Gods bouwwerk zijn wij

In 2 Kor. 6 staat dat wij de tempel van de levende God zijn, en dat Hij heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en bij hen zijn. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

Wij worden medegebouwd tot een woonstede van God in de Geest (Efez. 2:22). Wij zijn als Lichaam van Christus Zijn Bruid, het nieuwe Jeruzalem, die op grote hoge berg staat, de berg Sion. De vrouw en de Heilige Stad zijn één. Wij zijn kinderen van de belofte en zijn op een bovennatuurlijk wijze geboren en bekleed met het hemelse Jeruzalem, door het nieuwe verbond in het bloed van het Lam. We zullen als Zijn Bruid niet het nieuwe Jeruzalem worden “de Stad van de Levende God”, maar wij zijn het al. (Openb. 21:10, Hebr. 12:22).

Wat heeft voor ons dan het aardse Jeruzalem nog van betekenis. Het oude Jeruzalem, het oude verbond zal worden uitgeworpen (Gal. 4:30) en zal niet erven met de zoon der vrije. De Heilige Israëls zal nooit meer in het Oude Jeruzalem terug keren en daar onder de mensen wonen, die heeft Hij verlaten (Ezechiël 11:22 ) net zoals Hij Silo verlaten heeft (Jer. 7:12) door al hun ongerechtigheid en afgoderijen. In Openbaringen 11 staat dat Jeruzalem wordt genoemd Sodom en Egypte, alwaar ook hun HERE gekruisigd werd.

Jezus woont nu door Zijn Heilige Geest in Zijn Gemeente, in de tempel van Levende stenen, van waaruit Hij ook regeren zal. Hij zal nooit meer in een huis/tempel van hout en steen wonen en daaruit regeren, maar vanuit, het Nieuwe Jeruzalem. Het Nieuwe Jeruzalem zal de Hoofdstad van het Koninkrijk van God zijn en in het hemelse Sion daar is de regeringszetel van het Nieuwe Verbond onder de orde van Melchizedek, zoals in Hebreeën 12 is beschreven.

Het aardse Jeruzalem zal niets meer betekenen dan elke andere aardse stad. Het aardse Jeruzalem zal verwoest en vernietigt wordt en zal niet meer heel gemaakt worden, al lijkt het dat we in de Bijbel steeds zien dat Jeruzalem vernietigt en weer opgebouwd wordt zal hij uiteindelijk geheel vernietigd worden wat beschreven staat in Jeremia 19 v.a. vers 10 :

“Breek dan de kruik ten aanschouwen van de mannen die met u zijn gegaan, aan stukken en zeg tot hen: 11 Zo zegt de Here der heerscharen: zo zal Ik dit volk en deze stad aan stukken breken, gelijk men pottenbakkersgerei aan stukken breekt, dat niet weder heel gemaakt kan worden; en in Tofet ( = vuilnisbelt) zal men begraven, omdat er geen plaats ter begrafenis is. 12 Zo zal Ik met deze plaats doen, luidt het woord des Heren, en met haar inwoners, en dat om deze stad te maken als Tofet; 13 ja, de huizen van Jeruzalem en van de koningen van Juda zullen als de plaats van Tofet zijn, onrein; al de huizen op welker daken men offers heeft ontstoken voor het gehele heer des hemels en plengoffers heeft geplengd voor andere goden.

We zien in Jeremia 18 dat er gesproken wordt over het huis Israëls, het Noorderrijk, de 10 stammen, die als natte kneedbare klei is dat kapotgeslagen werd en een nieuw pot gemaakt werd, maar in Jer. 19 gaat het over het huis Juda, het Zuiderrijk, de 2 stammen en Jeruzalem, wat een oude kruik van klei is wat wordt vernietigd en niet meer kan worden gerepareerd.

Maar na Gods oordeel zal er altijd een rest blijven, een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. (Rom.11:5).

Wij zijn nu het Lichaam van Christus die de heerlijkheid van God weerspiegelt, het Nieuwe Jeruzalem waarin de stenen sierlijk worden gelegd en die op saffieren ( = Gods gerechtigheid) gegrondvest worden, waarin de glasvensters van kristal worden gemaakt en de poorten van robijn zullen zijn en de gehele omwalling, de grenzen van edelsteen.

JP

7 gedachten over “Gods bouwwerk zijn wij”

 1. Shalom Jelly
  maar…. wat wordt er dan bedoeld met: bidt voor de vrede van Jeruzalem ps. 122: 6
  en Zijn voeten staan op de olijberg is dat dan als Yeshua regeert in het duizendjarig rijk, niet daarvoor?

  1. shalom Manon,
   een goede vraag !!
   Deze Psalm 122 werd geschreven door David voor de de HEER Jeruzalem verliet.
   Als je Galaten 4 kent over Sarah en Hagar, de twee verbonden en de twee Jeruzalems, zie link.. (Wie is je moeder Sarah of Hagar ?!) en je legt Psalm 122:6 er naast en je bid voor de vrede voor (het aardse) Jeruzalem, dan bid je nu zonder het te weten voor de vrede van Hagar, degene die weggezonden wordt. Ze vergeten dat God Jeruzalem (Hagar) heeft verlaten en dat Hij regeert vanuit het Hemelse Jeruzalem, die ons moeder is.
   We moeten dus stoppen met het bidden voor de vrede van Jeruzalem (Hagar) maar bidden voor het Nieuwe Jeruzalem de ware Stad van de Vrede.

   Jezus zijn voeten zullen staan op de Olijfberg wanneer Hij weer terug komt, dat klopt, dan zal de Here uittrekken om tegen de volkeren te strijden en dan zal de Olijfberg middendoor splijten en zal er een grote aardbeving komen

  2. Stoppen met het bidden voor de vrede voor Jeruzalem!!
   Heel hartelijk dank voor uw toelichting, en antwoord.
   Ik hoorde ervan, maar geloofde het niet, maar uw uitleg is verhelderend.
   Heel duidelijk.

 2. Psalm 122 vers 6 staat “Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; maar deze Psalm werd geschreven door David voor de HEER Jeruzalem verliet.
  Als je Galaten 4 kent over Sarah en Hagar, de twee verbonden en de twee Jeruzalems, en je legt Psalm 122:6 er naast en je bid voor de vrede voor (het aardse) Jeruzalem, dan bid je nu zonder het te weten voor de vrede van Hagar, degene die weggezonden wordt. Ze vergeten dat God het aardse Jeruzalem (Hagar , de slavin) heeft verlaten (Ezechiël 11:22 ) en dat Hij regeert vanuit het Hemelse Jeruzalem, die ons moeder is, de vrije.
  We moeten dus stoppen met het bidden voor de vrede van Jeruzalem (Hagar) maar bidden voor de vrede van het Nieuwe Jeruzalem (Sarah) de ware Stad van de Vrede.

  Het is heel belangrijk om de twee Jeruzalems goed te onderscheiden zoals de Bijbel ons leert, de ene is aards en de andere is hemels, het zijn twee verbonden en twee vrouwen, en wie is je moeder (Gal. 4).

  Waarom ik zeg dat het nu in deze tijd beter is om voor de Vrede van het Nieuwe Jeruzalem te bidden is omdat de Gemeente, de vrouw, de bruid, het Nieuwe Jeruzalem, de Levende Stad is, waar de Vredevorst in woont en deze nog steeds op aarde is.

  Toen David deze Psalm schreef in zijn tijd om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem toen woonde God nog in hun midden in Jeruzalem, maar nu heeft de Here het aardse Jeruzalem verlaten. Zolang de Heer daar aanwezig was bad Israël voor de vrede van Jeruzalem en dat deden ze totdat Jezus/Jeshua gestorven was en we in het Nieuwe verbond kwamen en waardoor wij naderden tot het Nieuwe Jeruzalem.
  Het oude verbond was, vleselijk, aards, en Hagar, die uiteindelijk weggezonden zal worden.

  Maar nu, wij zonen en dochters van het nieuwe hemelse Jeruzalem (Hebr. 12), waar nu de Vredevorst in woont, en waar wij nu nog steeds op deze (corrupte) aarde wonen, hebben wij als Gemeente nu zeker dat gebed nodig van de Vrede, vooral in deze eindtijd om te blijven staan en te volharden om in Zijn Vrede, Zijn shalom te blijven, totdat Hij terug komt en Zijn Koninkrijk vestigt hier op aarde en regeren zal niet vanuit het aardse maar hemelse Jeruzalem.

  Maar wie is je moeder, de slavin, of de vrije .

 3. Een zeer goede uitleg!
  Dat de wereldwijde gelovige kinderen van Abba, die zich nog fysiek richten op het herstel van de aardse tempel & Jeruzalem, dit inzicht mogen zien. Duidelijk en Schriftuurlijk onderbouwd. Door dit te kunnen & willen zien én erkennen, zal een aangename en weldadige eenheid komen onder de broeders & zusters. De geestelijke bouwstenen zullen dan “schouder aan schouder” sterk en eensgezind Zijn komst en komend Koninkrijk tegemoet zien! Misschien een taak om dit door te vertellen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *