Alles op Gods tijd

God ziet het kwaad en verdorvenheid van de regeringen en leiders aan onder de volkeren en natiën die goddeloos handelen en Zijn oordeel zal spoedig komen, het oordeel over de goddeloze wereld en het zal niet worden gestopt. Jaar na jaar is er gebeden en gevast door mensen voor berouw en bekering zodat er een keer kan komen in het lot van ieders land. Jaren gingen voorbij en de omstandigheden lijken alleen maar erger naarmate het oordeel van God komt.  Mysterie Babylon trekt op, de Elite en zijn handlangers, de machthebbers der aarde, de kwaadaardige mensen die geen geweten en hart hebben en die over de aarde marcheren en die in beslagnemen wat niet van hen is en alles omver willen werpen. We moeten niet met de ogen van de wereld kijken maar met de ogen van God, vanuit Zijn Woord, zijn gedachten, Zijn plannen en om Zijn doel te kennen, en met ogen van geloof te zien. Ons denken moet overeenstemmen met Gods Geest, de Geest van Christus. Doordat het volk los van God en zondig is en ze hun eigen goden dienen, en ze er afschuwelijke levensstijlen op na houden waar bv een man het met een man en een vrouw het met een vrouw doet, wat een gruwel voor God is, en ze zich weigeren te bekeren van hun kwade wandel, wekt God mensen op om oordeel te brengen over de volkeren.

God zelf wekt Babylon, de Elite, de corrupte leiders op (Habakuk 1), maar Gods vijanden zullen niet buiten Zijn controle zijn, al hoe slecht het soms ook lijkt, de vijanden handelen niet uit vrije wil, zelfs al denken zij van wel. God wekt de vijand op, Hij wekt Babylon op, om het kwaad te oordelen, maar het kwaad en het onrecht die ze doen heeft een oorzaak, het volk zelf had onrecht gedaan en daarom liet God deze Machthebbers der aarde opstaan om hen te laten zien hoe het voelt om slachtoffer van onrecht te zijn. Maar God wekt hen ook op met als doel om de mens terug te laten keren van hun zondige en goddeloze wandel om terug te keren tot Hem zodat ze ontkomen zullen aan Gods oordeel en plagen. Wanneer mensen onder druk komen te staan en hun geloof zal worden beproefd zullen ze beginnen God aan te roepen en te schreeuwen om hen te verlossen, dit is een weg om tot berouw en schuldbesef te komen en de zonde uit hun leven te halen, opdat ze zich zullen keren tot de Levende God, tot Jeshua de Messias.

Het is tijd, het is nu de tijd, de Vernietiger staat voor de deur, het oordeel komt. Alleen zij die Hem aangenomen hebben als Heer en Verlosser, en die Hem trouw dienen, en wier harten besneden zijn door de Geest en bedekt is met het bloed van Jezus en onder het bloedverbond staan, dat is Zijn zaad, en hun kinderen en geliefden die in hen geheiligd zijn, daar zal de Vernietiger aan voorbij gaan, zij zullen in Gods Schuilplaats zijn en beschermd worden en buiten het bereik van de slang worden gehouden.

De Heer heeft gewaarschuwd en heeft geduldig gewacht tot mensen zich tot Hem zouden keren om verlost te worden en Hij zal niet langer wachten.

Is het zo dat alle mensen moeten boeten voor de zonde van de corrupte leiders …, gelukkig niet, maar God geeft het volk wel collectief het soort leider wat ze verdienen en waar ze voor gekozen hebben. Velen zetten Gods wetten terzijde en ze negeren Hem, Hij die hen verlossen wil. God geeft het volk leiders die hun eigen waarden weerspiegelen. Zo leiden de goddeloze leiders het volk in gevangenschap en slavernij op naar de machthebbers der aarde die goddeloosheid bedrijven. En zo past het oordeel altijd naar wat wordt weerspiegelt. De mensen wilden wetteloosheid die tot onrecht leidde; dus gaf God hun het verlangen van hun hart. God zal Babylon, de machthebbers der wereld oordelen maar pas nadat Hij hen gebruikt heeft om de volkeren te oordelen en te beproeven . (Habakuk 1:12)

En zo zijn al de vastgestelde tijden in Gods hand en niet onder controle van Babylon en Gods zal opstaan om onze sterke Verlosser te zijn. En zo zal de oprechte man en vrouw door geloof en trouw leven, een geloof dat in de smeltkroes van de tijd wordt beproefd wat betrouwbaar, sterk, gefundeerd, gegrond en stevig is gebleken.

Kom uit Babylon, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

JP

One thought to “Alles op Gods tijd”

  1. Jelly
    Weer een waar woord, de tijd is inderdaad kort, ik blijf bidden voor diegenen die in de duisternis wandelen maar ook voor de mensen “de wakkeren” maar nog niet geheel wakker zijn, omdat men nog niet de waarheid van Gods woord begrijpt. Ik blijf ook mensen waarschuwen, maar ik ben een roepende in de woestijn, maar ik hou vol.
    Gods Zegen
    Mieke

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *