De Liefde

Ja, de Liefde is het hoogste goed en dat is wat ons als wedergeboren kinderen van God ons maakt en verbindt, Zijn liefde, niet de liefde die de wereld ons geeft, de menselijke liefde, maar de Liefde door God in ons harten uitgestort. De geur van deze liefde dringt dwars door de evangeliën heen. Liefde is niet alleen een gevoel of emotie, maar Liefde is ten diepste in Wezen God zelf.
God de Vader is in Zijn hoogste Wezen en werkelijkheid Liefde, Jezus Gods Zoon weerspiegelt het Wezen van de Vader en de Heilige Geest, die deze liefde in ons harten uitstort, brengt de vrucht van de liefde voort. Zonder de inwonende Heilige Geest door het geloof in Jezus is het niet mogelijk deze Goddelijke liefde voort te brengen want dan is dit menselijke liefde die tot een bepaald niveau gaat. Het is Gods bevel aan ons om Hem lief te hebben met heel ons hart, geheel ons ziel, geheel ons kracht en met geheel ons verstand, met alles wat in ons is.

Er zijn verschillende soorten van liefde:

Eros liefde : dit is de menselijke zijde van de liefde en het verlangen. Het is een romantisch aan elkaar gehecht zijn en seksuele liefde (erotiek). De Bijbel gebruikt dit woord voor liefde nooit.

Philia liefde : Dit is gericht op vriendschap, op liefde voor vrienden, of op broederliefde. Het woord betekent aan elkaar gehecht zijn, dat berust op verstand en onderscheidingsvermogen, dat gebaseerd is op de overtuiging dat die persoon achting waardig is en daar recht op heeft wegens verleende weldaden. Dit is de menselijke liefde.

Agape liefde : Dit is het woord wat in de Bijbel het meest gebruikt wordt dan andere woorden van Liefde, het is een opofferende liefde, deze soort liefde vraagt offers en richt zich op de behoeften van de ander en zoekt wat het beste voor de ander is. Het is een Goddelijke Liefde van God, Gods wezen zelf ( en in Jezus door de Heilige Geest ), een Goddelijke liefde van God tot de mens en mens tot God en van mens tot mens in het Kader van Gods Verbond. (Lev. 19:18)


Agape liefde wijst op een geestelijke toegenegenheid, de liefde die God en mens verbindt door Jezus offer en die in de gemeenschap met God zielen onderling verenigt.

Dit is ten diepste Goddelijke liefde ..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *