Ontmaskeren van de geest van Toverij

Het ontmaskeren van de geest van Toverij (hekserij) en het onderscheiden hoe deze geesten aanvallen..


De geest van toverij is een meester in het afleiden en om te zorgen dat de aandacht van zichzelf wordt af gehouden en die naar de ander toe te wenden.Toverij scheidt en isoleert de slachtoffers van familie en vrienden.
Iemand die geestelijk beïnvloed is voelt het verlies van persoonlijke identiteit en van eigenwaarde. Depressie en vermoeidheid volgen snel, als deze ‘super geestelijke controleur’ je abnormale aandacht geeft diegenen die ze wenst te manipuleren.

VERMOEIDHEID

Vermoeidheid is een veel gebruikte wapen van de geest van toverij. Toverij neemt het leven (energie), de kracht van je weg. Wanneer je aangevallen wordt voel je je moe, depressief, onderdrukt en vermoeid. Je kunt vitaminen slikken wat je wilt, gaan fitnessen of 5 km gaan lopen, dan helpt het nog niet. Is het je eens opgevallen hoeveel mensen vaak vermoeid naar hun werk gaan?
Ze nemen eerst 3 koppen goede sterkte koffie voor ze ’s morgens naar hun werk gaan.
Zou het kunnen dat een aantal van hen lijden aan opdrachten van uit de geest van toverij over hen ?
Anderen voelen zich verdrietig, slapen de hele tijd en voelen zich gevangen in hun depressie en hebben een gevoel er niet uit te kunnen komen.
Ik was altijd gewoon te denken dat het stress was maar heb nu een sterk vermoeden dat het aanwijzingen zijn van demonische aanvallen.
Er zijn tijden geweest waardoor ik zeer gestrest en vermoeid was, en als je weet dat de vermoeidheid niet medisch te verklaren is, kan het zeker een demonische aanval zijn van de geest van toverij.

Er zijn ook andere momenten waarop ik goed uitgerust ben en in uitstekende gezondheid ben, de rekeningen allemaal betaald heb en alles goed is, maar ik vind mezelf moe. Er zijn andere tijden, na prediken bepaalde onderwerpen zoals b.v. ….., dan vecht ik tegen de geestelijke vergeldingen.
Dergelijke demonische aanvallen mogen je nooit tegenhouden of stoppen met het volgen van de leiding van de Heilige Geest, om te dienen voor een speciale doel of onderwerp .

Hier een overzicht van enkele punten die je kunnen helpen te herkennen als de geest van toverij op je los wordt gelaten en via welke methode dat kan gescheiden

Als je in het gebed bent , voel je je ziek of hebt hoofdpijn?
Ben je wel eens ziek geworden na een confrontatie met iemand die geestelijk kampt (strijdt) met jou?
Heb je wel een het gevoel dat je de grootste tijd vermoeid bent?
Dat je gevoelens en emoties in een achtbaan zitten ?
Dat je wel eens last hebt van depressies ?
Heb je wel eens geestelijke vergeldingsacties tegen je ervaren ?

TIJD VERBRUIKERS

Hier is een subtiel wapen van de geest van toverij – de tijdsdief.
Wat deze toverij controleurs doen is abnormale hoeveelheid tijd door te brengen met hun slachtoffers:

Het meisje dat al vrije tijd aan haar vrienden gebruikt.
Die jongen die zijn vriendin verstikt met buitensporige aandacht.
De vader die zijn zoon steeds meeneemt op zijn vrije dag vanwege steeds terugkerende noodsituaties.
De man die zijn vrouw zo druk houdt dat ze geen tijd voor iets anders meer heeft.
De gelovige die elke week tot vervelens toe een ontmoeting met de pastoor wil hebben om te praten over steeds dezelfde oude dingen.
De leraar die de student verdrinkt met overmatige begeleiding.
De vriend die nooit naar huis gaat.
De baas die verlangt dat je voortdurend in zijn kantoor moet zitten om te luisteren naar hem.

Toverij zal er alles aan doen om een manier te vinden om je tijd te nemen en die te verspillen
Het is niet een natuurlijk iets, het is een geestelijke zaak. De Schrift zegt: ” Zet uw voet niet te dikwijls in het huis van uw naaste, opdat hij niet genoeg van u krijge en u hate. (Spreuken 25:17).
In de gemeente kunnen we de geest van toverij zien opereren door personen die een diep geestelijk gesprek willen voeren met de voorganger net voor hij naar de preekstoel moet om te spreken.

Beoordeelt deze vragen om je te helpen inzien en te identificeren als deze geest van toverij over je losgelaten is via de methoden die wij zojuist besproken hebben.

-Is er iemand die abnormale hoeveelheid tijd met je doorbrengt hetzij persoonlijk hetzij via de telefoon?
-Is er iemand die voortdurend gebruik wil maken van je tijd, vooral als je in de kerk zou moeten zijn ?
-Heb je ooit gemerkt dat een persoon juist een gesprek met je wil aangaan tijdens de meest eerbiedwaardige tijdstip van een kerkdienst?

Afleiden van de aandacht

Tovenarij is een meester in het afleiden van de aandacht van zichzelf door deze naar u toe te wenden. Het maakt dat anderen denken dat jij degene bent die een probleem heeft. Mensen die werkzaam zijn in de geest van toverij zijn meesters in het nemen van de aandacht om die van hen af te leiden wanneer ze op het punt staan om ontdekt te worden. Ze verschuiven altijd de schuld naar een ander in plaats van zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen fouten.

Zij die onder controle van de geest van toverij staan denken dat ze nooit iets verkeerd doen. Wanneer ze betrapt worden, zeggen ze dat er niets is waarvan ze zich moeten bekeren. Ze vertellen je direct: “Ik heb niets verkeerds gedaan.” Of: “Ik deed wat ik dacht dat goed was. Ik heb niets om sorry over te zeggen. Ze tonen nooit in het openbaar berouw of nederigheid. Ongeacht welke nederigheid ze demonstreren is vals en onwaar en wordt alleen gebruikt als een hulpmiddel om u te manipuleren. Oppervlakkige berouw en bekering is een veel voorkomende misleiding van toverij. Pas op voor hun motieven, omdat de geest van toverij nooit zichzelf onderzoekt.

Beoordeelt deze vragen om je te helpen inzien en te identificeren als deze geest van toverij over je losgelaten is via de methoden die wij zojuist besproken hebben.

– Heb je ooit het gevoel dat alles jouw schuld is ?
– Ken je iemand, dat aanvoelt, alsof ze niets verkeerds hebben gedaan nadat ze je misbruikt hebben?
– Leg je altijd de schuld van jou problemen bij iemand anders?
– Hebben mensen je wel eens gezegd dat het hun spijt maar je wist eigenlijk in je binnenste dat dit niet zo was ?

LEGITIEME GROND

De geest van toverij zoekt legitieme grond . zij die goed ogen en opereren in deze geest, omringen zichzelf met mannen en vrouwen van karakter.
Ze proberen zichzelf te associëren met geloofwaardige mensen en anderen met een goede reputatie, in een poging het te laten lijken dat ze deel uitmaken van die bepaalde groep.
Simon, een tovenaar, bijvoorbeeld was aangesloten bij de bediening van Filippus in Samaria (Hand. 8 ). De apostel Petrus onderscheiden Simon’s motieven en bestrafte hem.

ZIElSBANDEN

Toverij gebruikt zielsbanden om controle uit te oefenen op de slachtoffers. Heb je ooit gehoord van het woord zielsbanden? Nou, dat is wat toverij wil creëren met zijn slachtoffer. Als je emoties kan worden gebonden, dan kunnen ze een zielse-band met jou krijgen. Als ze een zielsband met je vormen dan kunnen ze controle over je uitoefenen. Alle abnormale zielsbanden moeten verbroken worden door de kracht van de Naam van Jezus. Er zijn natuurlijke zielsbanden en afwijkende zielsbanden.

Een natuurlijke zielseband zou kunnen worden gevormd als je betrokken bent geweest bij een vliegtuigongeluk, die landde op een afgelegen eiland waar meerdere overlevenden die samen met elkaar deze tijd doorstaan hebben. Het resultaat van dat ongeval zou kunnen leiden tot een positieve emotionele binding met de anderen. Dat is een gezonde hechting omdat iedereen met succes samen door een grote proces heen gingen.

Wanneer u een seksuele relaties met iemand gehad hebt is er een zielsband (emotionele binding) ontstaan omdat deze twee samen één zijn geworden (Genesis 2:24). Seksuele relaties in het huwelijk leiden tot gezonde zielsbanden, terwijl seksuele relaties buiten het huwelijk ongezonde zielsbanden creëren.

Ik weet van tijden waarin mensen hun kinderen verloren door een betreurenswaardig ongeval. Gewoon door daar met hen te zijn heeft het een emotionele band gevormd.
In wezen, zijn er een aantal goede zielsbanden die stabiliteit brengen in het leven van een persoon om ergens door heen te komen. . Dan zijn er zielsbanden die uitsluitend gebruikt worden voor manipulatie, controle en zelfzuchtig gewin.

Beoordeelt deze vragen om je te helpen inzien en te identificeren als deze geest van toverij over je losgelaten is via de methoden die wij zojuist besproken hebben.

Ben je ooit emotioneel gebonden geweest met iemand die deze binding met je gebruikte om je te manipuleren?
Heb jij wel eens een persoon ontmoet die geprobeerd heeft zichzelf beter te laten zijn door gebruik te maken van andermans reputatie of bediening ?
Kent u iemand die onterecht doet vermoeden dat ze deel uitmaken van een organisatie door middel van het noemen van namen ?

“Exposing Spiritual Witchcraft: How to overcome curses, demons, witchcraft and controlling powers”
(c) Jonas Clark

vertaald J. Pietersma

4 gedachten over “Ontmaskeren van de geest van Toverij”

 1. (charismatische)toverij
  7gabriel73 06-09-2006 13:48-


  De kenmerken van toverij ( Izebel geest)

  – toverij wil ons van het kruis afwenden zodat de kracht van God
  verloren gaat.
  – het wil geloofsgemeenschappen uiteen laten vallen en verstrooien.
  – het wil het goddelijk gezag ondermijnen.
  – het wil controle houden.
  – manipuleert door stilzwijgen (doodzwijgen).
  – manipuleert door huilen
  – toverij is altijd bezig in je emoties (zoekt zwakten en zonden)
  – manipuleert dat je je schuldig gaat voelen.
  – wil mensen buiten de gemeenschap met God brengen.
  – wil de kracht van God in u doden.
  – probeert mensen lam te leggen, leeg te zuigen.
  – toverij wil mensen in zijn macht krijgen en overheersen.
  – het wil geestelijke mensen buiten God om scheppen (religieuze mensen).
  – het leidt naar wetticisme
  – leidt naar vleselijkheid
  – brengt mensen in isolement.
  – probeert je tijd te stelen.
  – probeert je steeds te vertellen wat God wil dat je doet.
  – schept mensen met een sterke persoonlijke ambities (eerzuchtig)
  – toverij wil bedieningen beknotten of van Gods plan/doel afwenden.
  – vergiftigt en verontreinigt bedieningen
  – zaait (en gebruikt valse geïnspireerde) profetieën om te heersen om te
  binden en te manipuleren
  – probeert u het gevoel te geven dat de mening of goedkeuring van de ander, b.v. leidersteam, belangrijk is. Als je dat niet doet dan zal ik je niet aanbevelen
  – toverij dekt zich vaak achter mensen met leiding.
  – brengt chaos – gejaagdheid.
  – vertelt leugens
  – toverij verdraaid de waarheid.
  – brengt partijschap
  – verzint listen om je uit te schakelen
  – leidt naar overspel (zowel geestelijk- als lichamelijk)
  – het brengt onrust en verwarring (ook in gebedsleven)
  – gaven komen niet tot uiting en ontplooiing.
  – wendt ons af van het probleem of verlegd ze, gevolg: wantrouwen,
  lijden, afwijzing, eenzaamheid, tweedracht.
  – toverij maakt relaties stuk en brengt tweedracht en scheiding.
  – kan leiden van afval van het geloof.

  Mensen die betoverd zijn, zijn geestelijk lamgelegd, ze zijn hun kracht en vrede kwijt.
  Toverij wendt ons af van het kruis, zodat de kracht van God, die in ons is verloren gaat.
  We worden verward en gefrustreerd. Mensen komen niet tot ontplooiing, ze blijven blokkeren in hun groei tot Christus. Velen vallen terug en kunnen onder een vloek komen, worden ziek, of raken hun geloof kwijt. Toverij vertelt je dat je leven geen betekenis heeft, dat het allemaal geen nut heeft en dat je bediening niets voorstelt.

  Reacties
  Emje op 16-03-2008 13:02

  Hallo Jelly

  Ik heb t gelezen en herken er wel t een en ander in. De macht van de massa geeft je t gevoel ergens bij te horen en dat is wat in de mens als verlange zit.
  Geaccepteerd worden en “aardig”gevonden worden.
  Dit maakt dat je beïnvloed word en niet meer zelf nadenkt.
  Van beïnvloeding naar hersenspoeling is maar n kleine stap.
  Wat t achterlaat is inderdaad verwarring en n gevoel te kort te schieten.

  Emje

  Gabriël op 16-03-2008 14:26

  De eerste keer dat de Heer ons liet zien dat toverij in de gemeente was en ik weet het nog als op de dag van gisteren was 15 november 1994. Vanaf die tijd werd mij heel veel duidelijk en door de jaren heen heb ik deze kenmerken opgeschreven. Ook bepaalde de Heer me er bij dit onderstaande boek te lezen wat mijn ogen nog meer opende en begreep waarom er geen doorbraak kwam in de kerken en waarom er zo’n tegenstand was en vooral profetische mensen werden genegeerd en dood gezwegen.
  Maar de Heer gaf toen ook een Woord uit Micha 5:11: “Ook zal ik alle toverijen uit uw hand uitroeien en gij zult geen (charismatische) waarzeggers meer hebben”. Je ziet dat vele kerken in Nederland nog onder deze toverijen liggen maar ik geloof dat God een snelle aanklager zal zijn tegen hen die toverij plegen. …. Toverij is rebellie in 1 Sam. 15:23 staat :
  “Weerspannigheid is zonde der toverij, en ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim.
  Deze verwerpen Gods Woord om er niet naar te luisteren.
  Zoals je zegt beïnvloeding naar hersenspoeling is maar een kleine stap, toverij heeft daar technieken voor en één is de latente kracht en dat is hypnose, als je onder deze geest van toverij komt wordt je onder een bepaalde toestand gebracht en men laat zich onbewust, en onwetend meegaan met een bepaalde gedachte of leer, wat heel geraffineerd is, en zo kom je onder hun betovering en die verduisterd de zicht op het kruis en op Jezus zodat de vrede van God en alle kracht in ons verloren gaat. Je merkt dat je heel moeilijk los kan komen van deze gedachten gangen.
  Jezus en het Kruis moeten altijd in heel ons leven centraal staan, Hij is het Hoofd van de gemeente en wij moeten luisteren naar wat Hij door Zijn Geest tot de gemeente zegt.

  1. Beste Gabriel,
   Heb je woorden gelezen over tovenarij. Woord voor woord is waar.
   En helaas hebben wij als gezin hier mee te maken gehad in een groep
   Tovenarij of de geest van Izebel maakt doof en blind.
   Het is moeilijk om hier achter te komen, maar de Heilige Geest heeft ons duidelijke hieruit geleid.
   Bedankt voor je goede woorden

 2. mijn naam is ria de vries ik heb met belangstelling gelezen over toverij mijn moeder kreeg vroeger een geluksketting en nu vermoed ik sterk dat ik daar nog lsast vean hebik denk aan doodsmacht veel ziekte en aangeboren afewijkingen in de fam gezinvan herkomst denkt u dat dit reeel is en waar kan ik eventueel terecht voor gebedshulp dank voor uw reactie en antwoord

  1. Een geluksketting is een vorm van een amulet wat onder afgoderij en onder een geest van toverij wordt gezien, je vertrouwen stellen niet op God maar op andere krachten. Sommige voorwerpen kunnen bezweringen over uit zijn gesproken zodat een magische kracht hier aan wordt verleent dat als een vloek kan werken en ziektes kan veroorzaken. Dus het kan reëel zijn. Maar een geluksketting opzich hoeft dat nog niet te zijn, alleen brengt het geen zegen voort omdat je je vertrouwen niet op God stelt en maar op iets anders dan komt je onder afgoderij.
   Als je denkt dat jij daar last van hebt kun je plaatsvervangend de zonde van je moeder belijden en vergeving vragen en bidden voor reiniging door het bloed van Jezus en de band die jij daarmee hebt verbreken in Jezus Naam, en elke vloek die daarmee is verbonden en elke woord die eventueel daarover is uitgesproken mag je ook verbreken in Jezus Naam, als die verbroken is dan is het vaak goed. Prijs de Heer om wie Hij is en voor zijn liefde en vrijheid die hij wil geven. Halleluyah ..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *