Bolwerken neerhalen

In Nederland zijn twee grote bolwerken, een bolwerk van intelligentie en redeneringen en een groot bolwerk van hekserij, toverij, de valse religieuze geest, de geest van ongehoorzaamheid, weerspannigheid, of laten we het in één woord zeggen rebellie.
Hierdoor wordt het Christendom in Nederland onderdrukt, wat leidt tot grote afval.

Deze bolwerken houden Gods werk tegen, en vergiftigd vele mensen in vele kringen en kerken, waardoor velen onder vervloekingen liggen. God haat vermenging, en wil niet dat wij ons laten bezoedelen of compromissen sluiten.

De bolwerken van intelligentie en redeneringen en van toverij zullen verbroken worden. Want Ik zegt de Here zal al de toverijen uit uw hand roeien en gij zult geen waarzeggers (tovenaars) meer hebben (Micha: 5:11).

2 Kor. 10:3-6 “Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.”

De wapens van ons veldtocht (oorlogvoering) zijn niet vleselijk of lichamelijk, dus niet menselijk. Wanneer wij mensen naderen op een menselijke manier voelen ze zich vaak onder druk worden gezet en maken we het meestal erger. Maar wij hebben wapenen krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. God zegt: in plaats van je eigen wapenen mag je de Mijne gebruiken. De jouwe werken toch niet, de Mijne wel ..!! Het woord ‘krachtig’ is ook wel dunamis of dunatos . Dunamis is ook een ander woord voor wonder of mogelijk. Dus met deze kracht worden onmogelijkheden een wonder, dit is een kracht tot het slechten van bolwerken en het vernietigen van die versterkte plaatsen van satan en mogen we hem met Gods gezag de greep verbreken wat de slang bewerkstelligt. Jezus heeft het rechtmatig verbroken en wij kunnen het werkelijkheid zien worden ‘ door onze gebeden”.

Een ‘bolwerk’ of ‘sterkten’ is letterlijk een plaats van waaruit iets krachtig of sterk wordt vastgehouden. Het is ook een woord voor fort, kasteel of gevangenis. Waar het hier op neerkomt is dat satan een versterkte plaats heeft binnen in de (on)gelovige, van waaruit hij hen met kracht een bedenksel in zijn greep kan houden. Zij zijn gevangenen, krijgsgevangenen of slaven.
Christus is gekomen om aan gevangenen vrijlating te verkondigen (Luc. 4:19)
In vers 4 van 2 kor. 10 staat dat ons goddelijke bekrachtigen wapens bolwerken omver kunnen werpen.

Redeneringen kunnen bolwerken zijn, gedachten die iemand beheerst van wat iemand echt gelooft, iemand vaste overtuiging die moeilijk losgelaten kunnen worden. Door dit bolwerken van denken wordt hun gedachten verblind en versluiert voor de werkelijke waarheid. Als ze Gods waarheid of evangelie horen wordt het evangelie gefilterd door hun onderbewustzijn waar alle informatie is opgeslagen. Dus ze horen niet echt wat we zeggen, ze horen wel wat we zeggen maar meer plus wat ze al geloven. Zo moeten we bidden voor iemand denken en helpen door de waarheid van het evangelie en de kracht en zalving van Gods Woord om deze gedachten neer te halen.

Maar ook elke schans, een versterkte plek of een hoogte of muur.. iets wat zich verheft of opgeworpen wordt tegen de kennis van God deze moeten we ook slechten in deze veldtocht (oorlogvoering, gebed), zodat mensen zich verootmoedigen voor de Heer en hun knieën gaan buigen voor Christus zodat ze zullen veranderen in mensen van wie het hart gehoorzaam zal zijn aan Hem.

Maar ook elke bedenksel moeten we krijgsgevangene maken en brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Een bedenksel kan betekenen, een plan, complot, een list of samenzwering, maar ook spontane gedachten en verleidingen die satan gebruikt om (on)gelovigen aan te vallen, maar ook de complotten en plannen die hij gebruikt om hen in de duisternis te houden. In onze voorbede moeten wij met vrijmoedigheid uitspreken dat geen enkel wapen van satan succes zal hebben, we moeten zijn plannen binden en omverwerpen.
Dus elk bolwerk, alles wat satan zal doen om personen gevangen te nemen en te houden en alles wat zich opheft tegen de kennis van God mogen we slechten, alle slechte gedachten en leugens die satan in iemand geest probeert te plaatsen en deze mogen we binden, ontkrachten en verbreken in hun denken in Jezus Naam.
Amen !!

JP

One thought to “Bolwerken neerhalen”

 1. Wist je dat de hemel een gratis geschenk van God is? Miljarden mensen gaan elke avond naar bed en vragen zich af of ze “goed genoeg” zijn geweest om naar de hemel te gaan. Het is niet nodig om in angst en twijfel te leven. Jezus leerde dat je ‘de waarheid kunt kennen, en de waarheid zal je vrijmaken’.

  Er zijn veel passages in de Bijbel die de waarheid leren dat de hemel een gratis geschenk van God is vanwege wat Jezus voor ons deed aan het kruis, niet door onze eigen goede werken. Een van de duidelijkste en belangrijkste passages komt uit de brief van onze apostel Paulus aan de Efeziërs:

  Efeziërs 2:8-9 “Want door genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God, niet van werken, opdat niemand zou opscheppen.”

  De meeste mensen denken dat de hemel een raadsel is dat nooit kan worden opgelost. Dit is niet waar! De Bijbel is heel duidelijk over hoe je naar de hemel gaat, en hoe het komt door geloof in Jezus Christus, niet door te vertrouwen op onze eigen goede werken.

  We leven in de bedeling van de genade van God, door te geloven en te vertrouwen op het evangelie van redding (1 Korintiërs 15:1-4) dat door Jezus Christus aan onze apostel Paulus is gegeven, bent u gered en verzegeld met de heilige Geest van belofte tot de dag van verlossing!!!

  Efeziërs 1:13 – King James Version
  13 Op wie u ook vertrouwde, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw redding, hoorde; in wie u ook daarna geloofde, en verzegeld werd met die heilige Geest van belofte,

  Romeinen 2:16 – King James-versie
  16 Op de dag dat God de geheimen van de mens zal oordelen door Jezus Christus volgens mijn evangelie. (Evangelie van Paulus – 1 Korintiërs hoofdstuk 15 verzen 1-4).

  Voor zeer betrouwbare en degelijke bijbelstudie, het woord van de waarheid recht snijden, ga naar ”Truth Time Radio” – ook op youtube – leer de waarheid en leer de leugens af! Heb een gezegende dag met inzicht, wijsheid en onderscheidingsvermogen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *