vals vuur / Impartati (zie youtube) / + gebed

Als je op plaatsen komt waarvan je weet dat ze met vals vuur spelen waardoor vele valse manifestaties worden opgewekt en waar besmettingen worden overgedragen, waar andere geesten achter sprekers en voorbidders en andere staan die door deze misleidende geesten zijn verontreinigt en zo door hen heen werken en macht uitoefenen en ons in contact brengen met boze machten (o.a. door de Kundalini en andere onreine geesten) en waar zo een vermenging aanwezig is waar God ons zo voor waarschuwt om ons daar niet mee in te laten, omdat het Hem een gruwel is

Velen zijn onder dit valse vuur gekomen en hebben voor zich laten bidden. Heb je al gebeden, en banden verbroken met hen, voor dat ontvangen (bewust of onbewust toestaan) van het valse vuur wat overgedragen wordt door op mensen te blazen waardoor het slangenvuur over je is gekomen is op geest, ziel en lichaam en je daardoor toestemming hebt gegeven waardoor het valse vuur in en door je heen kon laten gaan. Door op je te blazen kunnen ze de geestelijke energie van Kundalini in gang brengen zodat het in werking wordt gezet. Dit brengt een geestelijke besmetting voort die alleen verbroken kan worden in de Naam van Jeshua. In Jezus Naam doe ik afstand en heb berouw van deze dienst aan de slang en vals licht en vals vuur waardoor ik een verbond heb gesloten met boze geesten en afgoderij. Ik verklaar in Jezus ‘Naam dat satans meesterplan, om mij, en ons familie lijn en mijn families ruggengraat en wervelkolom en het hele lichamelijk gestel, niet zal worden voldaan en uitgevoerd zal worden en zal afgebroken worden en gereinigd worden door het bloed van het Lam, in Jezus Naam.Ik verbreek elke binding met het valse vuur en elke beïnvloeding van Kundalini, de kracht die vrij is gekomen in mij en mijn familielijn, en ik snijd de Kundalini kracht van mijn bloedlijn af met het Zwaard en de kracht van Jeshua.Ik verbreek alle Kundalini vuur in mijn zenuwgestel, hormoonhuishouding en immuunsysteem en verwerp satans heerschappij. Ik verbreek alle demonische opladen van elektrische stromen door mijn lichaam. Ik verklaar dat de Kundalini kracht zal verschrompelen en sterven! Hij zal worden verpletterd en totaal vernietigd worden in Jezus Naam.Ons lichaam zal niet in de duisternis worden genomen, maar gebracht in het glorieuze licht van het Evangelie van Waarheid.Amen !!!

Gebed van@ Jelly Pietersma

Gebed voor mensen die betrokken zijn geweest bij deze bewegingen.

Dank u wel hemelse Vader dat U onze ogen opent voor alle misleidende machten en krachten en leringen en daar waar wij door misleidt zijn vragen wij U om vergeving van zonde ook voor elke betrokkenheid bij deze hedendaagse charismatische-/pinksterbeweging, de zogenaamde golven van vernieuwing, die niet van U zijn uitgegaan, die ons (ook door goede bedoelingen en onwetendheid) onder het juk brachten van de vijand en die verblind maken en onder betovering brengen waardoor we onder het valse vuur van Kundalini zijn gekomen waaruit vele valse manifestaties zijn ontstaan en waar we ons mee hebben ingelaten. Vader dank U voor het licht op ons pad dat U ons de waarheid laat zien en dat wij nu mogen inzien en mogen belijden dat wij gezondigd hebben, en nu gereinigd en vrijgemaakt mogen worden van al de gevolgen van deze zonde en betrokkenheid.Ik wil U bidden Vader voor alle onreinheid en vals vuur dat ons aankleeft om ons te wassen met het Bloed van Jeshua naar geest, ziel, en lichaam. Dat we nu op dit moment, elke band en elke betrokkenheid mogen verbreken in de kracht en in de Naam van Jeshua met alles wat ons daarin verbind. Ik verbreek elke binding en elke handoplegging en elke impartatie over ons, ook impartatie op afstand waardoor vele mensen samen vallen, maar ook door woorden uitgesproken, in deze beweging in Jeshua’s Naam. Elke binding met deze Kundalini geest en vals vuur Vader verbreek en ontkracht ik over ons in Jeshua’s Naam. En dank U Vader dat U nu op dit moment als we dit lezen elke binding opheft die over ons is gekomen en is uitgesproken vanuit deze betrokkenheid op alle facetten en ik dank U Vader dat ik in geloof mag weten dat U dat doet nu in Jeshua’s Naam.Vader we weten ook dat door deze bewegingen en stromingen verblindingen is ontstaan waardoor de machten van toverij ( valse leer van Izebel) en hypnose (latente krachten, of ook wel tempelslaap genoemd) om zo hun duistere werken te kunnen doen, wij verbreken en ontbinden al deze machten en krachten die ons hier aan binden en die ons aankleven en heffen dit op in Jeshua’s Naam, en in uw Naam zal het geen enkele invloed meer over ons hebben.Vader dank U dat U met ons bent als wij weer onderweg gaan en voor uw aangezicht mogen wandelen, dat U ons sterk maakt . wakker en alert door Uw Heilige Geest zodat we U kunnen gehoorzamen, dank U dat u onze zonden vergeeft, dank U voor uw Zoon Jeshua die dit alles mogelijk maakt, wij eren Hem en danken Hem voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan, HalleluYah.. Amen ..

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *