SAMENBINDING EN LIEFELIJKHEID

In de Bijbel komt het woord “Samenbinding” en “liefelijkheid” voor in Zacharia 11 vers 7 -14.

7“ en ik heb twee staven genomen, de ene heb ik genoemd Lieflijkheid, en de andere Samenbinding; zo heb ik de kudde geweid”.
“10 Toen heb ik mijn staf Lieflijkheid genomen en die verbroken, tenietdoende mijn verbond, dat ik met alle volken gesloten had.”
“14 Daarop heb ik mijn tweede staf, Samenbinding, verbroken, tenietdoende de broederschap tussen JUDA en ISRAËL.

De Heer gaf het gehele huis Israël dus de twee huizen Israël (10 stammen) en Juda (2 stammen) aan zich zelf over, Hij had de staf, het verbond “Liefelijkheid” gebroken in twee stukken, de overeenkomst werd beëindigd , waarmee Hij wil zeggen, het verbond om hen te leiden en te beschermen was verbroken.
Daarna nam Hij de andere staf “Samenbinding” en brak die ook in tweeën, daarin liet Hij zien dat de samenbinding, het verbond tussen het huis Juda en het huis Israël verbroken was, ze gingen ieders hun eigen weg en hadden ieders hun eigen bestemming, en zouden elkaar uit het oog verliezen tot de tijd van samenbinding in Ezechiël 37:15-28 weer werd geprofeteerd.
We zien daar in deze gedeelte dat de twee staven weer samen komen.
Deze beide huizen Israël en Juda zullen weer samen in een Vernieuwde verbondsrelatie met God en elkaar te staan, dus eigenlijk is daar het begin van samenbinding van de twee staven en dit gaat door tot de volheid bereikt is in de eindtijd en Jezus weer terug komt en Hij zich als de Grote Jozef aan hen zal openbaren..

Maar nu de straftijd voorbij is voor JUDA EN ISRAËL zal er weer “samenbinding” zijn, de sluier zal worden weggenomen de verblindheid over het gehele volk Israël zal vernietigd worden deze verblindheid was een oordeel voor hun zonden.
Er zal herstel komen tussen de twee huizen en ze zullen elkaar in de Messias ontmoeten en herenigt worden en het zal weer worden één kudde en één Herder.
Maar waar is het huis Jozef/Efraïm en waar zijn de broeders ?!

Nu is het de tijd …
De Heer is bezig hen aan het licht te brengen zodat ze hun identiteit weer mogen herkennen als Israël/Efraim en dat het huis Juda (de Joden) hun Messias zullen zien en ze weer deze twee huizen samen herenigt zullen worden en dat er weer liefelijkheid zal zijn.

JP

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *