Zwaard van de Geest

Gods Woord is het zwaard van de Geest wat levend maakt en dat scherper is dan enig tweesnijdend zwaard, dat zo diep doordringt en alles vaneenscheidt en wat bij machte is gedachten en overleggingen van het hart te onderscheiden en bloot te leggen. We moeten God zelf en het Woord van God kennen en dagelijks tot ons nemen om zo ook het vermogen te ontwikkelen om Zijn Stem te horen en te verstaan en door de Geest geleid te worden om te weten hoe te hanteren.

Als we de Geest van God als gelovigen in het Nieuwe Verbond willen begrijpen, moeten we weten hoe we profetieën moeten toepassen zoals Jezus zou doen. Maar ook moet men de profetische geschiedenis kennen om te weten hoe te handelen.

We moeten weten hoe we het Woord moeten hanteren en hoe we moeten strijden als de vijand op wat voor manier dan ook tot ons komt. Dan moet het Woord door de Heilige Geest als het ware vanuit ons binnenste opborrelen en moeten we het onder het gezag van Jezus de Messias met kracht en autoriteit uitspreken of doorbidden.

We moeten het Koninkrijk van God niet vestigen door kracht of geweld op een vleselijke manier met een fysiek wapen, maar door de Heilige Geest geleidt het zwaard van de Geest, Zijn Woord gebruiken.  Het is zo krachtig om te weten hoe we moeten strijden in Gods Koninkrijk, want Hij is bij ons en leert ons alles, en als we alles doen op Gods tijd en Zijn manier dan zal Hij ons beschermen en de overwinning geven. De Naam van God staat op en in ons hart geschreven. Gods priesters droegen geen oorlogswapens, de Bijbel is ons wapen. Onze strijd wordt niet fysiek met wapens uitgevochten maar wij vechten geestelijk tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten onder leiding van de Heilige Geest, met het Woord, met gebed, en bidden in de Geest, het is een geestelijke oorlogvoering. Het zwaard van de Geest dood de “oude mens” om in nieuwheid van het leven te brengen. Wij wederomgeboren gelovigen wij moeten het zwaard van de Geest ter hand nemen om de mensen van hun kwaad en van hun afgoderij te bekeren en door het Woord, in het Licht van God door de waarheid te brengen, zodat ze mede met Abraham gezegend worden.

Efez. 6;17 “en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God”

Hebr. 4:12 “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.”

Openb. 1:16 “En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard.”

Openb. 19:15 “En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf.” (niet bedoeld is om de naties te vernietigen, maar om de naties te redden).

JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *