ONTMASKERING Van The Great Reset

Wat is The Great Reset en wat betekent het voor jou ?

Wellicht heeft men gehoord van “Agenda 2021”, “Agenda 2030”, “The New Green Deal”, het is allemaal onderdeel van The Great Reset, dat werd opgericht door het “World Economic Forum”. Dat is er al zo’n 50 jaar en Klaus Schwab (die werd geboren in 1938 in Ravensburg) is de voorzitter.Het WEF is de ultieme globalistische instelling.Iedereen kan naar hun website gaan en gewoon hun plannen lezen die echt verbijsterend zijn. Het is wereldwijd socialisme/marxisme met een wereldregering.Het is een goddeloze wereldregering (de geest van Nimrod, geest van de Antichrist) en er is niet één onder hen die ook maar in iets gelooft, behalve in een wereldregering, socialisme en communisme.Ze moesten nog één persoon uit de weg hebben voordat ze echt vooruitgang konden boeken en dat was president Trump. Hij sprak zijn nationalisme uit, hij had geen belang bij globalisme, dus dat is hun aardig gelukt om hem uit de weg te krijgen en de leiders van deze beweging, zoals Klaus Schwab, Prins Charles, Bill Gates, George Soros, Dr. A. Fauci, en nog vel anderen, hebben een hele duistere donkere agenda.

Wat is het einddoel van deze agenda ?

In één woord Eén-wereldsysteem. Zij gebruiken door hun manipulatie deze corona crisis om tot een Nieuwe Wereldorde te komen. De NWO wil één taal, één religie en de volken mangelen tot één cultuur.Ze vertellen je ook dat het een goddelozen wereldregering is die ze nastreven, iets wat de Bijbel ook duidelijk in Openbaringen 13 laat zien.Maar ze moeten eerst van bepaalde dingen af voordat ze dit kunnen invoeren.Ze moeten van iedere leider af die van zijn land houdt.Je mag niet van het land houden, je moet van de wereld houden.Je moet van elk land op aarde houden en je moet bereid zijn bijna je ziel te verkopen aan deze globalistische Kabal. Dat is wat ze zijn, ze zijn een wereldwijde Kabal, en als je het woord “Kabal” ziet weet je dat het boosaardig is.

De namen “Bilderberg Groep” of de “Illuminatie” die namen hoor je vaak i.v.m. deze “Kabel”. Deze soorten van groepen overschrijden de grenzen van landen en werken samen aan het invoeren van een wereldregering.Er zijn wel 100 kleinere organisaties zoals : de Illuminatie en zelfs de VN en organisaties waarvan de mensen denken dat ze verdwenen zijn, maar ze smelten allemaal samen. En ze smelten samen in dit “World Economic Forum”, en hun website is https://www.weforum.org/ en als je naar die website toe gaat en je alles wil lezen dan heb je minstens twee weken nodig want zo uitgebreid is het. Hun duistere plannen zijn zo uitgebreid.Niemand kan Nationalist zijn als lid van deze beweging. Ze hebben in januari 2021 vergaderd, ze vergaderen weer in mei 2021, en in deze twee vergadering in 2021 zullen ze hun plannen ontvouwen en vandaar verder gaan om tot een wereldregering te komen.

Enkele punten die ze willen bereiken zijn :

1. het elimineren van nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid

2. het vernietigen en vervangen van de vrije markt en economisch systeem

3. het afschaffen van privé bezit

4. niets bezitten en toch gelukkig zijn

5. een einde maken aan het Christendom

6. overgaan naar een geldloze samenleving en een universeel inkomen.

Er wordt gezegd, iedereen zal gelijk zijn, iedereen zal veilig zijn voor de verwoestingen door concurrentie, met als gevolg dat de hele wereld gelukkig zal zijn en vrede zal kennen.

Zouden ze dat kunnen bereiken?

Wel, in zekere zin wel, tot een zekere hoogte, maar het zal niet werken. De Heer zal op den duur ook hier ingrijpen zoals Hij bij Babylon deed. Het duivelse plan zal niet direct in de kiem gesmoord worden en het zal zeker een ver gevorderd stadium bereiken en God zal ze een bepaalde tijd geven, maar roept ons op om Babylon te vertrekken om geen deel aan haar zonden te hebben opdat we niet van haar plagen zullen ontvangen, omdat de zonde zich opgestapeld heeft tot de hemel. God gaat straffen en oordelen, maar wij kunnen die ontlopen om er geen deel aan te nemen.

De grote verdrukking waar de Bijbel over spreekt die zal de grote “Reset” zijn. De WEF zij weten dat ze naar een systeem gaan dat slecht is, dat goddeloos is, en waar geen christenen zullen zijn, en waar de Gemeente terzijde wordt gesteld en daar geen deel aan zullen hebben. Er zullen wel mensen tot geloof komen tijdens de grote verdrukking, maar als de Gemeente in Gods Schuilplaats is zal de Great Reset in ver gevorderd stadium plaats vinden maar zal niet standhouden, want Babylon zal vallen. Als christen zullen we de voorbereidingen zien en ontwikkelingen van dit antichristelijk systeem, de nieuwe wereld orde.

Maar voor de wereld zal dit een aards “reset” zijn waar ze door heen moeten, het is de grote verdrukking, en Gods toorn waarin grote delen van de mensheid uitgeroeid zullen worden, want het zal zo een rampzalige tijd zijn !

Maar wij, de Gemeente, als zonen en dochters van God worden “reset” , apart gezet door Jezus, de Zoon van God naar het Koninkrijk van God, en dat is Gods Plan en Zijn doelstelling. De Heer zal dwars door een tijd van verdrukking (niet Gods toorn) Zijn Gemeente, Zijn Bruid reinigen en louteren en zuiveren van alle onreinheid en smet van alle toverijen (weerspannigheid en rebellie) en van alle afgoderij en hoererijen.Er zal een weg van ontkoming zijn omdat de Heer belooft heeft de Zijnen te bewaren die Hem toebehoren. Hij zal ze brengen in Zijn veilige Schuilplaats en dragen als op arendsvleugelen en zal hun beschermen en behoeden, voeden en onderhouden en hen buiten het bereik van de slang houden.

Wij hebben een VOORZIENER, een Herder die naar ons omziet, en wij richten ons oog op JHWH onze Heer en op Zijn Hogere doelen, en op Hem mogen we vertrouwen en ons Hoop vestigen, als wij ons volkomen op Hem richten en ons hart op Hem vestigen en Hem gehoorzamen, niet op wereldse systemen kijken maar op JHWH, wij richten onze hoofden op naar omhoog, naar Zijn Koninkrijk, naar Hem van wie onze hulp komt, Hij die ons VOORZIENER is en die ons uit deze slavernij van de wereld haalt.

Info van de Great reset gebruikt van gesprekken tussen Jan Markell en Nathan Jones, zelf persoonlijke aanpassingen en toevoegingen toegevoegd tot geheel.

20 gedachten over “ONTMASKERING Van The Great Reset”

  1. Ik zie het aankomen wat in de bijbel staat alles gebeurt . Ik geloof in de heer maar ben niet altijd een goede cristen geweest . Ik vraag om vergifenis en god allemachtig verlos ons van het kwaad . Amen

   1. Niemand is volmaakt en al heb je fouten gemaakt , wanneer je berouw hebt is Jehovah altijd bereid om je te vergeven.Houdt moed en blijf je op Hem focussen..
    Liefs

 1. Heer Jezus, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leidt ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, voor nu en in Eeuwigheid, Amen! Ja Heer, ontferm U over ons

  1. Opname,voor de Grote verdrukking of opname na de Grote verdrukking, Ik heb twee theorie gehoord voor en na, al eeuwenlang verteld. Ook in de tijd van Nero. Mijn theorie? Heb ik niet, weet ik niet, daarom weet ik en wacht ik, en vertellen Het evangelie op straat over Jezus die gestorven is voor onze Zonden en na 3 dagen uit de doden is op gewekt uit de doden door God.

 2. Ja. Ik zie dat alles veranderd en ja wil er geen deel Aan hebben. Mijn vertrouwen is in de here. Lieve vader bewaar ons voor deze strijd. Wij leven voor U en vertrouwen op U. Want U heeft alles voorzegt. En ik bid omuw bescherming. Voor allen die Uw naam hooghouden. Vergeef mij mijn schulden. En de schulden van mijn dierbaren. Kinderen. En bescherm mijn dierentegen ziektes en besprekingen in Jezus naam. Wees ons genadig.

 3. dank voor dit uitgebreide artikel. Ik zoek me suf ,maar wil op de website van het WEF tegen komen waar ze zeggen het christendom uit te bannen. Waar heb jij dat gevonden? Dan stuur ik dat door naar al mijn christelijke familie die denken dat ik gek ben geworden en dit uit mijn dikke duim zuig

  1. Hallo Stella, dat deel van informatie van de “the Great reset” en WEF zijn van de gesprekken tussen Jan Markell en Nathan Jones, maar ik wil hier op terug komen en dit wat dieper uitzoeken. WEF is natuurlijk de Nieuwe wereldorde waar de Antichrist zal heersen, dus wat dat betreft de haat tegen het christenen om die te beëindigen is een Bijbelse feit.

   shalom

  2. gek ben je niet als je op deze site zit 😉

   wat een genot om lotgenoten deelgenoten en vooral menselijke mensen te horen spreken niet een haat reactie !!!!!

  3. Hoi Stella,

   Wat ik weet is dat de nieuwe wereld order naar 1 religie wil, dus niet specifiek 1 geloof/religie uitroeien, maar naar 1 religie waar iedereen in moet/gaat geloven. Dat is ook wat de paus heeft uitgesproken, hij is ook aangesloten bij het WEF net zoals de meeste landen.

   En zoals al gezegd is, als je zelf op onderzoek uitgaat en je niet gelooft in wat de wereld/mainstream media je vertellen, dan ben je niet gek. Dan ben je iemand die wakker is, en de waarheid zoekt! Hou dat vast, ondanks dat anderen je zullen vertellen dat je gek geworden bent. Dat ben je niet!

   1. Hoi Ellody,

    Je hebt gelijk. Die ene religie zal deze karakteristiek hebben dat haar aanhangers NIET DOOR HET BLOED VAN JEZUS tot God willen komen, net als indertijd Cain weigerde door het bloed van het lam tot God te komen.

    Hun einde zal dan ook zijn dat zij net als Cain een merkteken ( van het beest) zullen dragen.

  4. Weet je wat ook kan niet moet maar kan. Is er over praten met je familie, joh dat en dat staat er in openbaring praat nog eens met iemand in de bijbelstudie, zeg gewoon dat je het een moeilijk onderwerp vind, evangeliseren doe ik wel op straat. Maar wat er in Nederland gebeurt, alles wordt duurder, geld heb geen waarde meer. Dat is ernstig Oké Gods zegen, als ik iets niet weet Zwijg ik.

 4. Geweldig. Ik heb het ook aan mijn kinderen gestuurd. Ik dank Elohim voor openbaringen en inzichten.

  Zonder Kennis gaan wij allen verloren en worden opgeslokt door de duisternis.

  Hij die de Regie houdt tot in Eeuwigheid.

  Mijn God in wie geen onrecht is.

 5. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
  Zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
  een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
  blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
  en d’adem zijner lippen overmant, den tegenstand.

  (Gezang 130:2 – hervormde bundel 1938)

 6. Dat het WEF hiermee bezig is, dat is helder. Ik heb echter 1 vraag. Waar kan ik vinden dat het WEF van het christendom af wil?
  Ik kan het namelijk niet vinden.
  Ik wil het wel geloven, want dat is uiteindelijk het doel van de satan, ik ben er alleen nog niet zo zeker van of WEF dit in de plannen heeft.
  Ik denk dat dat weer next level plannen van de satan zijn.

 7. ..Er is maar 1 Heer en dat is Jezus, Hij is de weg,de waarheid en het leven!
  Wie dit gelooft zal geenzins verloren gaan,heeft Jezus zelf gezegd!…
  En hoe willen deze slechte mensen dit bewekstelligen als nog steeds een groot deel van de wereld christelijk is,waaronder ook ons eigen Nederland!….

 8. Waarom is 2030 de streefdatum van de WEF ?

  Is het mogelijk dat 2030 de streefdatum van de WEF is omdat het in 2030 2000 jaar of 2 dagen ieder van 1000 jaar is na 30 AD het jaar van Het Kruis en De Opstanding de Hemelvaart van Onze Heere Jezus Christus Die Ook de Messias van Israel is?

  Net als toen de Heer Jezus geboren werd en aan Herodus vertelden dat Hij in Bethlehem geboren zou worden, zo zijn ook nu de schriftgeleerden op de hoogte van de profetie wat betreft de belofte aan Israel dat Hij zal komen na 2 dagen en dat zij ( Israel) op de derde dag zullen Leven in Zijn . Zij hebben GEEN Openbaring van De Heilige Geest maar de Schriften kennen zij wel uitwendig. Indertijd wisten zij dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden en vertelden dit ook aan Herodus.

  Nu, wat betreft de Wederkomst van De Heer en het vervullen van de aangekondigde beloften aan Israel en de aankondiging van het Komende Koninkrijk op aarde. Ook hebben zij gelezen ( net als wij) dat 1 dag bij De Heer 1000 jaar is en 1000 jaar als 1 dag ( zie Psalm 90 ver4 ) en 2 Petrus 3 vers 8. Ook weten zij dat hetvolgende in de eerste verzen van Hosea 6 staat:

  1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.
  2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.

  Waarom noem ik dit alles? Om dit te zeggen:

  De Heere Jezus stond op uit de doden en voer op naar de hemel en de Troon van God in 30 AD. 2000 later brengt het jaar naar 2030 de streefdatum van de WEF.

  Jezus heeft gezegd dat Hij terug zal komen, dit weet de tegenstander en hij stelt Alles op Alles om dit indien mogelijk te verhinderen en indien dit niet mogelijk is, om te proberen het hele menselijke ras te perverteren met z.g. ‘ vaccines’ en andere middelen. Natuurlijk weten wij ALS GELOVIGEN EN KINDEREN VAN GOD dat de tegenstander NOOIT zal winnen of dit in totaliteit zal kunnen klaarspelen maar hij kan wel een heleboel kwaad doen en veel lijden veroorzaken voordat het 2030 is.

  N.B. IK zeg DUS NIET dat 2030 het jaar is van de Wederkomst,
  Want die datum weten wij NIET en ook heeft De Heer Jezus gezegd dat terwille van de uitverkorenen die dagen ( van de verdrukking voor Zijn komst) VERKORT zullen worden, Prijst Zijn Naam. Ook zijn er geheime aspecten van Zijn Wederkomst die alleen aan Zijn kinderen geopenbaard zullen worden en voor hun zullen zijn, net zoals Hij indertijd met Martha en Maria sprak en Lazarus opwekte voordat Hij daarna naar Jerusalem kwam voor de meer openbare triomfantelijke intocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *