ONTMASKERING Van The Great Reset

Wat is The Great Reset en wat betekent het voor jou ?

Wellicht heeft men gehoord van “Agenda 2021”, “Agenda 2030”, “The New Green Deal”, het is allemaal onderdeel van The Great Reset, dat werd opgericht door het “World Economic Forum”. Dat is er al zo’n 50 jaar en Klaus Schwab (die werd geboren in 1938 in Ravensburg) is de voorzitter.Het WEF is de ultieme globalistische instelling.Iedereen kan naar hun website gaan en gewoon hun plannen lezen die echt verbijsterend zijn. Het is wereldwijd socialisme/marxisme met een wereldregering.Het is een goddeloze wereldregering (de geest van Nimrod, geest van de Antichrist) en er is niet één onder hen die ook maar in iets gelooft, behalve in een wereldregering, socialisme en communisme.Ze moesten nog één persoon uit de weg hebben voordat ze echt vooruitgang konden boeken en dat was president Trump. Hij sprak zijn nationalisme uit, hij had geen belang bij globalisme, dus dat is hun aardig gelukt om hem uit de weg te krijgen en de leiders van deze beweging, zoals Klaus Schwab, Prins Charles, Bill Gates, George Soros, Dr. A. Fauci, en nog vel anderen, hebben een hele duistere donkere agenda.

Wat is het einddoel van deze agenda ?

In één woord Eén-wereldsysteem. Zij gebruiken door hun manipulatie deze corona crisis om tot een Nieuwe Wereldorde te komen. De NWO wil één taal, één religie en de volken mangelen tot één cultuur.Ze vertellen je ook dat het een goddelozen wereldregering is die ze nastreven, iets wat de Bijbel ook duidelijk in Openbaringen 13 laat zien.Maar ze moeten eerst van bepaalde dingen af voordat ze dit kunnen invoeren.Ze moeten van iedere leider af die van zijn land houdt.Je mag niet van het land houden, je moet van de wereld houden.Je moet van elk land op aarde houden en je moet bereid zijn bijna je ziel te verkopen aan deze globalistische Kabal. Dat is wat ze zijn, ze zijn een wereldwijde Kabal, en als je het woord “Kabal” ziet weet je dat het boosaardig is.

De namen “Bilderberg Groep” of de “Illuminatie” die namen hoor je vaak i.v.m. deze “Kabel”. Deze soorten van groepen overschrijden de grenzen van landen en werken samen aan het invoeren van een wereldregering.Er zijn wel 100 kleinere organisaties zoals : de Illuminatie en zelfs de VN en organisaties waarvan de mensen denken dat ze verdwenen zijn, maar ze smelten allemaal samen. En ze smelten samen in dit “World Economic Forum”, en hun website is https://www.weforum.org/ en als je naar die website toe gaat en je alles wil lezen dan heb je minstens twee weken nodig want zo uitgebreid is het. Hun duistere plannen zijn zo uitgebreid.Niemand kan Nationalist zijn als lid van deze beweging. Ze hebben in januari 2021 vergaderd, ze vergaderen weer in mei 2021, en in deze twee vergadering in 2021 zullen ze hun plannen ontvouwen en vandaar verder gaan om tot een wereldregering te komen.

Enkele punten die ze willen bereiken zijn :

1. het elimineren van nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid

2. het vernietigen en vervangen van de vrije markt en economisch systeem

3. het afschaffen van privé bezit

4. niets bezitten en toch gelukkig zijn

5. een einde maken aan het Christendom

6. overgaan naar een geldloze samenleving en een universeel inkomen.

Er wordt gezegd, iedereen zal gelijk zijn, iedereen zal veilig zijn voor de verwoestingen door concurrentie, met als gevolg dat de hele wereld gelukkig zal zijn en vrede zal kennen.

Zouden ze dat kunnen bereiken?

Wel, in zekere zin wel, tot een zekere hoogte, maar het zal niet werken. De Heer zal op den duur ook hier ingrijpen zoals Hij bij Babylon deed. Het duivelse plan zal niet direct in de kiem gesmoord worden en het zal zeker een ver gevorderd stadium bereiken en God zal ze een bepaalde tijd geven, maar roept ons op om Babylon te vertrekken om geen deel aan haar zonden te hebben opdat we niet van haar plagen zullen ontvangen, omdat de zonde zich opgestapeld heeft tot de hemel. God gaat straffen en oordelen, maar wij kunnen die ontlopen om er geen deel aan te nemen.

De grote verdrukking waar de Bijbel over spreekt die zal de grote “Reset” zijn. De WEF zij weten dat ze naar een systeem gaan dat slecht is, dat goddeloos is, en waar geen christenen zullen zijn, en waar de Gemeente terzijde wordt gesteld en daar geen deel aan zullen hebben. Er zullen wel mensen tot geloof komen tijdens de grote verdrukking, maar als de Gemeente in Gods Schuilplaats is zal de Great Reset in ver gevorderd stadium plaats vinden maar zal niet standhouden, want Babylon zal vallen. Als christen zullen we de voorbereidingen zien en ontwikkelingen van dit antichristelijk systeem, de nieuwe wereld orde.

Maar voor de wereld zal dit een aards “reset” zijn waar ze door heen moeten, het is de grote verdrukking, en Gods toorn waarin grote delen van de mensheid uitgeroeid zullen worden, want het zal zo een rampzalige tijd zijn !

Maar wij, de Gemeente, als zonen en dochters van God worden “reset” , apart gezet door Jezus, de Zoon van God naar het Koninkrijk van God, en dat is Gods Plan en Zijn doelstelling. De Heer zal dwars door een tijd van verdrukking (niet Gods toorn) Zijn Gemeente, Zijn Bruid reinigen en louteren en zuiveren van alle onreinheid en smet van alle toverijen (weerspannigheid en rebellie) en van alle afgoderij en hoererijen.Er zal een weg van ontkoming zijn omdat de Heer belooft heeft de Zijnen te bewaren die Hem toebehoren. Hij zal ze brengen in Zijn veilige Schuilplaats en dragen als op arendsvleugelen en zal hun beschermen en behoeden, voeden en onderhouden en hen buiten het bereik van de slang houden.

Wij hebben een VOORZIENER, een Herder die naar ons omziet, en wij richten ons oog op JHWH onze Heer en op Zijn Hogere doelen, en op Hem mogen we vertrouwen en ons Hoop vestigen, als wij ons volkomen op Hem richten en ons hart op Hem vestigen en Hem gehoorzamen, niet op wereldse systemen kijken maar op JHWH, wij richten onze hoofden op naar omhoog, naar Zijn Koninkrijk, naar Hem van wie onze hulp komt, Hij die ons VOORZIENER is en die ons uit deze slavernij van de wereld haalt.

Info van de Great reset gebruikt van gesprekken tussen Jan Markell en Nathan Jones, zelf persoonlijke aanpassingen en toevoegingen toegevoegd tot geheel.

9 gedachten over “ONTMASKERING Van The Great Reset”

 1. Heer Jezus, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leidt ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, voor nu en in Eeuwigheid, Amen! Ja Heer, ontferm U over ons

 2. Ja. Ik zie dat alles veranderd en ja wil er geen deel Aan hebben. Mijn vertrouwen is in de here. Lieve vader bewaar ons voor deze strijd. Wij leven voor U en vertrouwen op U. Want U heeft alles voorzegt. En ik bid omuw bescherming. Voor allen die Uw naam hooghouden. Vergeef mij mijn schulden. En de schulden van mijn dierbaren. Kinderen. En bescherm mijn dierentegen ziektes en besprekingen in Jezus naam. Wees ons genadig.

 3. dank voor dit uitgebreide artikel. Ik zoek me suf ,maar wil op de website van het WEF tegen komen waar ze zeggen het christendom uit te bannen. Waar heb jij dat gevonden? Dan stuur ik dat door naar al mijn christelijke familie die denken dat ik gek ben geworden en dit uit mijn dikke duim zuig

  1. Hallo Stella, dat deel van informatie van de “the Great reset” en WEF zijn van de gesprekken tussen Jan Markell en Nathan Jones, maar ik wil hier op terug komen en dit wat dieper uitzoeken. WEF is natuurlijk de Nieuwe wereldorde waar de Antichrist zal heersen, dus wat dat betreft de haat tegen het christenen om die te beëindigen is een Bijbelse feit.

   shalom

  2. gek ben je niet als je op deze site zit 😉

   wat een genot om lotgenoten deelgenoten en vooral menselijke mensen te horen spreken niet een haat reactie !!!!!

  3. Hoi Stella,

   Wat ik weet is dat de nieuwe wereld order naar 1 religie wil, dus niet specifiek 1 geloof/religie uitroeien, maar naar 1 religie waar iedereen in moet/gaat geloven. Dat is ook wat de paus heeft uitgesproken, hij is ook aangesloten bij het WEF net zoals de meeste landen.

   En zoals al gezegd is, als je zelf op onderzoek uitgaat en je niet gelooft in wat de wereld/mainstream media je vertellen, dan ben je niet gek. Dan ben je iemand die wakker is, en de waarheid zoekt! Hou dat vast, ondanks dat anderen je zullen vertellen dat je gek geworden bent. Dat ben je niet!

 4. Geweldig. Ik heb het ook aan mijn kinderen gestuurd. Ik dank Elohim voor openbaringen en inzichten.

  Zonder Kennis gaan wij allen verloren en worden opgeslokt door de duisternis.

  Hij die de Regie houdt tot in Eeuwigheid.

  Mijn God in wie geen onrecht is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *