De grote voorbereiding voor de komende wereldwijde beweging.

Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij!

De Eerstelingen van God en het Lam, het Hemelse Leger,  dezen worden klaargemaakt en voorbereid (Openb. 14) deze zijn het die voor de grote verdrukking worden weggenomen naar de troon van God, want zij zijn het mannelijk kind uit Openbaringen 12, die naar de troon van God weggevoerd worden (dit is dus niet de opname, maar een wegvoering).

Openb. 12:5 En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen (Strong’s H1121 בֵּן (zoon – ben) “first of firstborn”), dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.

De vrouw uit Openbaringen 12 baart in geestelijke zin vanuit de verborgenheid van haar schoot het volgroeide mannelijke zoon voort, dit is een speciale groep van mensen die als eersteling gekocht zijn voor God en het Lam (Openb. 14). Zij zullen na hun training zichtbaar en openbaar worden en naar voren treden en iedereen zal ze zien.

De Eerstelingen van God en het Lam  staat een korte maar zeer krachtige bediening te wachten, ze worden ook wel in Obadja 1:21 genoemd als “verlossers” die met Yeshua gericht zullen oefenen. “Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Ezau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.” en Judas 1:14-15, waar wij lezen:Zie, de Here is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.

Dus eerst wordt de “eerstelingen-groep” klaargemaakt om de schare die NIEMAND TELLEN KAN bij de Heer te brengen. Samen zullen ze dan VOOR de TOORN-GERICHTEN definitief opgenomen worden !!

Wees dus niet ongerust er staat iets groots te gebeuren en maak je geen zorgen als er mensen weg zijn (dit zijn de Eerstelingen van God en het Lam, de 144.000)  maar ze komen weer terug, het is voor een korte training bij de Heer op de berg Sion voor de komende beweging wereldwijd die komen gaat om de grote oogst binnen te halen. Er zal een grote beweging komen. We krijgen, voor de Heer terug komt, nog de Late regen, de volle uitstorting van Gods Geest waar Joel 2 over sprak, dat God zijn Geest zal uitstorten op AL wat leeft, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Dit zal voor de Heer terug komt nog geschieden. Dus wees niet bezorgt, en laat je niet ontmoedigen. De race gaat spoedig beginnen.

In deze ‘eersten’ zal Gods Licht en Heerlijkheid opgaan en volkomen zichtbaar worden en een ieder zal het zien wat voor heerlijkheid ze uitstralen en dan zullen de volken opgaan en komen naar dat stralende licht en ze zullen komen en voor Gods aangezicht uitgaan om Zijn Woord te spreken.. en op hun zullen ze wachten ..!!

JP

2 gedachten over “De grote voorbereiding voor de komende wereldwijde beweging.”

  1. Shalom Manon,
   Als je bedoeld dat dit “voor” of “in” de tijd van Openbaringen 13 gebeurd, dan denk ik wel ja, de eerstelingen van God en het Lam zullen vantevoren weggevoerd worden en in die tijd wanneer deze dingen gebeuren zal er onder grote verdrukking en vervolging een grote opleving zijn, de Late regen om een grote oogst binnen te halen.

   Openb. 13
   En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *