De Achab-Spirit

Er wordt veel gesproken over de geest van Izebel  (en/of Absalom) hoe die gekarakteriseerd word maar eigenlijk nooit over de echtgenoot Achab, wie is hij en wat laat de Bijbel over hem zien.

De geest van Achab, is een categorie demon die de Bijbelse figuur van koning Achab bezat. Het is belangrijk om te beseffen dat deze geest van Achab niet de Bijbelse figuur als persoon was maar de demon die hem vervulde en bezet had in het leven.Achab die de echtgenoot van Izebel was, was een zwakkeling en nam zijn plaats en verantwoordelijkheid niet in, door hem kwam er veel verwoesting en ellende over het volk. Hij was een voorbeeld van lafheid, begeerte, vleselijkheid en compromissen. Net zoals de geest van Izebel kan ook de geest van Achab zowel in mannen als vrouwen regeren en manifesteren.

Ze creëren een valse godendienst met Baälverering naast de dienst van God, wat leidt tot geestelijk overspel en hoererij, die moeilijk in de praktijk te onderscheiden zijn van elkaar, want ze spreken allebei zo zegt de Heer en gebruiken de Naam van Jezus. Ze dienden de Baäls en bogen voor hen neer en tergden zo de God van Israël. Hun harten waren verdeeld en brachten dubbele hartige gelovigen voort, harten die hinkten op twee gedachten. Ze riepen de God van Israël en de Baäls samen aan en God haat en verafschuwt vermenging en compromissen. Achab richt niet alleen een afgod op maar daarnaast ook in zijn eigen hart, ‘zijn eigen ik’, maar leid ook het volk in de aanbidding van andere valse goden. Alles wat de eerste plaats in ons leven inneemt, en dus de plaats van Jezus inneemt, is een afgod. De Heer wist als een huis verdeelt was deze niet kon standhouden. We mogen niet deelnemen aan de onvruchtbare praktijken maar moeten hun ontmaskeren. Achab onderwerpt zich aan Izebel en haar Baäls  in plaats van aan de God van Israël,  en tolereerde haar kwade werken en bevestigt haar steeds  en heeft er geen afstand van genomen en haar laten begaan waardoor het volk van God misleid en betoverd werd en afgetrokken werd van de ware dienst van God, om hen te leiden in satans diepten. Izebel zorgt er heel simpel voor dat iets anders de eerste prioriteit krijgt. Ze zal Jezus niet buitensluiten, dat is te opvallend, maar ze ontneemt Hem Zijn rechtmatige eerste plaats.

Izebel was met Achab getrouwd om zijn macht en de demonische binding in deze koning. De Achabs maken de Izebels wat ze zijn en anders om, en deze worden naar elkaar toegetrokken omdat ze elkaar geven wat ze nodig hebben en elkaar bevestigen, maar het is wel destructief. Ook liet Achab toe de profeten van de God van Israël te vermoorden en hij beschermde en verdedigde hen niet. Achab bleef Izebels marionet tot de dag dat hij stierf. Uiteindelijk het dienen van Izebel en haar goden in plaats van de God van Israël kost Achab zijn leven en het leven van zijn zoons.

Wanneer Achab echt autoriteit moet nemen en moet gaan staan, doet hij niets. De enige autoriteit waar hij zichzelf aan zou moeten onderwerpen, is aan de autoriteit van de Messias Jeshua. Wanneer hij de plicht heeft om te handelen, leunt hij gewoon achterover en laat alles maar gebeuren. Hij praat liever zijn daden goed dan dat hij zich bekeerd. Achab zal altijd de makkelijkste weg kiezen. Wanneer zijn fouten aan het licht komen, dan zal hij daar altijd iemand anders voor de schuld geven en de andere vals beschuldigingen en die relaties schaden. Hij sluit graag compromissen en vreest mensen meer dan God.

Achab is geen man diepgaand in het Woord  en is geen liefhebber van de Waarheid en omdat hij niet uit Gods Woord leeft hield hij er ook geen rekening mee waardoor hij niet volwassen werd en niet in Gods autoriteit kan staan. Achab was een liefhebber van Izebel, en een liefhebber van zichzelf, een liefhebber van macht doch hij ontving niet de liefde tot de waarheid. Ze houden ze zich niet echt met Gods zaak bezig en focussen zich vaak op bijzaken wat een vluchtgedrag is wat hen weerhoudt de prijs te betalen voor de gelijkvormigheid aan Christus.

Zo worden ze gedreven door eigen begeerten en jaloezie, door materialisme, voorspoed en macht. Achab zal zich verlustigen in vele dingen die hij ziet. Maar hij zal ook nemen wat hem niet rechtmatig toekomt, persoonlijk haat hij confrontaties en zal altijd proberen om dat te vermijden en laat waar mogelijk Izebel de situatie afhandelen. Achab is geldgierig en is afgodisch en rebels, hij brak de tweede en derde gebod, maar hij brak ook het tiende gebod. Hij begeerde wat toebehoorde aan zijn buurman, hij begeerde Naboth’s wijngaard en gebruikt Izebel om het te krijgen voor hem. Achab ondersteunt financieel gezien Izebel en ondersteunt haar financieel moorddadige agenda. Zo liet Achab Izebel de vrije loop en machtigde haar door haar bevoegdheid te geven in haar kwaad.

We weten dat Achab opstandig was tegen het Woord van God en consequent de wet verbrak, natuurlijk gebruikten en dicteerden ze het Woord maar ze leefden er niet uit als nieuwe scheppingen. En, natuurlijk, afgoderij was de zonde die de deur opende.

Wanneer Gods wachters waarschuwen en hen confronteren om ze te bewegen de afgoden de rug toe te keren en om hun schijnheiligheid aan de kaak te stellen is hij een expert in het afschuiven van schuld en verwijt de narigheid altijd aan de ander, o.a. hen die hem er op wijst. Hij zal dan een slachtoffer spelen en overmand worden door zelfmedelijden en anderen de schuld geven in alles wat hem is aangedaan. Achab was emotioneel een puinhoop en onstabiel. Uiteindelijk zorgde hij meer voor zijn eigen emoties in plaats van zijn geest. Hij werd geleid door de lusten van het vlees in plaats van de Geest van God.

Toen de Heer Elia zond met een woord van veroordeling tot Achab, leek hij zich te bekeren, maar het was een valse bekering, en valse bescheidenheid is één ding vals  berouw is een andere. De Heer zal een bepaalde mate van ontrouw verdragen voordat Hij optreedt maar eenmaal zal de druppel zijn dat de emmer doet overlopen en God met zijn oordeel komt. Hoewel de bekering Gods oordeel uitstelde, veranderde Achab zijn hart niet. Hij is net als een klein kind die zegt dat hij spijt heeft omdat hij werd betrapt, maar draait zich om en gaat weer en doet precies hetzelfde. Hij scheurde zijn kleed maar niet zijn hart. We weten dit omdat Achab niet zijn goden heeft verlaten, hij heeft de wijngaard van Naboth niet teruggegeven naar de rechtmatige erfgenamen, en hij bracht niet Izebel teneinde. Achab bleef Izebel trouw tot de dag dat hij stierf en het oordeel hem trof.

Maar eenmaal zal er in alles een krachtmeting zijn tussen het dienen van de Baäl of het dienen van de God van Israël, die God die met vuur zal antwoorden, en waar het hele volk zal zeggen : De HERE die is God ! de HERE die is God !

JP 3/’15

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *