De twee oogsten van 144.000

Er zijn twee groepen van 144.000, één uit de gerste-oogst en de andere tijdens de tarwe-oogst. Dat komt neer op samen 288.000 strijders. De ene is hemels en de andere is aards. Beide groepen zullen de tweede Exodus leiden en zullen o.a. ook naar de verloren schapen van het Huis Israël gaan en zullen al de mensen onderwijzen.

De eerste groep 144.000  uit Openbaringen 7 die zijn verzegeld, deze zijn uit de tarwe-oogst en aards, zij komen uit de 12 stammen van Israël. Behalve Efraïm en de stam Dan. 3 Joodse stammen – 9 Israëlitische stammen (niet Joods). De verzegeling is een kruisteken TAV strong’s H8420 . Deze 144.000 krijgers (kunnen mannen en vrouwen zijn) worden uitgeroepen door God en apart gezet en staan onder speciale bescherming van God. Zij zijn de vissers van mensen, zij brengen de verloren schapen van Israël binnen, en ze zullen schijnen als de zon met vuur in hun ogen en zullen deurwachters zijn naar de hemelse berg Sion. Deze 144.000 zullen de tekenen en wonderen doen van Jeshua, van Mozes en Elia. Zij krijgen als het ware de mantel (zalving) van Elia en Mozes
Net als de machtige mannen van de bijbel zullen ze heldendaden verrichten. Zij zijn de zonen van Sion. Zij zijn lager in rang dan de tweede groep 144.000 eerstelingen van God en het Lam, die hemels zijn.

De tweede groep 144.000 uit Openbaringen 14 op hen staat Zijn Naam en de Naam van Zijn Vader geschreven, zij zijn de eerstelingen van God en het Lam en staan met Hem op de Berg Sion, het hemelse Jeruzalem, deze is hemels. Dit is 1 groep van 144.000 niet onderverdeeld in groepen of stammen. Ze zingen een nieuw lied en zijn de ENIGE die het nieuwe lied kunnen zingen. Ze staan hoger gerangschikt als de tarwe-oogst. Deze Naam op voorhoofden worden GESCHREVEN, en dat is dus geen TAV kruisteken. Zij zijn als eersten gerijpt, ze zijn de eerste rijpe vruchten die tot mannelijke rijpheid en volle wasdom zijn gekomen en zullen worden weggerukt en staan met Jeshua op de berg Sion, en zijn de hemelse strijders en zullen met Hem regeren en de heidenen met een ijzeren staf hoeden. In Obadja worden ze verlossers genoemd, om met Hem te richten. Zij zullen doordrenkt zijn met bovennatuurlijke opstandingskracht van de Heilige Geest. Ze kunnen komen en gaan tussen hemel en aarde of waar dan ook. 

Tijdens de gerste-oogst, wanneer de vloed komt en de wateren zullen breken wanneer het mannelijk kind geboren zal worden (Openb. 12) rond Pesach worden zij direct weggevoerd naar de troon van God. Jesaja 66 zegt hierover in vers 7 Vóórdat zij, de vrouw Sion smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeën haar overvielen, heeft zij een zoon, een mannelijk kind, (het Hebreeuwse “zakar” betekent mannelijk kind) ter wereld gebracht. Er staat dus VOOR zij smarten kreeg en haar de weeën overvielen, dat betekent dat ze geboren zal worden vóór de Grote verdrukking en de oordelen op aarde komen, dat hij weggevoerd zal worden naar de troon van God. De Gerste-oogst is een teken van Gods voorzienigheid en dat Hij veel doet door weinig heen. Alles wat van hem afgenomen werd in hun aardse beproeving bleek gedaan te zijn als voorbereiding voor de vervulling van hun bestemming en dat ze dit doorstaan hadden als voorbereiding en toerusting voor dat grote doel, het Koninklijk Priesterschap en het regeren met Hem, en heerser zijn over al Zijn bezit.

In tegenstelling tot de krijgers van de tarwe-oogst (rond Pinksteren) die op aarde zullen blijven en bewaard zullen worden onder Gods bescherming en deze verzegeld zullen worden NAdat de weeën de vrouw (de vrouw Sion) zullen overvallen.  Haar kinderen’ heten, letterlijk ‘haar zonen’, ‘beneha’, en ze worden voortgebracht zodra haar barensweeën beginnen. Een groep zonen en dochters wordt in de Bijbel samen als ‘zonen’ genoemd.

Dan komen de eerste 144.000 van de gerst-oogst terug in hun verheerlijkt lichaam om de schoven binnen te halen en de vrouw te helpen die de kinderen gebaard heeft.

In 1 Kronieken 27 lezen we dat David 12 groepen van 24.000 soldaten had. Dit is 288.000, wat tweemaal 144.000 is.  We zien in die zin eigenlijk dat de vrouw Sion, als het waren een tweeling krijgt, twee groepen 144.000, de ene groep, tarwe-oogst zijn als een militaire leger (Openb. 7), en de tweede groep, de 144.000, de gerste-oogst behoren tot het leger van aanbidding (Openb. 14). De Gerste-oogst is Efraïmitisch van aard, deze wordt niet genoemd in de eerste groep.

In het Oude testament in 1 Kronieken 27  zien we dat Koning David (een type van Christus) een Leger had dat in totaal 288.000 man bedroeg (2x 144.000). Elke stam was verantwoordelijk  voor een maand uit het jaar om 24.000 mannen te leveren voor militaire dienst. De troepen roteerden elke maand gedurende 12 maanden.  Dit betekent dat David een leger van 288.000 mannen had (24.000 x 12 = 288.000). David had ook een koor dat uit 288 mensen bestond. In 1 Kronieken 25 vers 7 staat  : “en hun aantal bedroeg, met inbegrip van hun broeders die onderricht waren in de zang voor de Here, allen die volleerd (bekwaam)  waren: tweehonderd achtentachtig (288).

Het laat zien dat  deze twee groepen, deze zonen en dochter van olie, die grondig getraind zijn, samen Gods Leger zijn, dat het mannelijke (7) en het vrouwelijke (14)  verenigt zullen worden als een Eénheid, als in één Geest, die hemel en aarde verbinden. Samen vertegenwoordigen ze de Volheid van God, en van het Lam.  

JP/18 april 2022

7 gedachten over “De twee oogsten van 144.000”

 1. Wauw!
  Mooie bevestiging van wat Yeshua mij ook al heeft laten zien. Dat van die twee groepen wist ik nog niet en u heeft dat uitstekend laten zien door het Woord.

  Ik heb alleen wat extra uitleg nodig over het volgende:
  Zijn de hemelse 144.000 dan de Bruid van Yeshua?
  Want zij zijn degenen die niet bevlekt zijn met vrouwen (ik geloof dat dit betekent dat zij nooit bevuild zijn met enige vorm van religie).
  Of horen de aardse 144.000 daar ook bij?

  En wie zijn dan de mensen in het laatste deel van Openbaring 7?

  Ik ben zo dankbaar voor uw uitleg; ik ken een aantal discipelen van Yeshua die Hem in ALLES volgen maar die wel ooit gevangen zaten in religie. Ik voelde altijd verdriet om dezen; heb ervoor gebeden. U legt uit dat deze twee groepen in principe samen gaan werken tijdens de grote verdrukking. Het leger van satan tegen het leger van de Levende God van Israël…
  Uw uitleg bemoedigt mij enorm.

  Esther

 2. Je schrijft:
  In het Oude testament in 1 Kronieken 27 zien we dat Koning David (een type van Christus) een Leger had dat in totaal 288.000 man bedroeg (2x 144.000). Elke stam was verantwoordelijk voor een maand uit het jaar om 24.000 mannen te leveren voor militaire dienst. De troepen roteerden elke maand gedurende 12 maanden. Dit betekent dat David een leger van 288.000 mannen had (24.000 x 12 = 288.000).

  Je hebt 24 oudsten voor de Troon 2 x 12
  Uit beide groepen 144.000 kun je 1000 jaar lang elke maand 24 oudsten hebben. 12000 maanden x 24 is 288.000. Ik verwacht dat hier het verband ligt met de twee groepen van 144.000

  Shalom
  André

 3. Hallo Jelly…
  Omdat er twee Esthers zijn, en ik nog maar kort reageer, zet ik mijn naam neer als Esther de V.
  Dan worden we niet door elkaar gehusseld.

  De twee oogsten van de 144.000…
  Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit over twee oogsten gehoord w.b.d. 144.000.
  Ik zag altijd de 144.000 als de oudtestamentische gelovigen, uit de stammen van Israël…alleen de stam Dan staat er niet tussen, daarvoor staat Manasse.
  Ik zag de stam Manasse altijd als de vreemdelingen, de gelovigen uit de heidenen… die door hun geloof in de God van Israël daar door als ingezetenen waren bij het volk Israël.
  Wat ik vaak las in het oude Testament.

  En de grote schare uit alle stammen, talen enz. de nieuwtestamentische gelovigen. Door de Heere Jezus.
  Ik ga dat rustig eens lezen, want er staat zoveel in Gods Woord.

  Jelly, Vaders sterkte en genade om je heen, en voor ieder.
  Lieve groet Esther de V.

  1. Daarom heb ik deze studie gemaakt, onderzoek openbaring 7 en openbaring 14 los van elkaar. Nergens staat uit op te maken dat dit de zelfde groep is.

 4. Een mooie uitleg. Een vraag die ik hiermee in verband heb is:

  Zoals ik het begrijp uit de Bijbelse oogst tijden komt de gerste- oogst voor de tarwe- oogst.

  Zoals je schrijft in het stukje zijn de 144,000 uit Openbaring 7 uit de tarwe-oogst en de 144,000 uit hoofdstuk 14 uit de gerste- oogst.

  Kun je daar mogelijk wat meer op in gaan, is er mogelijk geen chronologische orde van hoofdstuk 7 naar hoofdstuk 14 en komt de groep uit hoofdstuk 14 ( die uit de gerste oogst) tevoorschijn VOOR die uit de tarwe oogst ( de Groep van hoofdstuk 7) geboren wordt ?

  Misschien helpt het om in plaats van te zeggen ‘eerste groep en tweede groep’ te zeggen ‘eerst genoemde groep’ en ‘tweede genoemde groep’ ( een suggestie).

  Groeten

  Gert Van Vliet

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *