Enkele punten waarom ik me niet laat vaccineren

–  Omdat het geen vaccin is maar een experimentele behandeling (mRNA) en men niet weet wat het op langere termijn doet. De medische wereld zwijgt hierover.

– omdat ik mijn lichaam niet gegeven heb en geen toestemming heb gegeven om te experimenteren en ik geen proefkonijn wil zijn.

–  Moderna o.a. toegeeft dat mRNA covid-vaccins DNA wel degelijk verandert (GMO genetisch gemodificeerd organisme).

–  omdat Mark Zuckerberg en Bill Gates zelf zeggen over de nieuwe vaccinaties :  “Je zet instructies (Messenger) in de code om die vorm (van het virus) te maken”.  Als je instructies in de code plaatst, dan verander je wel degelijk het menselijk DNA, zodat de werking verandert.  Ze weten nog niet het effect van het veranderen van het DNA en RNA van de mensen om direct te coderen in iemands DNA om de antilichamen te produceren of dit andere mutaties veroorzaakt en andere risico’s op de langere duur met zich meebrengt. Maar je verandert wel degelijk iemands  DNA en RNA. Het is genetische modificatie, dat verboden is en als misdadig moet worden beschouwd.

 – Omdat de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson worden ontwikkeld op cellen van geaborteerde menselijke foetussen; de vaccins van Pfizer en Moderna werden erop getest. Om deze cellijnen te bekomen, moesten ‘wetenschappers’ aanwezig zijn op het moment van de abortus (de moord) van het kindje om 96% van de cellen te behouden; het nog levende weefsel moest binnen 5 minuten na de abortus kunnen bewaard worden, want met dode cellen is men uiteraard niets (getuigenis van Dr. C. Ward Kischer). Uiteindelijk zijn er voor al die cellijnen nog veel meer kinderen moeten sterven, zodat hun weefsels konden geoogst worden om de bestaande cellijnen (HEK-293 en PER.C6) in stand te houden en te verbeteren.

– omdat overheden / media  / elite  mensen misleiden en manipuleren, liegen en bedriegen om deze experimentele behandeling te ondergaan.

– omdat ik als gezond mens weiger om regelmatig injecties te nemen die virussen kunnen voorkomen en vertrouw op mijn immuunsysteem dat die dit proces op een natuurlijke wijze aan kan.

– Omdat een virus ook goed behandeld kan worden met vitamine D en hydroxychloroquine en zink en andere geneesmiddelen.

– Omdat er een gebrek aan openheid en transparantie en eerlijkheid is  (ook o.a. voor bijwerkingen en sterftecijfers)

– omdat farmaceutische bedrijven niet aansprakelijk willen zijn als er iets verkeerd gaat en kunnen niet aangeklaagd worden en ik wil daarom mijn leven niet op het spel zetten.

– omdat de media met grote stelligheid beweren dat deze vaccins veilig zijn en er geen gekke dingen gebeuren, terwijl de werkelijkheid hele andere dingen laat zien die de overheid verzwijgt en achterhoud.

– ik laat mij niet vaccineren door (manipulatieve valse voorwendselen)  onder groeps- of massadruk en neem het vaccin niet omdat iedereen het doet en uit angst. Ook al zal de druk komen dat ze je wappies noemen of egoïstisch noemen of moordenaars, en dat we niet om ouderen geven en dat het onze schuld is de beperkingen van de regering die ze opleggen omdat je je niet laat vaccineren met het experimentele vaccin.

– omdat bezorgde mensen die zich kritisch uiten over b.v.  de maatregelen en behandeling, en bijwerkingen na vaccins, en hun zorgen uiten over de mensen die kort na vaccinaties stierven,  deze mensen worden gedemoniseerd, gecensureerd, geïntimideerd, bedreigt of bespot enz.

– omdat ik het niet van deze goddeloze overheid, of van de farmaceutische industrie of van een vaccins verwacht maar van mijn Vader in de Hemel en van Zijn Zoon Jeshua, de Messias.

JP

22 gedachten over “Enkele punten waarom ik me niet laat vaccineren”

 1. Zo denken wij daar ook over mijn lieve broeder.
  Lucifer heeft dan ook gezegd dat hij in te tempel van YHWH zal gaan zitten om te late zien dat hij een god is en die tempel van YHWH zijn wij zelf.
  Het probleem is dat ook wij besmet kunnen worden door deze ziekmakend en uiteindelijk dodelijke spike eiwitten die de gevaccineerde uitscheiden.
  Hij heeft dan ook niet voor niets gezegd dat als Hij deze tijd niet zou inkorten er in het geheel geen vlees behouden zou worden, maar dat wat er overgebleven is van de volkeren zich zal bekeren tot de Here.
  In Daniel 12 spreekt Hij over een zeer grote benauwdheid waarin het Joodse volk zou terechtkomen en als ik kijk naar dat wat er zich nu in Israel afspeelt dan moet dit die tijd zijn waar Daniel over schrijft.
  Maar dit is dan ook de tijd waarin de doden zullen opstaan en wij in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden en dit komt weer overeen met dat wat er in Openbaringen 16 vers 15 t/m 16 staat waarin Hij komt als een dief in de nacht.
  In Daniel 12 vers 10 zegt Hij dat geen van de goddeloze het zal verstaan en in Maleachi vers 13 t/m 18 maakt Hij een duidelijk onderscheid tussen hen die Zijn geboden bewaard hebben en Hem gediend hebben en de goddeloze.
  In 1 Johannes 2:3-6 wordt dit nogmaals bevestigd.
  Er staat geschreven dat als dat mogelijk was zelfs de uitverkorenen verleid zouden worden en ik geloof dan ook met geheel mijn hart dat ook jij tot een van die 144000 uitverkorenen behoord JP.

  1. Dankjewel voor je reactie, en ben het ook helemaal met je eens ook wat de spike eiwitten betreft.

   Ook al zijn gevaccineerden besmettelijk en kunnen anderen infecteren.
   Want mensen die met het mRNA-vaccin worden geïnjecteerd, die hun lichaam laten veranderen, waarbij ze spike-eiwitdeeltjes/ proteïne produceren en deze continue aan het uitscheiden zijn, die ze via hun mond, adem en speeksel en huid verspreiden en iedereen om hen heen infecteren. Deze spike-proteïnen kunnen op het lichaam van ongevaccineerden komen en het lichaam binnendringen en hen zo besmetten en de pandemie verspreiden.

   Maar mijn geloof en gebed is zoals Psalm 91 zegt dat we onder Gods bescherming zijn, onder Zijn vleugelen, onder het bloed van Jeshua en dat Hij ons zal beschermen voor de strik van de vogelvangers, van de verderfelijke pest, en dat is mijn geloof.

   Shalom Jelly

   1. Beste allemaal
    Het verontrust mij ,,dat wat er allemaal verkondigd word , mij meer verontrust dan de Corona zelf , de verhalen omtrent deze (pandemie ) Worden steeds gekker,,
    zo zijn ook de Joden en de zigeuners enz. Vermoord ,, waar eindigt dit ???? ,,

    1. Dit eindigt in de ontknoping door De HeiligeGeest aangekondigd in Romeinen 11: 25, wanneer de verblinding over de 2 huizen van Israel en de Israel volken is weggenomen.
     Verwacht het van De Heer. Hij Die belooft is getrouw , Hij Zal Het Ook Doen.
     Wel is het zo dat net als toen Het Evangelie de volken wereld inging en de geciteerde waarschuwing klonk: (zie Handelingen 13 verzen 40 en 41) voor diegenen die niet zien wat God gaat doen dezelfde waarschuwing nu weer geldt :

     Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten:
     41Jes. 28:14; Hab. 1:5Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want Ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt

   2. mijn nog ongelovige man heeft zich laten vacineren, zelf heb ik het spuitje geweigerd vanwege mijn geloof in de EEUWIGE en het offer van Jezus aan het kruis op Golgotha, niet simpel allemaal , maar ik geloof in de bescherming van de Allerhoogste en het vergoten bloed van onze Here Jezus.shalom .

 2. Laat de verlosten des Heren to spreken!!

  Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest , verlost, gereinigd, en geheiligd door het bloed van Jezus”).

  Mijn ledematen, de organen van mijn lichaam, zijn werktuigen voor de gerechtigheid, aan God overgegeven voor zijn dienst en tot zijn verheerlijking. De duivel heeft geen plaats in mij, geen macht over mij, en geen onvereffende aanspraken tegen mij. Alles is vereffend door het bloed van Jezus. Ik overwin satan door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis, en ik heb mijn leven niet lief tot in de dood). Mijn lichaam is voor de Heer en de Heer is voor mijn lichaam.

  Amen!

  (Psalm 107:2

  (2) 1 Corinthiërs 6:19 (3) Efeziërs 1:7

  (4) 1 Johannes 1:7

  (5) Hebreeën 13:12 (6) Romeinen 6:13

  (7) Romeinen 8:33-34 (8) Openbaring 12:11

  (9) 1 Korinthe 6:13

  DPM Nederland…

  van binnenuit

 3. Het gaat in wezen helemaal niet om dit virus, dit is om straks de chip te invoeren..Men koppelt alles aan elkaar, algehele controle…We zijn in openbaringen 13 beland, het rijk van het beest. De ac, is aan het rijzen, en is met de voorbereiding bezig, om zich te settelen…We richtten onze ogen op wat boven is, en wat God ons heeft beloofd, satan doet er alles aan, om de mensen te overstelpen met leugens en bedrog…om zo angst te verspreiden….En de mensen bereid willig te maken, om hen als makke schapen te volgen naar de hel….wat zijn plek is. We bereiden ons voor op de bruiloft , en laten ons niet angstig maken om wat er allemaal om ons heen gebeurd. Jezus heeft gezegd dat dit alles moet geschieden, voor zijn komst….Jezus is het Licht en de waarheid, als we dicht bij Hem blijven , en zijn aangezicht dagelijks zoeken, zal Hij ons door deze duisternis leiden….weg van al de leugens..en zal Hij met zijn Heilige Geest ons klaar maken voor de bruiloft….Laat je niet misleiden van al de leugens….maar bereid je voor op zijn komst…Wees als de wijze maagden, vul je met Gods woord, en doe wat de HG je zegt….Veel zegen voor al mijn broeders en zusters, en bid voor elkaar , voor wijsheid, inzicht en kracht……God heeft het laatste woord….

 4. Ik wil ook geen vaccin. Daarom doet het mij pijn om onze gemeenteleden te zien snakken naar het vaccin. Ondanks mijn poging om in gesprek te gaan, gaat dit onverminderd door.
  Ze zien er naar uit om na de prik, hun vrijheid terug te krijgen.
  Men lijkt wel betoverd, niets komt binnen.

  1. Hallo Joke,

   Je zegt ‘men lijkt betoverd’.Dat is ook inderdaad zo, Paulus schreef al aan de Galaten ‘wie heeft jullie betoverd’ (zie Galaten 3 vers 1). Dat komt omdat de mensen meer naar het (verdraaide) nieuws luisteren en zich NIET laten opbouwen in hun geloof door De Heilige Geest. We moeten tijd met Hem besteden, dan bouwt Hij ons op in ons geloof ( Judas vers 20)
   en kanHij Bijbelverzen zoals bvb. Jesaja 54:19 Levend maken voor ons, hier is het vers uit de herziene Statenvertaling:

   Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten,
   en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren.
   Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE,
   en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

  2. Bij ons heeft de dominee in het dorps sufferdje een stukje geschreven dat het zgn. Vaccin een door god gegeven redding boei is, en op basis daarvan zullen velen de afslag richting openbaringen 13 alvast zijn ingeslagen.

   1. In 1 Petrus 4 vers 11 zegt De Heilige Geest: Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God;
    Dit geldt ook natuurlijk voor een stukje dat een dienaar van God’s Woord schrijft.

    De dominee heeft zijn pro-vaccine woorden NIET van De Heilige Geest gekregen, want dat is NIET mogelijk. Hij zal hier voor aan De Heer verantwoording moeten afleggen.

    Maar zijn lezers hebben ook zelf de roeping om De Bijbel te lezen en te bestuderen en voor inzicht te bidden , daar prijsde Paulus de Bereans voor. Helaas leren de meeste kerken dit niet.

