EEN JAAR VAN VOORBEREIDING

Het is goed om tijd van rust te houden en om alleen bij de Heer te zijn aan Zijn voeten in Zijn aanwezigheid, om stil te zijn en te luisteren naar Zijn zachte liefelijke Stem en omdat Hij veel wil leren en onderwijzen over gebeurtenissen de dingen die komende zijn. De ernstige waarschuwingen en oordelen die voor de deur staan en over de wereld komen dat we die heel serieus moeten nemen en ons leven in orde moeten maken voor God voordat Hij terug komt. Het zullen zware tijden zijn maar door de duisternis heen die de aarde zal bedekken zal ons licht opgaan en zullen we in deze Loofhuttentijdperk die voor ons ligt nog een grote oogst van mensen binnen halen. Want als de Gemeente het eerstelingen volk is, wat zal dan de grote oogst zijn.

Maar we mogen ook weten dat door de komende waarschuwingen en oordelen heen we ook mogen rekenen op Gods genade en liefde en voor Zijn bescherming die Hij ons geeft in Zijn veilige Schuilplaats, die in Psalm 91 beschreven staan. Het zal een tijd van voorbereiding zijn voor de Gemeente maar ook voor persoonlijke levens. We gaan door een tijd van barensweeën en geboorte heen en door deze tijd heen mogen we zien onze hoop en heerlijkheid, het komende Rijk van Jezus, Jeshua de Messias, Zijn Koningschap hier op aarde waarin de eersten een opstandings- en verheerlijkt lichaam zullen ontvangen om met Hem te mogen regeren in dat komende Rijk.

Maar niet iedereen zal gekwalificeerd zijn om met Hem te regeren, dus neem ernst met je leven en jaag na de hoogste roeping, want alleen de eerstelingen van God en het Lam, de losgekochten der aarde, dezen zullen als eersten opstaan en een verheerlijkt lichaam ontvangen en naar de troon van God gaan, maar weet velen zijn geroepen maar weinigen zijn uitverkoren.

De Gemeente, Zijn Bruid is nog niet klaar en velen van hen zullen als ze deze weg blijven bewandelen omkomen (dwaze maagden) omdat ze niet voorbereid zijn voor de tijd die komt, omdat velen leren dat de Gemeente van te voren weggenomen wordt en dat is een leugen van satan omdat hij niet wil dat mensen zich voorbereiden en niet klaar zijn maar om zullen komen door de tijd van verdrukking omdat ze niet geleerd hebben stil te zijn voor God, te luisteren naar Hem, vol te worden van Zijn Geest en te strijden en te volharden. (deze groep van mensen zullen wel behouden zijn maar komen om omdat hun niet is onderwezen hoe hier mee om te gaan en voorbereid te zijn voor de komende dingen) en de Vreze van God niet op hen is.

De Heer zal een tijd nemen om de Gemeente, Zijn Bruid in de wildernis, in de woestijn der volken te reinigen en te louteren en te zuiveren van alle onreinheid van smet van toverijen (weerspannigheid en rebellie) van alle afgoderijen en hoererijen en zal ze louteren dwars door de verdrukking heen, maar als wij dicht bij Jeshua/Jezus blijven, ons hart volkomen aan Hem toewijden, blijven bidden voor Israël, voor ons land en volk en gezin en families, zal er een weg van ontkoming zijn omdat de Heer belooft heeft de Zijnen te bewaren die Hem toebehoren.

De Heer wil, een daar zullen we zelf een keuze in moeten maken als wij dat zelf ook willen, want de HERE dwingt ons nooit, dat Hij ons los zal trekken uit Babylon en zal ons afscheiden van het Babylonisch systeem, zodat we ons niet aan het onreine vasthouden, zowel economisch, financieel als religieus. Maar durven wij loslaten en het vertrouwde waar we zo aan vast zitten los te laten, misschien ons huis, goed en geld en vertrouwen dat Hij ons voedt, onderhoud en kleed. Als wij de keuze maken zal de HEER, de God van Israël ons voor- en achterhoede zijn. En laten we de waarschuwingen die de Heer heeft gegeven en opgetekend heeft door Paulus in 1 Kor. 10 ver 1-13 ter harte nemen, dat we geen lust zullen hebben tot het kwade, en dat we geen afgodendienaars zullen worden en dat we de Here niet zullen verzoeken en niet zullen klagen of mopperen. Hij heeft belooft, zij aan wie het einde de eeuwen is gekomen, dat zij niet boven vermogen zullen worden verzocht want Hij zal met elke verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat wij stand kunnen houden.

Bid dat de Geest de Heeren sterk op je mag rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en van sterkte, de Geest van kennis en de Vreze de HEEREN (Jes.11.2), want de zalving die op Hem was dat die ook in zijn volheid op ons mag zijn.

JP

5 gedachten over “EEN JAAR VAN VOORBEREIDING”

 1. Begrijp ik nu goed uit dit stukje dat u zegt dat de
  gemeente /bruid niet opgenomen gaat worden
  maar door de grote verdrukking zal gaan ?

  1. Hallo Dieke,

   Nee hoor dat is niet wat ik zeg, de Gemeente/Bruid zal wel opgenomen worden, maar na de verdrukking en voor Gods toorn.
   De Gemeente zal in deze Grote verdrukking, Jacobs benauwdheid beschermt worden voor 1260 dagen en de Heer zal hen Zelf onderhouden, voeden en beschermen.
   En dat is wat ik boven beschrijf.

 2. De tijd dat de bruid de volkeren tot de heilige berg zal gaan roepen zo als dat in openbaringen 22 vers 17 staat moet nog komen want op zijn heilige berg en te Jeruzalem zal ontkoming zijn.
  Yeshua zal regeren vanuit het nieuwe uit levende stenen gebouwde Jeruzalem en als de eersteling heilig zijn dan zal de gehele oogst geheiligd worden.
  Er is geen reden om bezorg te zijn want een ieder die Zijn heilige berg aanraakt het zij mens of dier, die zal sterven . Hij heeft ons niet tot toorn gesteld maar dat geld niet voor hen die Zijn geboden en Zijn sabbat geminacht hebben en daar mee het verbond verbroken hebben.
  Ik kom helaas maar heel weinig mensen tegen zo als Jelly en ik ben haar dan ook zeer dankbaar dat zijn dit alles zo mooie en helder voor ons verwoord want alles wat zij met ons gedeeld heeft is de volle waarheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *