Tempelbouw eindtijd

Het is natuurlijk wel triest dat de Joden, samen met vele christelijke zionisten zich voorbereiden op de nieuwe tempel met de dierenoffers in Israël. Ze gaan van het nieuwe verbond weer terug naar het oude verbond. Er zijn veel Christenen die enthousiast worden over het hervatten van de tempel en ondersteunen de Joden hierin om deze te financieren en zijn ijverig bezig om de weg te bereiden en te financieren voor de Antichrist. Als je doneert aan het fonds om de Joodse tempel in Israël te herbouwen, ben je schuldig aan het vertrappen van het bloed van Jezus, en begrijp je de redding niet, het is een gruwel ! Om de tempeloffers te ondersteunen is dit hetzelfde als het verkopen van je geestelijke geboorterecht dat ons door Jezus en zijn dood aan het kruis ons is gegeven. God haatte Esau met een reden. Het was omdat Esau zijn geboorterecht niet op prijs stelde. Als je mensen hoort met het vooruitzicht van Israël om dierenoffers te doen bevorderen en dit als iets goeds en opwindends beschouwt, dan verspreidt die persoon een gevaarlijke ketterij. Velen denken ook dat er in het millennium een tempel gebouwd zal worden naar het beeld van Ezechiël 40-48, maar dat zal geen tempel zijn van hout en stenen met opnieuw dierenoffers, maar een geestelijk huis en dat is het Hemelse Jeruzalem. Zach. 6 :12.13 zegt dat Jezus die de “de Spruit” is die zal uitspruiten zelf de tempel zal bouwen en dat zijn wij Zijn Lichaam de levende stenen. Dus deze hoofdstukken 40 tot en met 48 van Ezechiël verwijzen NIET naar de Millennium Tempel en priesterschap in Jeruzalem, maar naar een Tempel die zou kunnen zijn als het Huis van Israël zich van hun nationale zonden had bekeerd en berouw hadden getoond over hun zonden om daarna terug te keren naar God. Dit zou een schets zijn “wat zou zijn geweest”.

Christus is het ware Offer en heeft de dierenoffers voor altijd vervangen, deze dierenoffers waren een schaduw en Jezus de Messias is de werkelijkheid (lees het boek Hebreeën) . Zelfs vele christenen zijn enthousiast en denken dat de as van de rode vaars het geheim is van het herstel van de zuiverheid in de wereld, en christen zionisten steunen dit, terwijl wij rein worden door het bloed van het Lam en het woord dat tot ons gesproken is. Het enigste wat de rode vaars kan ontketenen is een oorlog en kan een bloedbad op de tempelberg ontketenen. Dit zal dan het einde betekenen van Jeruzalems vernietiging, en kan het een kernoorlog teweegbrengen. Nogmaals, wees alsjeblieft gewaarschuwd. Als een christen het tempelfonds doneert om het offer te hervatten, werpt hij een vloek op zichzelf, zijn familie en hun dierbaren.

Moge Gods volk wijsheid hebben in deze laatste dagen.

4 gedachten over “Tempelbouw eindtijd”

 1. Inderdaad, triest dat mensen hun eigen verhaal maken van wat er straks in het duizendjarig vrederijk zal plaatsvinden. Maar aan de andere kant ook weer niet verwonderlijk, kijkend hoe met de door God ingestelde feesten wordt omgegaan, alsof onze Schepper plotseling mensen op een andere wijze beoordeeld! HIJ is de Eeuwige, de Onverandelijke. En ja, de volkeren zullen tijdens het duizend jarig vrederijk optrekken naar Jeruzalem om gevolg gegeven aan Zijn inzettingen.

 2. Lieve Jelly,

  Het is precies zoals ik het ook voel.
  Je kunt het zo mooi verwoorden!
  Alles klopt zoals je het beschrijft.

  Dank je wel weer voor dit mooie stuk

 3. Wat er allemaal precies gaande is en hoe het zal gaan weet ik niet. JHWH weet het begin en het eind. Wat ik wel denk te begrijpen is dat wanneer het uitverkoren volk van JHWH ziet dat de antichrist in de tempel heeft plaats genomen in plaats van Yeshua dat ze dan zullen gaan roepen: Baruch haba b’ shem Adonai. (Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer). Als G’ds volk dit roept komt Yeshua terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *