Nieuwe dingen verkondig Ik u

Nieuwe dingen verkondig Ik u ..

Mijn hart keert zich om in Mijn binnenste , Ik zie de vele afgoden en de hoererij in het land en dat jullie mij niet in waarheid en gerechtigheid dienen.Ik zie de trouweloosheid en de vele overtredingen, het schenden van Mijn Woord en geboden, jullie hardnekkigheid en trots, de weerspannigheid en de onbeschaamdheid van het volk.Voordat nieuwe dingen gebeuren heb Ik ze u doen horen en zal deze zeker volbrengen.Vanaf nu aan doe Ik jullie nieuwe dingen horen, verborgenheden, die jullie nu nog niet weten. Ze zijn nieuw, en tot op vandaag hebben jullie er nog niet van gehoord.Het gericht komt, de storm komt, maar omwille van Mijn Naam houd Ik mijn woede in en bedwing Mij, niet om u, maar ter wille van Mijn eigen Naam en ter wille van Mijn lof en eer zal Ik me inhouden en je niet ten onder laten gaan, want hoe zou Mijn Naam ontwijd kunnen worden.Ik deel mijn eer en Majesteit niet met een ander.Ik zal tuchtigen en louteren en beproeven. Ik zal zuiveren als in een smeltkroes, door middel van zware tijden en grote verdrukking, jullie daden zullen getoetst worden zodat jullie klaar zijn voordat de grote dag komt en Ik terug zal zijn .Luister naar Mij, Ik ben het!Ik blijf dezelfde, Ik ben de eerste, Ik ben de laatste!Ik wil jullie harten opwekken om in geloof en vertrouwen het van Mij te verwachten.

Zie .. en hoor… Ik verkondig iets nieuws, Ik verkondig nieuwe dingen ..!!

Woord van 22 maart 2014 / JP 🌿

One thought to “Nieuwe dingen verkondig Ik u”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *