Moeten alle christenen de Joodse feesten vieren?

Er zijn twee verschillende soorten van Feesten, je hebt Joodse Feesten en je hebt de Feesten des Heeren (Moadiem/vastgestelde of gezette tijden).

Joodse Feesten zijn feesten die verbonden zijn aan het Joodse Volk en cultuur en dit Zijn niet vastgestelde tijden van God voor de christenen.
Maar welke feesten zijn er dan wel voor de Christenen ?
Leviticus 23 zijn o.a. de Feesten, niet alleen voor de Joden, de 2 stammen van Juda, maar ook voor het huis Israël, de 10 stammen Israëls (die geen Joden zijn) maar ook zij die zich aangesloten hebben en geënt zijn op de Edele Olijfboom, zij die Jeshua hebben aangenomen en deel hebben aan dit nieuwe verbond in Christus.

De eerste Christenen vierden al de Feesten van God de eerste 3 eeuwen gewoon mee. En als laatst werd in de vierde eeuw ook het vieren van het Loofhuttenfeest afgeschaft door de christenen. Na dit verboden werd door keizer Constantijn en hij zijn feesten en tijden aanpaste,  zijn de Joden ermee doorgaan, in tegenstelling tot de Christenen.  Gods Feesten werden ingesteld in het Oude Testament en in het Vernieuwde Testament worden ze door Jeshua allen gevierd.

De Bijbel leert  “Voor vreemdelingen en voor geboren Israëlieten geldt één en dezelfde wet.”  Numeri 9:14.

De Feesten van Leviticus 23 zijn geen Joodse Feesten maar de Heer zegt “Deze zijn MIJN gezette hoogtijden”.
Het zijn de gezette tijden van de Eeuwige die niet direct verbonden zijn alleen met het Joodse volk.


Deze 7 feesten van de Messias zullen ons het reddingsplan laten zien.


Pesach (de dood van de Messias)
Ongezuurde broden/ Chag Matzot (de Messias in het graf en aflegging der zonde)
Feest der Eerstelingen/Bikkurim (de dag van de opstanding)
Wekenfeest/shavuot (pinksterfeest, bekrachtiging door de Ruach, de Geest van God)
Feest van de Bazuinen / Yom Teruah (de eerste opstanding voor hen die in de Messias geborgen zijn)
Grote Verzoendag/Yom Kippur (de Herrijzing van Israël)
Loofhuttenfeest/Sukkot (God met ons en wij met de Messias)

Deze Feesten zijn een schaduw van hetgeen komen moet terwijl de werkelijk van Christus is.

Deze Feesten wijzen allemaal naar de Messias die de Deur is en de Middelaar maar ook het Licht wat komende was.

Enkele Joodse Feesten zijn bijvoorbeeld Poerim, Chanoeka, Toe Bisjevat (bomenfeest) en nog veel meer.

Vele christenen denken dat ze deze Joodse feesten moeten vieren, maar er zijn ook o.a. die de Chanoeka feesten vieren in plaats van de Kerstfeest, ik zeg niet dat deze feesten verkeerd zijn om te vieren maar het is geen feestdag door God ingesteld voor ons als christenen maar specifiek voor de Joden. We moeten het ene feest niet dichten met het andere feest en het vervangen. We moeten wel weten waarom we iets vieren en als het door God ingesteld is. Natuurlijk begrijp ik dat velen zich solidair met het Israël voelen, met het Joodse volk en dat is natuurlijk prijzens waardig en dat is iets wat de Heer ook van ons verlangd en vraagt.
Sommigen steken de kaarsen aan als een soort Advent als aanloop naar Kerst en elke dag steken ze een extra kaarsje aan en doen dat 8 dagen lang, maar toch is er een heel verschil tussen Kerst (wat geen Feest door God ingesteld is om dit te vieren) en Chanoeka. In Israël worden er geen overdadige kerstliedjes gezongen en een sfeer gecreëerd met kerstbomen en kerstballen, Christenen koesteren de overgebleven heidense symbolen (heidense smetten), terwijl de Chanoeka viert dat de tempel opnieuw wordt ingewijd, nadat deze heidense rituelen waren gereinigd.
Met dit alles zo te schrijven gaat het mij er alleen maar om moeten wij deze Joodse feesten vieren als christenen, en worden onze culture feesten ook door de Joden gevierd ? Zo zie je cultuur blijft cultuur, en eigenlijk hebben wij niets met de Joodse cultuur feesten te maken maar alleen met Gods gezette en vastgestelde tijden en Feesten.
Wel erken ik dat Chanoeka Feest, en daar doe ik niets aan af, een geweldig feest is voor het Joodse volk, en het een wonder van de olie is die 8 dagen bleef branden, het is een Feest van het Licht, een Feest van de volheid en vervulling en herstel van Israël, het is de volkomen rust ingaan. Yahshua is de 8ste dag, de Messias en de olie Hij is de Gezalfde en het Licht voor de volkeren.
Chanoeka is ook voor ons het feest van vernieuwing, omdat we zelf een Tempel van de Heilige Geest zijn, moeten we rein zijn en blijven van heidense en occulte invloeden.

Ook moet onze lamp voortdurend branden, zodat Gods licht in deze duistere wereld zal schijnen.

JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *