Gehoorzaamheid aan de WARE God

… de Here zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn.’ Jesaja 52

Een ieder wedergeboren gelovige in Jezus/Jeshua de Messias die zijn vertrouwen stelt in de regering boven God en de satanische agenda gehoorzamen, moeten uit dit systeem uit Babylon komen, en berouw hebben opdat zij geen gemeenschap aan haar zonden zullen hebben (Openb. 18:4), want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Zij die de overheid gehoorzamen, dezen zijn onder het juk van de baäl-god gekomen en zijn niet onder de leiding van de WARE GOD VAN ISRAËL. Ze volgen en stellen hun vertrouwen in een tirannieke regering die niet op Gods bescherming vertrouwt en die ons alleen angst wil aanjagen en ons willen doen geloven dat we allemaal ziek zullen worden en faksinazi# nodig hebben om zo ons vrijheid weer terug te kunnen krijgen en ondertussen zijn ze bezig hun eigen plannen van de NWO met haast in het verborgene uit te voeren. Het is allemaal een leugen. Dit zijn niet Gods wetten, maar de tirannieke wetten van satan die ze gehoorzamen en die het land bezetten en onderdrukken en die onze monden willen snoeren.

JHWH zegt in Zijn Woord “door Zijn striemen zijn wij genezen”, en “Ik de HERE ben uw Heelmeester”. Vrees de Heer, heilig en reinig je, Hij zal een geestelijke paslood aanleggen en hanteren om te zien of Zijn geestelijke huis recht staat en zal Zijn Gemeente voor Zijn komst reinigen en zuiveren. Er is veel vermenging gekomen onder de gelovigen er is veel afgoderij, onreinheid en hoererij. Belijd dan je zonden en heilig je voor de Heer.

Sta op, en vrees de Heer en neem de autoriteit, sta op en laat je licht schijnen, want Zijn heerlijkheid zal over je gezien worden. Verklaar Gods Woord, dat wat Hij tot je spreekt, het is de tijd om op te staan en om onze monden te openen. De Heer heeft ons de doop in de Heilige Geest gegeven zodat we kracht zullen ontvangen, en heeft ons geestelijke wapens gegeven ook om misleiding op te sporen en zal de gave van onderscheiding geven om ons op de rechte spoor te houden. Jezus zegt dat de poorten van het dodenrijk de Gemeente niet zullen overweldigen en dat kunnen we alleen als we door Gods Geest wandelen en niet door het vlees. We moeten trouw zijn aan Gods Woord en wet, dan zullen we kunnen wandelen in Gods kracht en gezag, en zo kunnen we onze plaats innemen in de geestelijke wereld, in de hemelse gewesten en van daaruit in Jezus/Jeshua regeren en strijd voeren tegen de duisternis met als zijn duistere en corrupte plannen. Al wat duister is zal aan het licht komen.

Verklaar in de hemelse gewesten dat het voorbij is met de chaos en met de Covid 19 en 20, en dat het masker zal vallen en dat de geest van verdeeldheid en scheiding moet stoppen in de Naam van Jeshua de Messias.Proclameer je beloften en je profetieën die over je uit zijn gesproken en strijd de goede strijd met geloof en met een goed geweten.

De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig, bid de God van de oogst voor arbeiders in de oogst.

JP🌿

2 gedachten over “Gehoorzaamheid aan de WARE God”

 1. Lieve zuster Jelly, je woorden hebben mij wederom zeer diep geraakt.
  de christenen zeggen dat deze overheid door YHWH is aangesteld maar dat komt niet overeen met Zijn woord.
  Er staat namelijk dat deze overheid het zwaard niet voor niets draagt maar me dit zwaard wordt Zijn woord bedoeld.
  Deze tekst heeft dan ook betrekking op bijvoorbeeld Zijn apostelen, maar zeer beslist niet op de regering in Den Haag en op hen die op dit moment de aarde bezitten.
  Vele jaren geleden toe ik nog maar net tot bekering was gekomen, sprak de Here tot mij, Mijn hart en Mijn ogen zullen voor altoos in u zijn maar als u aan Mij ongehoorzaam zult zijn zal uw vermogen aan een hoer verloren gaan en zal uw naaktheid voor de gehele wereld zichtbaar worden.
  Op dat moment begreep deze woorden nog niet maar nu begrijp ik deze wel want met deze hoer bedoelde hij Babylon en haar dochters en met deze naaktheid bedoelde Hij het niet bekleed zijn met de klederen der gerechtigheid en dit zijn Zijn 10 geboden en het belangrijkste van deze is het gebod is om Zijn sabbatten te heiligen.
  Want niet een ieder die zegt Here Here zal de hemel binnen gaan maar hij die doet de wil van de Vader.
  Jesaja 56.

 2. Hallo Jellie,
  Mijn oprechte dank voor jouw mooie site met prachtige woorden geleid vanuit Gods geest.
  Heel herkenbaar en fijn te voelen vanuit een diep weten dat dit enige smalle weg is om te volgen.
  Mag ik jou vragen wanneer volgens de orde van Melchizedek (kalender) het sjavoeot (Eerstelingen naar de tempel wekenfeest) is?

  Dank je wel en ik zie uit naar de volgende berichten op deze olivebranchsite.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *