Israël : Twee huizen, twee vrouwen

Friezen zijn Nederlanders maar zijn ook alle Nederlanders Friezen ?
Nee dus.
Zo is het ook met het huis Israël (10 stammen) en het huis Juda (2 stammen), ze zijn allen Israël, maar Israël is niet Juda en Juda is niet Israël, maar samen zijn ze wel Israël.
Lijkt wat ingewikkeld maar zo is het.

God heeft in feite twee vrouwen
1. Afkerig Israël en Trouweloze Juda (Jer. 3:8.)
2. Ohola is Samaria (haar tent : Israël) , Oholiba is Jeruzalem (haar tent in haar : Juda) Ez. 23.

Dit zijn de twee huizen, deze twee koninkrijken waar God een nieuw verbond mee heeft gesloten. In Hebreeën 8:8 staat : Zie, er komen dagen spreekt de Here, dat Ik voor het huis ISRAËL en het huis JUDA een nieuw verbond tot stand zal brengen, (waar ook christenen uit de heidenvolkeren deel aan mogen hebben)
Jeshua zelf ziet het ook als twee koninkrijken, en zegt in Math. 15:24 waar Hij nooit een geheim van gemaakt heeft, dat Hij zich gezonden wist tot de verloren schapen van het huis Israël. Daar bedoelde Hij niet alleen de Joden (het huis Juda), zijn hart ging ook uit naar het huis Israël, die ook wel het huis van Jozef werd genoemd die nog steeds in ballingschap zijn en nog nooit terug gekeerd zijn.
Zelfs Jacobus wist het, hij schreef, groet de 12 stammen in de verstrooiing, hij wist zeker dat de 10 stammen het huis Israël nog niet was teruggekeerd, terwijl de Joden wel voor een groot deel waren terug gekeerd.

De 10 stammen van ISRAËL zijn tot de dag van vandaag nog niet terug gekeerd en als Israël herstelt en dat komt door de ” Scheidbrief “. (Jer. 3:8)
Als iemand scheiden gaat van God raakt zij ook de Naam van God kwijt (IsraEL).
Hoewel God de echtscheiding haat, Mal. 2:16, stond Mozes het toe vanwege de hardheid van hun hart (Matt. 19:8). Maar als een vrouw voor de tweede maal werd weggezonden met een scheidbrief mocht ze niet weer hertrouwen met haar eerste man. (Deut. 24:1-4). Ook mocht een gescheiden vrouw pas hertrouwen met een andere man nadat de eerste man was overleden anders pleegt ze echtbreuk.
Ze worden nu dus onder een andere naam bekend.
Israël raakt verborgen maar niet voor God (Jes. 40:27).
Ze heet niet meer IsraEl maar Lo-Ammi, ‘niet mijn volk’ en Lo-Ruchama, ‘niet-ontfermde’ (Hosea 1).
Hosea 2:1 zegt “Klaagt uw moeder aan, klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw niet, en Ik ben haar man niet”. Het huis Israël wordt dus onder een andere naam bekend en raakt alles kwijt, haar Feesten, sabbatten en haar hoogtijdagen.
Ze zijn schuil gegaan onder de volkeren en zijn verheidenst maar er niet in opgegaan.
Het huis Israël is doof en blind voor hun eigen identiteit als Israël (Jes, 42:19) en het huis Juda is voor een groot deel verblind voor de Messias (2 Kor, 3: 14 ,15).

Door het offer van Jeshua de Messias is de weg geopend.
Hij heeft de scheidbrief verbroken door Zijn lijden en sterven en de weg is geopend voor de terugkeer van de 10 stammen Israëls, waarvan Efraïm het eerste geboorterecht heeft. Door het geloof in de Messias zal het huis ISRAËL alleen herstelt kunnen worden en opnieuw aangenomen worden als Israël, er is geen andere weg.
We moeten leren inzien het verschil tussen het huis ISRAËL en het huis JUDA (dat onder Jerobeam gescheurd is in twee rijken 1 Kon. 11: v.a. 30)
God heeft de broederschap “samenbinding” tussen Israël en Juda verbroken (Zach. 11:14)
Het huis Israël is nog steeds in ballingschap, maar God gedacht hun wel in het nieuwe verbond, en zij zijn de kostbare schat in de aarde verborgen.
God zal hen weder oprichten en hen herstellen. Er zal weer “samenbinding” komen door het nieuwe verbond, door de wedergeboorte, door het geloof in de Messias Jeshua .
In Jer. 50:4 staat: in die dagen en ten dien tijde, luist het woord des Heren, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tesamen, al wenend zullen zij voortgaan en de Here hun God zoeken.

God is bezig het ware Israël te openbaren <de verborgen 10 stammen> en ze zullen hun ware identiteit vinden door de Heilige Geest, Hij zelf zal het openbaren en is daar nu al mee bezig.
Het huis Israël ook wel het huis van Jozef genoemd is heel belangrijk voor Israël omdat Deut. 33:7 zegt: “Hoor, Here, de stem van Juda en breng hem tot zijn volk (wie zijn zijn volk … natuurlijk zijn broeders het huis Israël, Jozef) en samen zullen ze optrekken uit het Noorden beiden worden één onder het nieuwe verbond).
Er zal weer een uittocht plaatsvinden van al de 12-stammen van ISRAËL, groter dan de uittocht uit Egypte is geweest.
Daarom geloof ik in die grote opleving die ook in ons land zal komen omdat ook hier in Nederland ISRAËL-volkeren zich in het verborgen scharen zodat Gods wind werkelijk gaat waaien over de dorre doodsbeenderen. Jozef zal de oogst binnenhalen.

De grootste openbaring over Israël ligt in het leven van Jozef verborgen. Jozef weerspiegelt Jeshua, die zich weer bekend zal maken aan zijn broeders.

Als Jozef de oogst binnenhaalt, zullen, wanneer er grote hongersnood is, zijn broers komen, zij zullen hem herkennen, zij zullen gevoed worden en tezamen terug keren (Jer.50:4) naar het land dat God hen ten deel gegeven heeft.

Amos 6:3-6 zegt :

En, wie bekommert zich nog om de verbreking van Jozef ?!?!
De verbreking van Jozef wordt bedoeld het verdriet van de breuk die er is tussen de beide huizen, wie maakt er zich nog druk om, en wie staat hier eigenlijk nog bij stil ? Dit komt ook omdat het huis Israël zijn identiteit heeft verloren, hij werd als de heidenen.
Ieder focust zich alleen op Juda. Er ligt een soort verblinding over. God gaat deze breuk helen (Ez 37).

Jozef zal herenigd worden met zijn broers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *