Gods DNA

Gods DNA

Wij zijn zonen en dochters van de Levende God, van Abba Vader.

De Bijbel zegt in 1 Johannes 3 : “Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Je hebt Gods DNA, Zijn zaad, en door het geloof heeft Hij je Nieuw leven gegeven en Zijn Leven is in ons. Je leven is beslist niet zinloos en allesbehalve onbelangrijk. Je bent verbonden aan God (JHWH) en verbonden aan Zijn eeuwig Plan en met een doelgerichte toekomst dat veel groter en veel belangrijker is dan je zelf beseft.
Je hebt een koninklijk verleden en een profetische en koninklijke toekomst, wat betekent dat je krachtig kunt en moet leven in het heden.
Je naam is vastgelegd in de meest waardevolle genealogie van allemaal en dat is die van God zelf !
Ja, jij bent het kind van Abba Vader en dat is wat je bent.
Dus ga vandaag naar buiten en leef zo in deze wetenschap!

Satan wil de mens vermengen met zijn zaad (met DNA van gevallen engelen) en je DNA corrupt maken en je DNA onherstelbaar maken en vervuilen door DNA muterend vaccins (door genetisch hercodering) en toevoeging van een derde DNA-streng, hierdoor is een permanent verbinding met de antichrist en het beest systeem. (Openb. 13)

Gelukkig de man (vrouw) die verzoeking verdraagt; want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen, die Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben’. Jakobus 1:12

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *