Een jaar van voorbereiding

Het is goed om tijd van rust te houden en om alleen bij de Heer te zijn aan Zijn voeten in Zijn aanwezigheid, om stil te zijn en te luisteren naar Zijn stille zachte liefelijke Stem en omdat Hij ons veel wil leren en ons wil onderwijzen over gebeurtenissen over de dingen die komende zijn.De ernstige waarschuwingen en oordelen die voor de deur staan en over de wereld komen dat we die heel serieus moeten nemen en ons leven in orde moeten maken voor de Heer (JHWH) terug komt. Het is een tijd van voorbereiding voor we God werkelijk kunnen ontmoeten in Zijn volheid en heerlijkheid, zodat we stralend zijn, vol van Zijn Licht en zonder vlek of rimpel zijn of iets dergelijks, zo dat we heilig en onbesmet zijn, dat we de heerlijke geur van Christus zullen dragen en verspreiden. Het gaat om de innerlijke schoonheid en liefde, de houding en karakter, de eenvoudige nederigheid . De Bijbel zegt, zalig de reinen van hart want zij zullen God zien.

Er zullen zware tijden komen maar door de duisternis heen die de aarde zal bedekken zal Zijn Licht over ons opgaan en zullen we in deze komende Loofhuttentijdperk die voor ons ligt nog een grote oogst van mensen binnen halen.

Want als de Gemeente “het eerstelingen volk” is, wat zal dan de grote oogst zijn.Maar we mogen ook weten dat door de komende waarschuwingen en oordelen heen we ook mogen rekenen op Gods genade en liefde en voor Zijn bescherming die Hij ons geeft in Zijn veilige Schuilplaats, die in Psalm 91 beschreven staan. Het zal een JAAR VAN VOORBEREIDING zijn voor de Gemeente maar ook voor persoonlijke levens. We gaan door een tijd van barensweeën en geboorte heen en door deze tijd heen mogen we zien onze hoop en heerlijkheid, het komende Rijk van Jezus, Jeshua de Messias, Zijn Koningschap hier op aarde waarin de eersten een opstandings- en verheerlijkt lichaam zullen ontvangen om met Hem te mogen regeren in dat komende Rijk.

Niet iedereen zal klaar en gekwalificeerd zijn om met Hem te regeren, dus neem ernst met je leven en jaag na de hoogste roeping, want alleen de overwinnaars, de eerstelingen van God en het Lam, de losgekochten der aarde, dezen zullen als eersten opstaan en een verheerlijkt lichaam ontvangen en naar de troon van God gaan, maar weet velen zijn geroepen maar weinigen zijn uitverkoren.

De Gemeente, Zijn Bruid is nog niet klaar omdat ze niet voorbereid zijn voor de tijd die komt, omdat velen leren dat de Gemeente van te voren opgenomen wordt en dat is een leugen van satan omdat hij niet wil dat mensen zich voorbereiden en niet klaar zijn maar om zullen komen door de tijd van verdrukking omdat ze niet geleerd hebben stil te zijn voor God, te luisteren naar Hem, vol te worden van Zijn Geest en te strijden en te volharden.

De Heer zal een tijd nemen om de Gemeente, Zijn Bruid te reinigen en te louteren en te zuiveren van alle onreinheid en smet van toverijen (weerspannigheid en rebellie) van alle afgoderijen en hoererijen en zal ze louteren dwars door de verdrukking heen, maar als wij dicht bij Jezus blijven, ons hart volkomen aan Hem toewijden, blijven bidden voor ons land en volk en gezin en families en voor de vrede van Jeruzalem, zal er een weg van ontkoming zijn omdat de Heer belooft heeft de Zijnen te bewaren die Hem toebehoren. Hij zal ze brengen in Zijn veilige Schuilplaats en dragen als op arendsvleugelen en zal hun beschermen en behoeden, voeden en onderhouden en hen buiten het bereik van de slang houden. Bid dat de Geest de Heeren sterk op je mag rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en van sterkte, de Geest van kennis en de Vreze de HEEREN (Jes.11.2), want de zalving die op Hem was dat die ook in zijn volheid op ons mag zijn.

JP 🌿

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.