    Mattheus 24 vers 24

 5. Een goede onderbouwing / redenen van WAAROM je je niet hoeft te vaccineren/ injecteren. Dank je wel Jelly. Gewoon nuchtere en logische redenen, om dat niet te doen, als je je vertrouwen stelt in de Elohiem van Abraham-Izak en Jakob. Momenteel gaan er zoveel Waar- en ook Onware theorieën de wereld rond dat je er waakzaam in mag / moet zijn. Dit om ook, eventuele ‘misredenatie (s) ‘ onderling in de gemeente van YHWH te vermijden. De reden is dat Abba zijn uitverkoren volk zal beschermen. Dat we een getuigenis in standvastigheid als eenheid onder Br.&ZR. waar ter wereld ook, kunnen laten zien! Dat hierdoor inderdaad zoals de titel aangeeft: “we geloven in Elohiem en niet in een of andere prik. Beproevingen zijn tenalle tijden over Abba zijn volk gekomen. In 1.Petrus daarom een mooie bemoediging. Dat wens ik een ieder toe om standvastig en vol goede moed te blijven. 1Petrus 2: 11-12

 6. Er is veel verwarring en er wordt van alles geschreven.
  Twee dingen die mijzelf overeind houden is;
  1 Vertrouw op God. Dat betekend eerlijke vragen stellen aan de overheid, anderen en jezelf!
  2 Luister naar deskundigen die echt van binnenuit de medische wereld spreken. Zij die jarenlang(!) gewerkt hebben als Arts, hoogleraar, professoren, onderzoekers . virologen, immunologen, vaccin deskundigen …enz.

  En dan alles in vertrouwen in gebed brengen dat Jezus je leidt.

  1. Verwacht geen juiste antwoorden van mensen/wetenschappers, onze schepper geeft in Zijn Woord antwoord op alle levensvragen. Hoe vaak wordt in Zijn Woord, ons lichaam niet als Tempel van God aangeduid? Lees maar wat er in de Thora staat geschreven, velen zeggen; die telt niet meer, maar niets is minder waar! Lees hoe God, welke “gisteren en heden Dezelfde is” reageerde op het ontheiligen van zijn instellingen, instellingen waarvan Jezus heeft gezegd dat er geen tittel of jota van wordt afgedaan, Hoe willen we dan in dankbaarheid leven maar ons tevens laten leiden door de “overste” (n) van deze wereld, door ons lichaam te verontreinigen?

   1. Hallo, ik vind het zo lastig om te zien wat het juiste is.
    Ik werk zelf in de zorg en ik krijg veel weerstand, omdat ik het vaccin niet wil, om alle eerder gemelde redenen.
    Ik heb corona gehad en js ik ben er zeker een maand ziek van geweest, ondanks dat ik allerlei vitaminen ed wat er maar over bekend was heb ingenomen.
    Ik heb een antigenen bloedtest gehad, waarin staat dat ik evenveel antistoffen heb als ziek zijn, doorgemaakt hebben, of als volledig gevaccineerd zijn. Dit is niet rechtsgeldig en ze willen dat je alsnog 1 vaccinatie neemt.
    Hoe krom is dit. Hierdoor geloof ik dus absoluut niet, dat het hele vaccinatie programma bedoelt is voor onze gezondheid.
    Hier zit een programma achter, alleen welke is me nog niet echt duidelijk.
    Maar het wordt ons met dwang tot verplichting wel steeds moeilijker gemaakt. Ik vind het wel moeilijk om stand te houden. Waar doe ik goed aan. Ik vind het moeilijk.
    Ik zie om me heen meer jongeren die zich laten vaccineren en bv hartonsteking krijgen en daarbovenop nog corona. Wat wordt er gezegd, dit is zeldzaam. Nee niet. Maar ik kan niet tot de botte hersens doordringen. Hierdoor ook vaak ruzie met mijn vriend. Zo moeilijk dit.

    1. Gaby, je moet weten dat deze prik nog in de experimentele fase zit en iedereen die het neemt is proefkonijn. Het is inderdaad moeilijk als er weinig mensen om je heen denken zoals jij denkt.
     Bepaal voor jezelf wat je grens is en houd jezelf daaraan. Sluit geen compromissen wat als je een grens overgaat, wordt het lastiger om nog terug te gaan. Voor mijzelf is de grens het mondkapje, ik doe geen testen en geen “jab” Als ik dan mijn baan verlies dan is dat maar zo, mijn gezondheid gaat voor mijn baan. Ik heb voor de zomervakantie 2021 gezegd tegen een collega dat ik verwacht binnen een jaar niet meer te werken waar ik nu werk. En ik probeer bij de dag te leven want Jesjoeja zegt: wees niet bezorgd over de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Morgen komt later, vandaag leven wij. Veel shalom toegewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *