“ZEBULON”-HYMNE

Lofzang aan de God van Israël

Het grote Licht dat ’t eerst van al in Zebulon schijnen zal,
Komt hen die in het duister staan,
verlossen uit hun dood en waan
Zebulon Zebulon zal wonen in het Licht
Zebulon Zebulon zal wonen in het Licht

In Galilea – Zebulon
ontspringt het Licht als Levensbron,
het water wordt tot bruiloftswijn:
“Gods Koninkrijk zal bij U zijn!”
Zebulon, Zebulon zal wonen in het Licht. (2x)

En Mozes ziet dat Zebulon
zich voedt met wat de zee hem biedt
en schatten opzuigt uit het zand:
een overvloed uit zee en land.
Zebulon, Zebulon zal wonen in het Licht (2x)

Verheug U in Uw zendingswerk,
de volken roepend tot de berg,
gij schrijft Gods boodschap wereldwijd,
brengt offers in rechtvaardigheid,
Zebulon, Zebulon zal wonen in het Licht (2x)

Zijn land zal tot een haven zijn,
de wijde zee zijn visdomein,
zijn zonen vissen frank en vrij
hun netten vol aan beide zij.
Zebulon, Zebulon zal wonen in het Licht (2x)

Zó zegent Jacob Zebulon
lang vóór de ballingschap begon,
zijn zegen bracht hij met zich mee
toen hij ging wonen langs de zee.
Zebulon, Zebulon zal wonen in het Licht (2x)

Hier staan wij, door Uw geest geleid,
met open hart U toegewijd,
wij bidden U, Immanuël:
verlicht Uw donker Israël!
Zebulon, Zebulon zal wonen in het Licht. (2x)

Dán zal ook Zebulon eens gaan,
met twaalf maal duizend juichend staan,
Héél Israël zal door het Lam
gaan lichten als een gouden vlam Israël,
Israël zal wonen in het Licht (2x)

Tekst NIEK SCHEPS

(Zebulon – Nederland)

6 gedachten over ““ZEBULON”-HYMNE”

 1. Mooi hymne.
  Dit is over Zebulon bekend: Hoewel de stam klein was werd ze, samen met de stam Naftali, door de profetes en rechter Debora geprezen vanwege haar moed en strijdlust.
  Mogen ook wij dit t.a.v. onze Koning en Zijn komend Koninkrijk ten toon spreiden.

 2. Hier is een link naar de film ‘wondere parallel’ .De film is gebaseerd op de door de producenten gekoesterde gedachte van een parallel tussen de stam Zebulon en Nederland. Ook wordt verwezen naar het verwante boek

  ‘Wondere Parallel, Nederland – Zebulon een stam van Israël ‘door Helene W. Koppejan-van Woelderen

  https://vlichthus.nl/wondere-parallel/

  1. Dankjewel voor de link en naar het boek van wondere parallel. Persoonlijk heb ik dat boek, heel fijn om dat eens door te nemen.

 3. … in Zebulon zal als eerste het licht opgaan.
  Zebulon en Issachar zullen de volken roepen tot de berg…
  Friesland wordt beschouwd als zijnde afstammeling van Issachar, Nederland van Zebulon.
  Er wordt nog een grote wereldwijde opwekking verwacht. Ook zal God Zijn gehele volk bij elkaar roepen, dit is nu nog niet compleet. Een opwekking vindt zijn oorsprong in de kerk (preek Jacob Folkerts 28 mei 2020: opwekking) en gaat gepaard met zondebesef (wat nu nog ontbreekt). In juni is bij een mega-kerk in het noorden een laatste profetische waarschuwing van God afgekondigd om te bekeren van de zonden. De profetie is binnen de kerk gehouden maar geldt in principe voor de hele wereld. In december 2018 gaf God ook al een profetische droom aan een broeder omtrent onreinheid binnen die kerk. Zelf kreeg ik op 5 febr. 2017 voorafgaande aan mijn doop een profetische droom omtrent deze kerk. Het begon met een prachtige ondergrondse kerk van wit marmer met vele speelse details en prachtig klinkende muziek die vanaf buiten te horen was en mensen aantrok. Maar toen ik in mijn droom in het huidige deel kwam hing daar een bruine waas met een bedompte sfeer. Ik wist in mijn droom dat ik daar gedoopt moest worden maar ging op zoek naar iets mooiers. Toen kwam er iemand met een walkietalkie mij tegen die mij zocht… Wakker geworden heb ik de Heer hartelijk bedankt voor die welkomst droom. Pas in april 2019 werd me duidelijk wat die bruine waas te betekenen had/heeft. Sinds 2017 komt er elk jaar een boodschap met mijn doop-verjaardag. Deze hebben allemaal betrekking op de kerk en zijn van waarschuwende aard, zeer ernstig inmiddels. 5 februari duurt niet lang meer en ik wordt geacht nog eenmaal liefdevol uitleg te geven. En ja, dat het hier gaat om die verwachte wereldwijde opwekking heeft God het afgelopen jaar op een prachtige manier uit de doeken gedaan. Hij heeft hiertoe een groepje mensen bij elkaar gebracht welke Hij ook op profetische wijze stuurt… Toen een heldere broeder mij herinnerde aan een eerdere profetische boodschap heb ik een DNA test gedaan, vlak voor kerst kwam de uitslag.
  Lieve broeders en zusters: wie van jullie is er geen afstammeling van het huis van Israël (Jacob)… die 144.000 moeten ook nog bekend worden….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *