In de stormen van het leven

In de stormen van het leven wordt het geloof beproefd en leren we volharden.
Het leert geduld, wachten bij uitstel, verduren en uitzien naar God.
Ons geloof en vertrouwen wordt gezuiverd.
Geloven we nog wel wat God gesproken heeft ?
Hebben we vertrouwen dat God alles nog steeds onder controle heeft ?
Heb je dat ook wel eens dat God zijn wil openbaart, je wil gehoorzamen en je bent vol van geloof, maar dan opeens komt er een storm opsteken en je bootje dobbert gevaarlijk op de wateren.
De wind neemt nog meer toe en de golven worden steeds groter.
Je komt in de moeilijkheden, tegenslag, tegenspoed, enz. enz.
Je roeit je te pletter, je komt niet meer vooruit.
En roept, Heer waar bent U.. ? herken je het ..?
(Dan zegt Oswald Chambers ) “Als je geestelijk in het duister zit, is deze duisternis veel vaker de schaduw van Gods hand dan duisternis vanwege zonde. Het kan de aanduiding en voorbode zijn van een nieuwe openbaring die je krijgt via deze enorme breuk in je leven en denken. Voor de morgenschemering aanbreekt is alles troosteloos, maar heb geduld, langzaamaan verandert de schemering in een stralende dag. ….. “..

JP.

One thought to “In de stormen van het leven”

  1. Yahuah heeft niet belooft dat Hij jouw omstandigheden zou veranderen,
    maar Hij belooft wel rust en vrede aan een ieder die leert te vertrouwen dat Hij alles onder controle heeft

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *