Lijden omwille van uw Naam

Heer, sommige mensen vertellen ons dat als wij christenen worden er niets ergs met je kan gebeuren. Laat me niet misleiden Heer door deze valse leringen. Herinner ons eraan dat wij ons niet ontmoedigd zullen voelen wanneer we vervolgt worden en lijden omwille van uw Naam en Uw Koninkrijk en dat wij ons geëerd zullen voelen en waardig om te lijden voor Uw Naam. Herinner ons eraan dat wij niet verrast zullen zijn om te lijden en dat dit zeker de moeite waard zal zijn en wij daardoor deel mogen hebben aan Uw Koninkrijk die komt en wij met U mogen regeren. Help ons om uw waarheden van uw Woord te onthouden wanneer wij geconfronteerd wordt met lijden en de zoet klinkende leugens.

Dit bidden we U Vader in de Naam van Yeshua.

3 gedachten over “Lijden omwille van uw Naam”

  1. Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, [ een dal van moeilijkheden, ] ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij. Met uw stok en uw herdersstaf beschermt U mij en stuurt U mij bij. Het troost mij dat U dat doet.
    Psalm 23 vers 4

  2. Dankbaar en mooi dat De Schrift ons zo kan troosten! Voor ons, is het lijden in Messias geweest en ook in onze tijd. De tegenstander kent geen verschil in tijden en eeuwen van het menselijke bestaan. Wel zou het fijn zijn, gezien de verdrukkingen die o.a. corona met zich mee gaat brengen, om als gelovigen in Yahoshua, ‘Schouder aan Schouder ‘als broeders en zusters een gemeenschap in Hem… in elkaar… te aanvaarden. Voor bemoedigen en elkaar te ontmoeten. Juist als er vervolging zou komen. Als je niets meer kunt kopen en verkopen.
    Dat zou de onderlinge krachten kunnen bundelen in de komende verdrukking(en.) Het opzij zetten van ‘menselijke’ theologische trots / inzichten tav De Waarheid. Door Zijn Liefde en de gemeenschappelijke toekomst kan dit voor de tegenstander een ‘geloofsblok-muur’ van eenheid zijn. Een vertoon in liefde en eenheid in Zijn Woord. Met het doel: Uitkijkende naar Het Koningschap van Onze Koning, Hogepriester en Broeder Yahoshua! Door eenheid kan lijden en verdrukking gedragen worden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *