Babylon zal vallen

We zijn nog steeds in oorlog, in een geestelijke en psychologische oorlogvoering, en deze strijd waarin we zitten, deze crisis laat zijn diepe sporen na in ieders leven, de aarde schudt hevig, maar we zullen spoedig de ineenstorting van het Babylonische systeem voor onze eigen ogen zien, “mysterie Babylon”, het corrupte wereldsysteem. We weten dat Babylon niet alleen een corrupt religieus kerkelijk systeem is maar dat dit ook een politiek en economisch en financieel systeem is, een antichristelijke wereldsysteem.

Maar voor de Heer weer terug komt zal Hij Babylon oordelen en zal deze vallen. Het zal als een kaartenhuis ineenstorten, en alle macht en rijkdom zal vergaan.De Bijbel zegt in één uur tijd zal al haar rijkdom vernietigd worden !Onze heersers en machtshebbers hebben een verbond met de dood gesloten en een verdrag met het dodenrijk, ze denken van hunzelf dat ze zo goed en humaan bezig zijn en dat hen niets overkomt en dat ze veilig zijn dat hen geen ramp zal overkomen, en ze vertrouwen op hun eigen leugens en bedrog, wat in feite een misdaad tegen de mensheid is. Het grote Babylon, het wereldwijde hiërarchisch-systeem, is vijandschap tegen God en de heerser ervan is de overste van de wereld, de duivel, die de hele aarde aan hemzelf wil onderwerpen onder een satanisch rijk van leugen en chaos. Hij is de geest achter de machten die eraan werken om deze wereldwijde staatsgreep te plegen.Maar ze hebben niet het laatste woord, ze zullen vallen en worden gebroken en zullen hun gezag kwijtraken, en de onderdrukking en het gezag die de hele aarde in slavernij heeft gebracht zal ineenstorten.

Mysterie Babylon, Babylon betekent verwarring, chaos. Maar wat betekent “mysterie: dit is wat de Strong’s Concordance ons vertelt: G3466 Musterion – Van een afgeleide van muo ( om de mond te houden ); een geheim of “mysterie” ( is een stilte opleggen) –Het woord “mysterie” in de Bijbel heeft te maken met het sluiten van de mond als iemand een geheime verborgen religieuze inwijding ondergaat. Mysterie (babylon) is een verborgen doel of raad; geheime wil.

We zien wereldwijd de economie tot stilstand komen door Covid-19 door een geplande pandemie en dat is ongekend in de geschiedenis van de wereld.Goedgelovige mensen die in onwetendheid de machtshebbers blindelings volgen zullen zich uiteindelijk verraden en bedrogen voelen als ze achter de waarheid komen. Hun vertrouwen in de overheid is diep beschaamd en ze zullen zich beschadigt en diep gekwetst voelen wat hen ten diepste is aangedaan.

De kwade en corrupte leugenachtige mensen in het Babylonische systeem hebben het wel kwaad tegen ons gedacht, maar God heeft het voor ons ten goede gedacht, en zal er voor zorgen dat al ons lijden aangedaan uiteindelijk medewerken zal ten goede.Wat ze eigenlijk doen door hun kwade werken is henzelf aanvallen, want elke aanval halen ze over henzelf heen en keert zich naar hunzelf terug waardoor hun eigen systeem onderuit wordt gehaald. Door hun toverijen ( = manipulatie, intimidatie en domineren) en kwaad denken ze de mensheid in grote mate van slavernij te brengen.Daarom verplicht men de mensen de mondmaskers te dragen die symboliseren de slaafse onderwerping aan een andere macht, de nieuwe wereldorde, ook al helpen de mondmaskers helemaal niets maar willen ze hierdoor ons gedrag veranderen en zijn we voor hen een experiment geworden. Symbolisch word je een lijfeigene in de nieuwe orde, maskers bespoedigen de onderdrukking van het ego om de dood van de oude identiteit te vergemakkelijken. Het is in feite een onderwerping aan een andere god. Ze weten zelf dat deze dingen niet werken en waardeloos zijn, maar gebruiken deze als hulpmiddel, als wapen als machtsmiddel om te proberen de wereld in diepere gebondenheid te brengen. Maskers bespoedigen de onderdrukking van het ego om de dood van de oude identiteit te vergemakkelijken vóór de identificatie met en de manifestatie van een nieuwe identiteit. Dit doen ze eveneens met vaccinaties, dit is ook een middel om mensen in slavernij te brengen en wapen om hen te doden.

In feite probeert Babylon zichzelf te verdedigen tegen God omdat hun tijd om is en ze wanhopig en krampachtig proberen alles onder controle te houden. God staat dit toe dit te proberen omdat in wezen in de staat waarin het Mysterie Babylon verkeert ze als het ware zelfmoord plegen. God heeft een plan en het maakt Hem niet uit wat de plannen van mensen zijn want Hij die in de hemel zetelt lacht en Hij zal hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk.

Maar wij moeten wakker worden en begrijpen wat Hij doet en wat Zijn plannen zijn en alles in zijn groter perspectief zien.

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen, want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheden gedacht”.

We kunnen nooit uit ons zelf, zolang we hier op deze aarde zijn in deze eeuw ten volle uit dat wereldsysteem stappen, we gaan in deze flow mee als je wilt of niet, maar als christen moeten we los van Babylon zijn zo ver het in ons vermogen is. We moeten bereid zijn als God ons roept om alles los te kunnen laten, ons huis en haard, financieel en economisch zullen we los van deze wereld moeten worden, los van het Babylonische systeem en afhankelijk worden van de God van Israël ook wanneer we niet meer kunnen kopen en verkopen dan zal God voorzien.We moeten ons bezinnen maar ook ons afscheiden van alles wat van Babylon is ! uit Babylon komen is strijd en daar is verwarring en chaos. En we merken dat dit dwars door alles heen gaat en ons allen raakt en dat het ons wat zal kosten.Jezus/Yeshua zal door Zijn Geest ons voorbereiden en leiden zodat we op Hem en dan alleen op Hem zullen vertrouwen. We zullen standvastig en volhoudend in ons geloof moeten zijn, en nauwgezet moeten gehoorzamen zo zullen we er ongeschonden er doorheen komen.

De God van Israël, JHWH, de Grote Ik Ben, zal alleen onze Schuilplaats zijn en ons toevlucht en dat is ons enigste veilige plaats waar we onaantastbaar zijn. Hij belooft ons dat er na de komende oordelen Zijn tent voor altijd bij de mensen zal zijn en dat Zijn Koningschap gevestigd zal worden hier op aarde en dat de hele wereld het zal zien.

Wat een geweldige tijd zal dat zijn.

JP 🌿

4 gedachten over “Babylon zal vallen”

  1. Ik wil graag reageren op de stelling, dat mondkapjes een onderdeel van onderwerping aan de nieuwe wereldorde zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Ik geloof, dat het gebruik van mondkapjes en afstand bewaren van God zijn. Evenals de lockdown. Dit is effectief gebleken. Nederland is in de problemen, omdat het kabinet hier niet voor heeft durven kiezen. Zij kozen voor populariteit boven veiligheid. Dit komt aan het licht. Ik ben blij met de publicaties van Olivebranch, maar wil graag nuanceren.

  2. Ala je openbaring 18:23 in de grondtekst bekijkt zie je dat waar er tovenarijen staat, er in het Grieks staat: pharmacea. Wat dit exact betekent weten we niet maar we kunnen het wel vermoeden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *