11.11 – 22.22

Onze Heer spreekt op verschillende wijzen en dat is door Zijn Woord en door zijn stille zachte stem, door dromen en visioenen, maar Hij kan op vele verschillende creatieve manieren tot ons spreken en in Zijn communicatie is Hij niet beperkt. In de Bijbel zijn getallen en getalswaarden nooit toevallig en ligt vaak een verborgen betekenis achter, dit is dus geen numerologie wat ik beslist niet aanmoedig of deel aan wil hebben. De Heilige Geest wil ook met ons communiceren door middel van getallen en cijfers die overeenkomen met de Schrift. Sommige getallen zien bedoel ik dat God je steeds weer herhaaldelijk een bepaalde getal laat zien. Deze getallen zijn dan geen toeval meer maar een creatieve boodschap van God.

Zo bepaald de Heer me al jaren steeds bij 11.11 die ik steeds weer zie, maar ook de verdubbeling van 11.11,  nummer 22.22. Het wonderlijke is dat mijn man en ik gedoopt zijn op 11.11.

De Heer liet me jaren geleden op een nacht 11.11 zien (2008) toen op die zelfde dag mijn taliet uit Israël werd verzonden dat Hij met de taliet ook zijn profetisch Woord mee zou zenden.

11.11  verwijst naar  opstanding, ontwaken, opwekking, God brengt leven in dode dingen en plaatsen. Gods gunst en voorziening om bezit te nemen van beloften, overgang en bestemming. Geboorte van iets nieuws. Maar bij een overgang naar een nieuw seizoen kan er een intens schudden en chaos zijn voor de opstanding of nieuwe geboorte van iets nieuws.

11.11 is een verborgen symbool voor volwassen zonen (mannen en vrouwen) van JHWH die tot volheid zijn gekomen.

22.22 verwijst naar Zoonschap,  zonen van het Licht, open deuren, gezag om JHWH zijn doeleinden te bepalen, zekerheid van Zijn beloften, sleutels tot het Koninkrijk.

Jesaja 22:22 “ Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; wat hij opent kan niemand sluiten, en wat hij sluit kan niemand openen. ”

Daniël 2:22 Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.

Openbaringen 22:2 “Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.”

Ook verstuurde ik in 2016 iemand een bericht over Openb. 12 over de vrouw die zwanger was en het en mannelijk kind dat tot geboorte zou komen en dat precies op het tijdstip  11.11 waar de Heer me op attendeerde.

11 is een Hand die in beweging wordt gezet en dat er iets staat te gebeuren en iets nieuws wordt geïntroduceerd of aangekondigd of tot geboorte komt.

11.11 vertegenwoordigt een overgang wat op het punt staat om over te gaan naar een geheel nieuw seizoen. Het spreekt van opstanding, of opstandingskracht.

Op 23 januari 2021 vroeg ik de Heer zullen de zonen Gods, het mannelijk kind  (in maart/april (?) openbaar worden en opstaan.  De Bijbel leert waar twee getuigen over iets zal waarheid zijn.

Mijn man en ik waren net 37 jaar getrouw in januari 2021 en Hilco onze oudste zoon bracht even een bos bloemen voor onze trouwdag.  Het woord TROUW lichte op en wat opviel om de bos bloemen daar zat een tape verbonden met allemaal nummers. Het was 12 keer nummer 11. Het Bijbelse getal 12 is Koninklijke priesterschap, volmaakte regering, uitverkiezing.

Ook Openbaring 11, spreekt van een oproep tot bekering en ontwaken van de natiën.

En Openbaringen 11 vers 11 spreekt van opstanding, van opstandingskracht die de getuigen tot leven wekt en op de voeten doet staan.

In Deuteronomium 11.11 staat, “Maar het land, waarheen gij trekt om het in bezit te nemen, is een land van bergen en dalen, dat water drinkt van de regen uit de hemel.

Gods belofte aan Israël (en aan ons nu) in Deuteronomium 11:11 was dat wanneer ze eindelijk het Beloofde Land zouden bereiken, ze zouden overgaan naar een seizoen waarin ze van het begin van het jaar tot het einde onder Gods voortdurende zegen stonden (het duizendjarig vrederijk).

Het is een overgang naar iets nieuws.

In Johannes 11.11 staat “daarna zeide Hij (Jezus)  tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken.” Ook hier spreekt het van opstanding.

Jesaja 11:11   “Te dien dage zal de Heer zijn hand voor de tweede keer uitstrekken om het overgebleven overblijfsel van zijn volk terug te winnen…”   God is met zijn overblijfsel.

Maar nu de verdubbeling, 11.11 – 22.22

De eerste vermelding van 11 (elf) in de Bijbel is in Genesis 32:22, wanneer Jacob zijn 11 zonen meeneemt op een reis om terug te keren naar het land van zijn erfdeel.

Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen.

Op de in vers 22 genoemde nacht (11 verdubbeld), bezocht een engel Jacob en zij worstelden tot het ochtendgloren. Het was op dit punt dat Jacob de openbaring ontving dat hij zijn naam in Israël zou veranderen en met veel meer duidelijkheid en vrijmoedigheid naar zijn bestemming zou overgaan.

Jozef is de 11de zoon. Jacobs vrouw Rachel was bevallen van hun 11de zoon Jozef die opgroeide tot een profetische droomuitlegger. Het was in Genesis 30:22 dat Rachel zwanger werd van Jozef (weer zien we 11 x 2 = 22).

Jozef zijn belangrijkste gave was openbaring en hij was gewend om Israël in een nieuwe seizoen van zegen te brengen tijdens een van de grootste economische crisis op aarde.

Maar ook zien we vaak in de Bijbel het getal 11 mensen met een groot geloof markeren in wie God grote wonderen deed in hun leven omdat ze geloofden. God zal nieuwe dingen in de mens baren en openbaren, dat kunnen we zien door heel het hoofdstuk Hebreeën 11 heen. We zien dat God nieuwe dingen baart voor Zijn doeleinden en geloof voor het onmogelijke. Kijk maar een naar Hebreeën 11 vers 11 ”Door het geloof heeft ook SARA kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte”.

Natuurlijk is dit voor iedereen niet een formule en God spreekt met een ieder op een unieke en persoonlijke manier tot ons, maar misschien ervaar je een stuk erkenning hierin. Probeer elke keer als je de cijfers ziet om te noteren waar je op dat moment mee bezig bent, of waar je het over hebt gehad, aangezien dit de sleutel kan zijn, of het seizoen waarin je je bevind en vraag de Heer voor jezelf wat Hij tot je wil zeggen.

Ik bid jullie Gods zegen en shalom toe.

JP

4 gedachten over “11.11 – 22.22”

 1. Ik ben erg bezig met die 11 11 en ik heb de indruk dat dit betrekking heeft op 22 februari want zo als alles ten aanzien van die oorlog met Rusland zich aan het ontwikkelen is lijkt het er op dat deze alles verwoesten rond die tijd zal uitbreken.
  Hij heeft ook in Zijn wordt gezegd dat de mens zeer zeldzaam zal gaan worden hier op aarde en dat wat er overgebleven is van de volkeren zich zal bekeren te de Here.
  Hij heeft ook gezegd dat de aarde een keer door water en een keer door vuur vernietigd (gereinigd ) zou worden.
  Dit alles lijkt erg overeen te komen met dat wat in openbaringen 16 vers 13 t/m 21 staat.
  Zie Ik kom als een dief in de nacht !

  1. Hoi Martien, was het je al opgevallen dat jij je reactie in 2022 (3 tweeën) om 11:10 uur (drie enen) geplaatst hebt? 🙂

   Ik wens je/ jullie alle liefde met God, Jezus en elkaar ✝️

 2. Dank je wel Jelly,

  Ja we zitten in een periode van steeds intensievere barensweeën zowel voor degenen die geroepen zijn tot het Zoonschap als ook voor de Israel natien die tot Wedergeboorte gaan komen. In Mattheus 19 vers 28 spreekt Onze Heer over deze tijd en onze roeping om Hem ook in deze nationale wedergeboorte te volgen.

  Hier in Canada wordt het wat dat betreft momenteel heel intens, het doet denken aan Roemenië van een aantal jaren terug en we bidden voor de Doorbraak en Verlossing van De Heer.

  Martien, je hebt gelijk alles bouwt ogenschijnlijk ook op tot een ( of de) confrontatie met Rusland. Net als voor Napoleon en Hitler indertijd is het mogelijk dat De Heer hen ( mogelijk tegen Putin’s eigenlijke wil ?) Zal gebruiken om de Westerse natien op hun knieën te brengen en aan de huidige manifestatie van ‘Babylon ( via Rome etc. ) een einde te maken ? We zullen het zien. Hoe het ook zal gaan, we worden door alles steeds losser gemaakt van het aardse, want er is hier letterlijk niets blijvends.

  Wat 11.11 22.22 betreft, als het mag sluit ik een link in naar een Woord dat onlangs gedeeld werd in een gemeente hier ( in Grande Prairie) in Noord Alberta, het is een bemoedigend Woord en Openbaring 22: 2 wordt er ook in vermeld ook in verband met Canada en de komende Opwekking.

  Weest bemoedigd on Onze Komende Koning

  Gerrit Van Vliet

  https://youtu.be/4O6x9JuXlnA

  1. Ik ben een nieuwe christen. Ik heb god aangeroepen in al mijn zorgen en pijn. En die gaan diep. Ik zie nu ook weer , net als in het verleden weer vaker 22;22 voorbij komen. Op mijn telefoon als ik toevallig op mijn telefoon kijk naar de tijd. Of op de wekker. Voorheen ook altijd in de auto.
   Dit kan dus wel een teken zijn vanuit de bijbel bekeken?
   Want ik wil niks te maken hebben met de new age. Al die praktijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *