Waak op Deborah

Ook nu leven wij in net zo een duistere tijd als de profetes en Richteres Deborah. Door de grote afvalligheid en ongehoorzaamheid en rebellie en het verlaten van het Verbond van de God van Israël, maar ook door de vele afgoderijen en hoererijen in ons land komt de ‘onderdrukker’ om te roven en te plunderen over ons land. We leven als kerk en land in de nederlaag en falen en niemand is er die opstaat en onze grenzen bewaakt en we zijn krachteloos geworden. De God van Israël is bezig met het zuiveren en heiligen en voorbereiden om een machtig leger op te richten, het zal een overblijfsel zijn waarin vele vrouwen als pioniers van Jezus als Deborah’s en Esther’s worden geroepen en vrijgegeven om op te staan om de weg voor te bereiden voor de Heer, om velen te motiveren en te inspireren, te bemoedigen en tot grote hoogten van overwinning te brengen en dat samen met de mannen (de Barak’s) om als een groot leger op te staan en op te trekken in deze laatste eindstrijd. Dezen samen, mannen en vrouwen, nederig en dienstbaar naast elkaar in eenheid, een groep van overwinnaars, zij zullen de vijand onder de voeten van Jezus treden en nog een grote oogst van zielen binnen halen voor de komst van de Heer.
En de Heer gaat voor hen uit en verheft Zijn stem … want machtig is Zijn leger dat Zijn Woord volbrengt .. !!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *