Wandel in Hem

Wij mogen weten als zonen en dochters van de Levende God (JHWH) dat wij niet behoren tot deze wereld die in de boze ligt en dat wij niet behoren tot het rijk der duisternis en hun wereldbeheersers, zij die ons willen knechten, onderdrukken en binden en ons in slavernij willen brengen om hen dienstbaar te zijn.
Wij zijn Gods volk, een uitverkoren geslacht, Zijn tempel waarop Zijn Naam rust, wij zijn zonen en dochters van de belofte een volk God ten eigendom, burgers van een rijk in de hemelen, van het hemelse Jeruzalem dat boven is en die vrij is.
Wij behoren tot het huisgezin van God, een geestelijke huis wat bestaat uit levende stenen, en we zijn een Koninkrijk van Priesters na de orde van Melchizedek, gegrond op Christus de Rots, die ons Hogepriesters is vanwaar wij uit leven en die boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij is en alle naam.
Wij zijn niet genaderd tot een tastbare berg, tot de berg Sinaï, ook zijn wij zijn niet genaderd tot het aardse Jeruzalem, (die Hagar is), nee, wij zijn genaderd tot de berg Sion tot de Stad van de levende God, de heilige Stad van de grote Koning, tot het hemelse Jeruzalem, die het aardse en het wereldse vele malen overstijgt en te boven gaat in alle heerlijkheid en luister, in liefde en genade. Daar is een gebaande weg, de heilige weg genaamd, en geen onreine zal die betreden maar de verlosten wandelen daarop, de vrijgekochten van de Here, zij zullen jubelend in Sion komen en er zal eeuwige vreugde op hun hoofden zijn, blijdschap en vreugde zullen zijn verkrijgen en kommer en zuchten zullen wegvlieden. We mogen door het geloof deze berg Sion beklimmen en staan in deze Heilige Stad met reine handen en zuiver hart en we mogen ons niet inlaten met leugens en bedrieglijk zweren, dan zullen we een zegen van de HERE ontvangen en recht van God (JHWH) ontvangen.

Zie, Ik kom spoedig. Hou vast wat je hebt en laat de kroon niet van je hoofd wegnemen
Openbaring 3:11

JP

3 gedachten over “Wandel in Hem”

  1. Het wandelen met Hem zal ons nu al doen verlossen. Door ons ook in dit leven niet in te inlaten met de leugens en wereldse praktijken. Door dit te willen en te doen, geven wij, die zich willen laten leiden door de Grote Koning een signaal af dat wij bij Hem willen horen en toebehoren …en bij niemand anders!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *