Breaking Witchcraft

Izebel wiens naam betekent ‘dolende’ is de dochter van EtBaäl (betekent Baäl is met ons).
Dolen is dwalen en rondzwerven, en in verwarring zijn.
Dolende betekent hier dat zij met niemand wil delen en absolute alleenheerschappij wil.
De werking van de macht van Izebel, wordt ook wel TOVERIJ genoemd, deze werkt met doodsmachten en angsten, met eenzaamheid en isolement, met verdeeldheid en scheiding, met verwarring en chaos. En een heel sterk wapen van deze macht zijn de vervloekingen, en dat vaak door woorden die niet uit het hart van God voortkomen, maar uit hun eigen hart. Deze mensen kunnen gevoelig zijn voor wat er in de geestelijke wereld omgaat en kunnen dan dingen oppikken, maar in het ergste geval kunnen ze zo demonisch geleid worden door een leugen- of waarzeggende geest.
Izebel zal proberen ware profetie van God uit te roeien, maar heeft wel haar eigen profeten, dit zijn de valse profeten die door haar gebruikt worden om haar te bevestigen en die mensen onder haar ban te brengen. Ze kunnen zo geesten sturen om je gedachten, emoties en verbeelding te kwellen. Valse profetie is een vloek die op mensen wordt gelegd en dat noemen we Toverij. Izebel is heel geraffineerd om zich woorden van God toe te eigenen en er een eigen interpretaties aan te brengen die onjuist is maar in haar voordeel.
Door de betovering van haar vroomheid en valse profetie, brengen ze de ware profeten in diskrediet. Valse profeten hebben een positie te verdedigen maar een ware profeet van God niet, die laat God strijden.
Opvallend is dat deze boze geest de stem van God, de stem van de profeet, het zwijgen wil opleggen.
Toverij werkt heel sterk op emoties en zwakheden en probeert on-Bijbelse zielse-banden aan te knopen, op deze manier worden mensen sterk emotioneel afhankelijk gemaakt en leidt tot onzuivere relaties met alle gevolgen van dien.
De Heer waarschuwt dat er zo steeds meer verduistering over het denken van deze mensen komt zodat ze de waarheid niet meer zullen zien en kennen, en als misleiding eenmaal inzet en er niet mee afgerekend wordt, dan trekt dit als het zuurdeeg door heel het denken en wezen heen en kan leiden tot afval.
Het werkt als een betovering en je raakt daardoor in de ban en komt er niet makkelijk los van dan alleen door Gods Woord met kracht in te spreken om deze misleiding te breken zodat de Heilige Geest het Woord kan overtuigen.
Deze geest van toverij leidt dus tot afval en leidt tot verwarring en chaos en wil ons van Gods plan en roeping afbrengen en leidt tot wettisisme en geestelijke mensen buiten God om.

De Izebel-geest is een vrome, religieuze geest en deel van complex van machten.
Het is echter een zeer agressieve en kwaadaardige geest en die twee machten worden nogal eens zichtbaar.
Wat opvalt, is dat mensen die beheerst worden door deze geest vaak een meervoudige persoonlijkheid manifesteren. Er werd dan vaak tegen elkaar gezegd: met welke heb jij vandaag te maken gehad ? ze zijn als kameleons en kunnen vaak switchen. Een persoon met twee stemmen, twee gezichten zijn doorgaans een kanaal voor een demonische geest.
Het is bijna altijd sprake van een geschiedenis van pijnlijke relaties.
De Bijbel noemt het in Jacobus 1;8 “ Innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen”. Het zijn soms personen van twee gedachten, de SV noemt het ook wel twee harten of dubbelhartig.
Verwerping en bitterheid en weerspannigheid en ongezeglijkheid ligt vaak ten grondslag. Dit zijn de deuren die open staan voor afgodendienst en waar de Baaldienst in hun harten vervuld worden.

Een typische voorbeeld van de mannelijke Izebel (Absalom) is de pooier, die vaak vrouwen aantrekt en hen misleidt en hen misbruikt voor hun eigen doeleinden. Zo maakt hij hen tot zijn slachtoffers en brengt hen onder zijn ban. Hij misbruikt hen voor zijn eigen bevestiging en genot, voortvloeiende uit erotische bevrediging voor bewondering voor zijn eigen lichamelijke of geestelijke eigenschappen.
We moeten goed weten met wie we omgaan dat we ons niet laten misleiden en dat we er heel goed om moeten denken aan wie we ons openstellen en blootgeven want anders lopen we het gevaar in onreinheid terecht te komen, dat geldt dus zowel voor het geestelijke als in het natuurlijke. Emotioneel misbruik is net zo erg als lichamelijk misbruik, wat misschien ook nog wel erger is. Lichamelijk kun je herstellen maar emotioneel is een langer proces. Hierin heb je vaak hulp nodig.
De Izebel geest achter de man (Absalom) dwingt de vrouw te worden zoals hij haar wil hebben waardoor haar eigen persoonlijkheid en creativiteit afbrokkelt en uiteenvalt, en ze gedrild (gemanipuleerd) word tot een ‘hulpje’ van haar man om te doen wat hij wil. Haar kan liefde onthouden worden als ze niet doet wat hij wil, en er kunnen soms in ergere gevallen lichamelijk geweld worden gebruikt als ze niet aan zijn wensen voldoet.
Omdat de vrouw die precies doet wat haar man wil saai voor hem begint te worden, volgt er meestal ontrouw (als het al niet aanwezig was in het verborgene) wat weer aan haar de schuld gepresenteerd wordt. De vrouw is dan steeds als een moeder voor hem om hem een welbehaaglijk gevoel te geven, krijgt hij dat niet wat hij wil, dan is het best mogelijk dat hij alles uit de kast haalt en alles bij elkaar kan schreeuwen. Hij weigert haar te laten opbloeien naar de mogelijkheden de zij in haar heeft en misbruikt zijn macht over vrouwen en maakt hun valse beloften en bind hen door twijfel, leugen en geweld en is altijd met onreinheid bezig.

Vele kinderen in een ‘Babylonische’ familie (Achab / Izebel /Absalom) hebben dezelfde kenmerken als die van hun ouders, maar soms nog erger. Ze zullen vaker gebroken huwelijken hebben dan gemiddeld en zullen gezinnen zijn net als hun ouders en wordt hierin al geleerd om manipulatief te zijn. Deze kinderen zijn vaak vol van rebellie en staan onder geestelijke druk om hun liefde aan hun ouders te bewijzen hierdoor staan ze vaak open voor satanische aanval en zullen ze worden zoals hun ouders!
Deze kinderen staan vaker open voor geweld en voor dood of vroegtijdige dood, vanwege spanningen, verwarring, pijn en beledigingen, in het gezin, hen bij wie de familie structuur niet in orde zijn.
Deze verwarring en frustratie, afschuw en haat, etc. kunnen hun leiden tot zelfmoord.
Deze kinderen hebben angst, voelen zich onzeker, zijn gefrustreerd en hebben moeite met leren. Dit leidt tot mogelijkheden tot corruptie, onenigheid, en tweedracht en groei in occulte en sekten, egoïsme, zelfzucht, twijfel, het onvermogen om iets te bereiken, psycho-neurotische klachten of ziektes.

Wat we vaak zien is dat :
MEISJES: worden mannen-haters, agressief, respectloos, neiging geïnteresseerd te zijn in hekserij als een middel om macht en controle over de mensen uit te oefenen . . . ze zijn geschikt om te worden betrokken bij seksuele losbandigheid, lesbische liefde, en drugs.
JONGENS: Worden softies, egocentrisch, lui, kindje van een mamma. . . leren al vroeg om vrouwen te gebruiken om te krijgen wat ze willen. . . voelen zich afgewezen, worden huil-baby’s. . . zijn geschikt om te worden betrokken bij seksuele losbandigheid, homoseksualiteit en drugs.

In het boek Openbaringen 2 spreekt de Heer radicaal en meedogenloos, zonder genade en medelijden “ Ik heb tegen u, dat u de Izebel laat begaan ……”. Ik heb haar tijd gegeven om zicht te bekeren …
Als de Heer zegt: “Ik heb haar tijd gegeven om te bekeren ..” bedoeld Hij ook te zeggen, dat Hij mogelijkheden en kansen geeft om zich te bekeren.
God gaf Izebel toen tijd om zich te bekeren. En God geeft nu mensen met deze geest de tijd om zich te bekeren. God gaf Achab tijd om te bekeren.
Hoelang dat kan duren, weken, maanden of jaren. ? we weten het niet.
God geeft niet ruimte en tijd als er geen mogelijkheid en kansen zijn.
Er wordt ons opgedragen Izebel niet te tolereren, aangezien zij uit is op de vernietiging van Gods volk en het door God gestelde doel.
Als de persoon dat niet wil in zien en zich niet wil bekeren en zich hiervan niet wil losmaken en wanneer zij/hij hen die hen verwond hebben niet wil vergeven zullen ze zich openstellen voor demonische activiteit.
Maar anderen die zich wel hebben bekeerd en hun zonden hebben beleden, zijn op wonderlijke wijze bevrijd en worden nu door de Heer gebruikt voor de bouw van Zijn Koninkrijk.
Wij kunnen de mensen niet veranderen en bekeren dat kan alleen de Heer zelf doen door Zijn Geest en kracht en de Heer zorgt voor de keuze en de mogelijkheid om te kiezen en te willen en Hij zal het willen en werken bewerken de dingen die onmogelijk zijn voor mensen maar mogelijk voor God.

JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *