Nederland het losgeslagen schip

Nederland zal zijn als een stuurloos losgeslagen schip op zee, overgegeven en overgeleverd aan de machten der duisternis, overmeesterd, meegesleurd als een speelbal door de stormwind. Nederland heeft niet willen luisteren naar Gods stem en gehoord naar Zijn Raad.Het schip zal gebroken worden en zijn zonder roer en zal stranden, maar zal zeker niet verloren gaan, maar zal door de storm heen gered worden. Dit stranden zal het goddeloze schip doen (be)keren. Door de storm heen zullen we de hele lading en alle ballast van het schip overboord moeten werpen en ons moeten bekeren van alle zonde en ongerechtigheid willen we verlost en behouden worden.We zullen onszelf moeten overgeven en los moeten laten in de Handen van de Heer en onvoorwaardelijk moeten vertrouwen op de God van Israël.Blijf God trouw door de storm heen ook al begrijp je het niet, verlaat Hem niet, houdt vast, en ga geen eigen wegen zoeken om jezelf te redden, want dan zul je juist verdrinken en verloren gaan.

Laat je ballast los, dat wat je vasthoud, en de banden die het schip vasthouden en je doen blijven meesleuren door de stormwind. Richt je ogen op Jezus, op Hem, de Redder van je ziel.Weet het schip zal stranden, maar het zal ons als land doen keren, neem nu het Woord als voedsel tot je nu het nog kan, het zal je vernieuwde kracht geven, want dit is goed voor je redding, want dan zal geen haar op je hoofd gekrenkt worden.Wees niet bang, al ben je zwak en kwetsbaar, laat je drijven op de wind van Mijn Geest en meevoeren als op vleugelen van arenden om behouden aan vaste grond te komen.Het zal een tijd van duisternis en donkerheid zijn en zwaar noodweer dreigt ons land zodat onze hoop op redding ons benomen wordt.

Maar God zegt luister :

Houdt moed, laat niet los want het leven van niemand zal verloren gaan van hen die op Mij zijn vertrouwen stellen, want Ik zal jullie het leven schenken en een nieuwe dag zal aanbreken.

Houdt moed en vertrouw en hou vast.We zullen als schip stranden, er zal angst en vrees zijn, maar velen zullen gered worden en als volk zullen we bewaard blijven .. maar dat niet zonder reden, namelijk om het evangelie van Christus, Jeshua de Messias de Gekruisigde te verkondigen en te prediken het Koninkrijk van God, om de volkeren naar de Berg des Heren te roepen, daar waar ontkoming is, en laten zien de werken die Jezus deed en groter nog dan deze, en waar we in onze roeping als volk zullen staan, als een uitverkoren vat om Zijn Naam te dragen en te verkondigen.

JP 9 dec. 2018 🌿

One thought to “Nederland het losgeslagen schip”

 1. Hier is een bevestiging van het bovenstaande voor de voorbidders voor Nederland:

  Het nationale volkslied, Het Wilhelmus, heeft een structuur waarin het centrale couplet het hart van het Volkslied is en in dit vers ( het 8e couplet) wordt de koning aan wie het volkslied opgedragen is vergeleken met de Bijbelse koning David (!).

  Wikipedia zegt hierover dit:

  Het Wilhelmus is daarnaast een complex chiasme, waarbij de 15 stanza’s inhoudelijk gekruist zijn: de 1e met de 15e, de 2e met de 14e enzovoorts. De 8e stanza komt zodoende centraal te staan. Hierin wordt de essentie van het Wilhelmus geopenbaard: de vergelijking tussen Willem van Oranje en de Bijbelse koning David, aan wie beiden een koninkrijk toekomt.

  Net als Saul indertijd en de koning van Spanje voor ‘de Willem Van Oranje van het gedicht’ is nu de WEF de vijand waartegen de Koning opgeroepen wordt het vizier op te nemen en het volk waar God hem heeft over aangesteld te verdedigen. Moge God’s Geest zo werken dat Dit Doel ook bewerkstelligd wordt.

  Gert Van Vliet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *