De Delilah geest in de eindtijd

Ik ga hier een waarschuwing plaatsen omdat er geestelijke machten werkzaam zijn en dat vooral in deze eindtijd en dat in vele kerken maar ook op Facebook en internet onder onze vrienden. Het is een macht die in deze tijd zeer actief is in de Gemeente, in het Lichaam van Christus om aan te vallen en de zalving te roven.

De Delilah geest (die zowel manlijk als vrouwelijk kan zijn want een geest is geslachtloos) zijn meesters in het verleiden en spelen met vals vuur en valse liefde die leidt tot (geestelijk) overspel en (seksuele) onreinheid en lust (porno).

Deze machten hebben het vaak gemunt op mensen die opereren in de frontlinie en die speciaal zijn aangesteld om de duisternis omver te werpen. Satan stuurt deze Delilah geesten naar deze mensen om ze vleselijk te verleiden en de kracht te ontnemen. Deze geest wil je zicht, je geestelijke kracht en je geestelijke leven en hun motieven zijn dodelijk. Ze verleiden je zodat jou ogen van het geestelijk wordt afgetrokken, en zal je aandacht op het vlees richten. Ze geven valse troost en valse genegenheid en zal je voortdurende bezig houden zodat je vermoeit achter blijft en zo willen ze je verblinden en afhouden voor het geestelijke en voor het hart van God.

Deze geest zoekt wegen om erachter te komen welke sterke punten een persoon heeft, zodat ze deze kunnen vernietigen om zo de kracht van zijn tegenstander uit te schakelen, waardoor deze uit het zicht zal raken. De opdracht van hun is om je te verwijderen van die plaats van macht en je gewoon te maken zoals iedereen.
Deze geestelijke macht kan je blijven achtervolgen en zal altijd op slinkse manieren proberen een band met je te sluiten buiten het huwelijk om en kunnen je zelfs dwingen je partner te verlaten om met hen te slapen of een andere zonde te begaan. Ze zullen je zachtjes overreden tot je naar hun stem luistert. Alleen de Vreze van God en de liefde voor de Heer kan je hiervan weerhouden. Het maakt hen niet uit of je nu getrouwd bent of niet, ze zullen bij wijze van spreken geniepig bij je achterdeur binnen komen en plaats nemen daar waar ze niet behoren te zijn.

Het is een parasiterende geest die altijd neemt van een ander en zal altijd hun slachtoffers misbruiken voor hun eigen doeleinden. Ze nemen de kracht uit je, en verzwakken je zodat je niet meer kan zien en kan strijden zodat je geestelijk ongevoelig wordt.

Ze zullen door list en misleiding proberen de kracht en roeping van gezalfde personen af te nemen door aanhoudend veel tijd met hen door te nemen wat veel energie van hen vergt waardoor ze moe en toegeeflijk worden om zo dat wat van de gezalfde personen is zichzelf toe te eigenen zodat hun bediening, de roeping en visie door God gegeven totaal vernietigt wordt. Ze zijn soms zeer hardnekkig en zullen je dagelijks lastig vallen met lieve, vriendelijke woorden en een “nee” zal hen er niet van weerhouden om je te achtervolgen.

De lust van het oog brengen mensen op een dwaalspoor waardoor ze door de zonde die ze bedrijven hun gezicht verliezen en zij hun bediening kwijt zijn.
Deze geest maakt dat je vernietigt wordt, blind, naakt en beroofd.

Deze personen komen sneaky en geraffineerd je leven en huis binnen, doen zich voor als mensen van het licht maar zijn in wezen duisternis en roven en stelen en willen de kracht van God, de zalving en roeping ruïneren en in je doden en laten je uiteindelijk als je daar mee in laat misbruikt en berooft achter.

Deze machten willen de geheimenissen van jou weten, de kracht van de zalving, het geheim hoe je de verborgen omgang en kennis en kracht van God krijgt. Ze willen tegen elke prijs proberen je comfortabel te maken en zullen om je heen hangen en soms zelfs zoveel dat je er moe van wordt omdat deze persoon je constant om je heen wil hebben en altijd om je heen wil zijn en ze jaloers worden omdat jij datgene hebt wat zij niet hebben en zo roven ze je tijd.

Dus wees alert en waakzaam, omdat je het niet direct herkent of door hebt. Ze jagen er na naar datgene wat jij hebt en wat zij niet hebben en beginnen uiteindelijk uit jaloersheid alles te verdraaien en maken het uiteindelijk zo dat jij jaloers bent op hen, maar je weet heel goed voor jezelf de weg die je gaat, dat je niet jaloers bent en dat ze vele dingen willen verdraaien. Deze personen hebben een zelfzuchtige ambitie en proberen met je te concurreren met dat wat jij gekregen hebt in de Geest en willen alles weten hoe God spreekt door jou en hoe ze dat ook kunnen krijgen en ze zullen kijken naar je en heel hard proberen dat te doen maar bemerken dat zij geen toegang tot God hebben zoals jij dat doet en omdat deze persoon je vertrouwd en jou hierom speciaal heeft uitgekozen is dit de reden waarom hij met je praat en omgaat. Zij willen jou niet maar de zalving, want zij willen niet de prijs betalen van de onderste weg en het vormen door de Geest door beproeving en testen heen, ze willen alles op een hele gemakkelijke manier.

Deze machten brengen veel compromissen in de kerk om Gods kracht in de Gemeente te verzwakken en richten zich op de werken van het vlees. Door uitputting en toegeven worden velen verzwakt en geven gauw toe.

De Heer waarschuwt de gemeente, laat je nooit te neerleggen en verleiden in de kamp van de vijand en geef je leven niet aan hen over zoals Simson bij Delilah deed, het is levens gevaarlijk want je kan de verleiding niet weerstaan en het zal je van Gods plan afhalen en de zalving van je roven, ze willen je hart en je van de koers afbrengen. Denk niet ‘ach het doet mij niets, wat zou mij nu overkomen, ik ben sterk genoeg, mij gebeurd niets en ik ben in de Heer’, waak en wees alert want voor je het weet zit je net als Simson in de val en steelt zij(hij) al je geheimenissen van je roeping en zalving en voor je het weet en voor je het door hebt heeft de vijand jou in de val en trekt je in de gevangenis en maakt je tot spot en smaad, ze zullen je ogen uitrukken en verblinden en alles wat de Heer je heeft gegeven zal volledig vernietigd worden, wees waakzaam.

Kijk naar de kenmerken en kijk hoe ze handelen, dat is genoeg !!
Ze zijn als een kameleon en kunnen steeds een ander gezicht aannemen die bij de situatie past, maar degenen die er mee te maken hebben gehad die weten van de smerige lelijke kanten en hoe geniepig en geraffineerd ze zijn..

2 Tim. 3 zegt : “
Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. 6 Sommigen van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten worden gedreven, 7 die almaar willen leren maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen”

Bewaak de grenzen van je hart weersta deze machten, blijf in Gods Woord en blijf sterk in de Heer en in de sterkte van Zijn macht.

JP

One thought to “De Delilah geest in de eindtijd”

  1. Wauw! Dank je wel voor dit bericht.
    Ik heb een boek geschreven ‘Weerbaarheidstraining voor christenen’ en ben van plan een soort Bootcamp te gaan geven om broers en zussen wakker te schudden en over de vijand en zijn sneaky trucs te leren. Dit helpt me verder, dank je! Zijn Zegen zal je omgeven,
    Hartelijke groet,
    Jolanda Brouwer
    http://www.creationsinhisname.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *