aan de spits want Hij is de Doorbreker, Hij zal de vijand van het volk in verwarring brengen en hen in de macht van Gods Leger overgeven en ze zullen vernietigd worden.

Gods overwinningsleger, zij zullen alles doen wat de Here hen gebieden zal hen te doen om al de vijanden te verslaan en om de overwinning te behalen en om Gods volk uit de slavernij te leiden en de werken van de vijand te vernietigen. De grote uittocht zal beginnen.

Door Gods genade geeft Hij de mogelijkheid tot vergeving en terugkeer en herstel.

Als de Heer deze slaap, die deze verblindheid heeft veroorzaakt wil verbreken over dit land, zullen we tot berouw en bekering moeten komen, tot schuldbesef, en zullen we onze zonden moeten belijden, vergeving moeten vragen zoals Daniël deed. Door het verwerpen van Gods Woord en door ons ongehoorzaamheid aan Hem en Zijn Woord, veroorzaakte dit verblindheid, en heeft satan voet gekregen in de Gemeente. Dat de Heer de ogen van Zijn volk mag openen en Hij Zijn Licht wil zenden in de duisternis en de dat sluiers verwijderd mogen worden die op hun ogen rusten zodat blinden zullen zien en genezen worden. Laten we bidden en proclameren dat de Heer deze slaap, die verblind en doof maakt door ongehoorzaamheid, ons weer doen terug keren en we weer wakker worden en opnieuw mogen opleven en er een geestelijk ontwaken mag komen in Jezus Naam.

JP

6 gedachten over “Oorzaak van verblinding”

 1. Dag Jelly,

  Bedankt voor je uitleg en je artikel.
  De afgelopen tijd heb ik, ter bemoediging in mijn geloof, een geweldige Bijbelse serie over de 7 gemeenten gezien. Ben hier zelf ook op geattendeerd. Hierin worden de woorden van Johannes en Paulus die destijds, net als de gelovigen in Yahshua nu, in een ‘onderdrukkende’ tijd kwamen te leven. Deze Bijbeluitlegger is meer een verhaalverteller en neemt je mee in het wel- en wee van de gelovigen. De opnames zijn gemaakt in de restanten van de 7 gemeenten. Dat maakt het boeiend en wandel je mee door deze tijd. Veel achtergrond informatie over het gewone leven. Waarom bepaalde uitdrukkingen zijn opgetekend in het kader van hun levensstijl/ gewoonten in de woorden van Yahshua naar de 7 gemeenten toe. In Efeze werd er zelfs een vorm van QR code voor de gelovigen ingesteld. Hierdoor konden ze niet meer kopen en verkopen. Werden ze voor de heersers herkenbaar en kwam er vervolging op gang. Dit omdat ze de afgoden geen eer brachten en hierdoor de ‘regeringsvorm’ niet aanvaarden. Zeer herkenbaar eigenlijk! Uiteraard zou het geweldig zijn om deze prachtige documentaire via jouw platvorm aan de andere broers& zusters door te geven. Gewoon om hieruit hoop en moed te verkrijgen. Ter bemoediging voor diegenen, die net als jij en ik een tijd in gaan zoals bovenstaand geschreven. De link staat onder mijn schrijven. Ik hoop dat dit geplaatst kan worden om elkaar ‘een hart onder de riem’ te geven. Ook om je geloof, ongeacht wat de tegenstander nog gaat doen te versterken. Zoals Paulus al aangaf; door de gehele wapenuitrusting aan te trekken! Efeziërs 6.

  In verbondenheid een groet en op afstand een zuster in geloof. Lennie-Ester.

  https://youtu.be/JpJ-IWw5_Mc

  1. Bijzonder dat een vorm van QR code ook in Efeze voor de gelovigen werd ingesteld, dankje voor je bemoediging en je link van de documentaire. Ik zal het onderzoeken, dankje.
   Gezegende shabbat
   shalom Jelly

  2. Hé lieve Lennie,
   Wat leuk je stukje te mogen lezen.
   Toen ik bezig was het te lezen, dacht ik al, dit zou van Lennie kunnen zijn.
   Je vriendin Denise

 2. Nog even ter informatie over SAMAEL

  Samaël (het woord sam is afgeleid van gif of venijn) was een invloedrijke aartsengel, hij is een gevallen engel van het oordeel. Samaël heeft de leiding over alle naties en was de engel die het gif van de dood in de wereld bracht.
  Het Hebreeuwse Henoch 14:2 erkent hem als “hoofd van de verleiders”, “groter dan alle hemelse koninkrijken”.
  Het woord Samaël, zien we dat het eindigt met EL. El betekent in het Hebreeuws God. In de Bijbel zijn er plaatsen waar de allerheiligste God EL wordt genoemd.
  Samael is een gevallen engel, maar God gebruikt hem nog tot oordeel, daarom is het zo dubbel en tegenstrijdig.

  in Hebreeuws Samaël is gespeld Samech, Mem, Alef, Lamed.
  Het eerste deel van deze naam is Samech Mem.
  Sam (Samech + Mem): bittere drank, drug, vergif, toxine, medicijn, drankje; parfum
  De naam Sama-el betekent “het medicijn van God, het parfum van God, het gif van God, het medicijn van God, de bittere drank van God.” Dit zijn allemaal nauwkeurige vertalingen.
  De letter Samech ziet eruit als een cirkel en staat voor die slang die zijn staart opeet. Dit is ook het teken van META wat dood betekent.
  Met andere woorden, we hebben het over een AFGEVALLEN boodschapper van God, wiens naam de dood en verleiding als krachten van God draagt. Zijn naam eindigt op EL, wat “van God” betekent.
  Beetje dubbel dus …

  1. Heel erg mooi om deze toelichting in een taal te zien, die zo helder en duidelijk is, dan alle andere talen. Fijn, de toelichting! Dank je wel voor het plaatsen van de link. Het mooie en fijne is, buiten alle fantastische geschiedkundige achtergrond informatie, dat het steeds eindigt in situaties waar wij nu voor komen te staan. Wat blijkt….het is praktisch het zelfde als destijds. “Er is niets onder de zon. ” Ook in ‘Het Goede Boek’ opgetekend!

   Met een zusterlijk sjaloom voor een ieder die dit leest,

   Lennie-Ester

  2. Uit apocriefe geschriften word de beste vriend van Melchizedek ook Samael genoemd. Hij verraad Melchizedek omdat er hoogmoed in zijn hart komt en in plaats van Melchizedek wil heersen over Salem.
   Hij verleid 1 derde van de inwoners van Salem en vlugt naar Sodom en Gemorrah (type van afdalen naar de wereld). Melchizedek volgt hem om de scepter terug te halen.
   Samuel hits vervolgens de koningen van de vlakte op tot oorlog waarbij Lot gevangen raakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *