ARENDEN

Een arend is een koning onder de vogels. Hoog in de lucht en zwevend op zijn uitgespreide vleugels is het prachtig om een arend te zien. Door de manier van leven van een arend kunnen we veel leren betreffende de profetische bediening.
Arenden vliegen vaak alleen en een profeet-arenden houden van afzondering.
Ze leven als het ware in twee werelden, ze luisteren naar de natuurlijke en naar de geestelijke wereld en zijn daar heel bewust van.
Door deze perioden van eenzaam gebed en wachten wordt hun geest gevoelig en kunnen ze de stem van God horen. Daarom willen ze vaak alleen zijn.
Al de onrust van het gewone leven zal hen afleiden. In zo’n omgeving wordt hun innerlijke bewustheid gesterkt en blijven ze opmerkzaam in de geest.
De arend heeft de kracht van geduld. Hij wacht wijselijk tot de wind gunstig is en benut die. Hij weet het moment om op te stijgen en op de wind te kunnen zweven of op thermiek om te kunnen opstijgen.
De arend gaat heel efficiënt met energie om. Meer dan vliegen, stijgt hij omhoog. Een arend weet welke richting de wind opgaat en welke kracht die heeft.

De arend is ook het symbool van gerechtigheid en oordeel, dat is wat Koning Jezus zal komen brengen. De arend is ook het beeld van de WIJSHEID, de verstandige. ( spreuken 3 : 12-20 )

Een christen-arend leert het geheim van wachten op de Heer. Ze zullen weten op welk moment de Geest van God werkt. Ze weten en begrijpen meer van de manier waarop de stroom van de Geest zich beweegt.
De ogen van de arend zijn heel bijzonder. Ze hebben een dubbel stel oogleden. Een stel beschermt de ogen tijdens snelle duiken naar beneden. Het beschermt ook voor de sterkte wind en de gloed van de zon. De spieren van het oog van de arend maken een lineaire beweging van de lens mogelijk. Deze telescopische mogelijkheid van het oog van de arend maakt het mogelijk om kleine objecten te zien van een grote afstand en hoogte. De breedte waarmee een arend kan zien is bijzonder groot, tot 275 graden. Zo zal de arend-profeet de macht hebben om veel verder te zien in het gebied van de geest.
Ze zullen gezichten zien, engelen en andere dingen van de Geest. Ze zullen in de toekomst zien en profeteren over dingen voordat ze plaats vinden. Hun aandacht is op de Heer gericht, Hij is de Leidsman en Voleinder van het geloof.
De ogen van een arend zijn fel en doordringend en ze zullen gekenmerkt worden door vrijmoedigheid en moed die komt door Gods openbaring. Het is een volk dat “ weet”. Ze hebben een teder hart dat snel gebroken is bij het zien van zonde, ze kunnen bij tijden gefrustreerd maar ook zeker boos zijn als hij ziet dat datgene wat in de Bijbel staat niet gezien wordt in de gemeente en de gelovigen.
Velen begrijpen deze boosheid niet en een arend-profeet laat hierdoor een andere kant van Gods Vaderhart zien.
De arend-profeten kunnen soms scherp en fel overkomen. Het vuur van God in hen kan in hun ogen gezien worden. Ze hebben een bijzondere bewogenheid om de heiligen te volmaken en zien Gods ideaal.
Ze zijn “ intolerant” voor dingen die Gods glorie niet halen. Het zijn typisch radicale mensen meer alleen dan de doorsnee mens, en zo intensief dat ze de mensen rondom hun uitdagen en prikkelen.
Een van de zorgen van de arend-profeet en het thema dat ze vaak herhalen is dat Gods volk terug moet keren tot het Goddelijk patroon en Plan.
In het boek Jeremia staat alleen aal 111 keer het woord “ terugkeer” . Ze pleiten, stimuleren en bestraffen totdat de kerk terugkeert.
Jer. 4:11 Indien gij u bekeert, Israël, luidt het woord des HEREN, dan moogt gij tot Mij wederkeren, en indien gij uw gruwelen wegdoet uit mijn ogen, dan behoeft gij niet te vlieden.
Jer. 3:11 Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des HEREN, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des HEREN, Ik zal niet altoos blijven toornen.. 22 „Keert weder, afkerige kinderen, Ik zal uw afdwalingen genezen.”
Het oog van de arend is doordringend en zal onderscheiden waar het op aankomt. Ze zullen door de misleiding heen zien en snel in de geest onderscheid maken.
Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. (Openb. 4:1).
Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaatst gegeven in de hemelse gewest in Christus Jezus.
De arend kan hoger vliegen dan enig andere vogel en van uit de hoogte ziet de arend ver boven de horizon en heeft een panoramische blijk. Hij kan een uitzicht bewonderen en dingen zien die andere schepselen niet zien. De arend heeft Gods ogen, en laat een goddelijke natuur zien. Ze willen dingen leren zien door de ogen van Christus en vanuit Gods gezichtspunt.
Ze verlangen voortdurend gevuld te zijn met Gods volheid.
Luisteren naar Gods stem vereist concentratie. Het houdt in dat we ons hele wezen aan Hem overgeven.

Afbeelding : The great White Eagle, https://www.mattatha.nl/ , Ida Schutter.
De Doorbreker! De grote witte Arend is het geestelijke symbool van de Grote Profeet Jezus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *