christen zijn en tatoeages

De Heer waarschuwt ons in Leviticus 19:28 om geen tatoeages in je huid te laten kerven (prikken)  en waarom deed Hij dat en waarom wilde Hij dat niet. Sommige tatoeages zijn verbonden uit de oudheid met offers en met bloedrituelen en heeft invloed op de geestenwereld en met het demonische. Een bloedritueel is een satanisch ritueel dat wordt gedaan als een verbond of pact. En God wist dat en haatte dat.  God waarschuwde voor deze afgodische aard van tatoeëren voor Israël want als je getatoeëerd werd, werd je ook toegewijd aan hun god en werd hij daardoor zijn dienaar, omdat tatoeëren werd gedaan door de heidenen als een teken van eigendom en toewijding aan hun god, en de God van Israël wilde niet dat de Israëlieten werden geïdentificeerd met deze afgoderij van de omringende culturen maar wilde hun daar van onderscheiden.

Als we deze tekst uit Leviticus lezen moeten we de gehele context lezen en de samenhang daar om heen, want deze vers 26-31 maakt deel uit van een groter gedeelte van de Bijbel . Hij waarschuwt hen hier voor om ver te blijven van deze praktijken van de omliggen bevolkingsgroepen. En hiertussen in staat ook ‘tatoeages”, het markeren van tekens in verband met cultische heidense en religieuze aanbidding en erediensten. Maar bij rituelen zijn minstens twee mensen betrokken. De persoon die zijn eigen bloed vergiet, en de persoon die een demon en zijn macht aanroept. De persoon die hun bloed vergiet, is de ontvanger in deze transactie. Ze geven hun bloed (leven) om een soort voordeel te ontvangen. Dit zijn dus rituelen in het satanische en is een open deur en ingang van boze geesten (demonen) die je toestemming hebt gegeven door akkoord te gaan met- en deel te nemen aan het vergieten van je bloed, daardoor heb je de duivel het recht op jou gegeven. Je prikt je huid echter met een naald tussen de 50 en 300 keer per minuut. Je verliest ook je bloed en je maakt een keuze om je huid te doorboren en je bloed te vergieten. Maar vandaag de dag zal onze tatoeages niet direct met afgodische aanbidding en erediensten te maken hebben  maar met versiering en zal alleen aan hen die waarde en betekenis hebben voor de persoon zelf.

Maar wat moeten wij ons als christenen afvragen, – wie is de tatoeëerder, – wie plaatst deze en waar staan ze geestelijk en op godsdienstig vlak. Wat als ze een andere godsdienst of religie hebben en wat betekent de tatoeages voor hen. En diegene die de tatoeagenaalden vasthoud en gebruikt en plaatst is degene die je bloed vergiet en daardoor krijgt hij een krachtige positie over jou. Tot welke god bid hij hoe beïnvloedt dat je terwijl je je openlijk onderwerpt aan hen die je bloed vergieten? Maakt het echt uit of je tatoeage in dit geval een kruis of een Bijbelvers is?

Ik zeg niet dat ze altijd deel uitmaken van een bloedritueel maar tatoeages maken wel deel uit van een diepere spiritueel oefening die uit de oudheid komt, en daarom waarschuwt de Bijbel voor het verkrijgen van tatoeages of het snijden van jezelf, omdat het in die tijd gebruikelijks was dat de Israëlieten van God afvielen wanneer ze zich hier mee inlieten en omdat de wereld om hen heen doordrenkt was van het occulte, van hekserij en aanbidding van meerdere goden, rituelen en offers. Hoewel veel mensen tegenwoordig geen  intentie hebben om betrokken te worden bij hekserij of bloedrituelen en ik zeg ook niet en kan dat ook niet bewijzen dat elke tatoeage deel uit maakt van een bloedritueel, maar wanneer ze een tatoeage plaatsen betekent dit niet dat ze dit niet per ongeluk doen. Dus wees op je hoede.

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

2 gedachten over “christen zijn en tatoeages”

 1. René Van Leeuwen
  Een manager van mijn werk heeft de as van haar overleden zus in de binnenkant van haar arm (pols) laten tatoeëren. Ik heb me laten vertellen dat dit tegenwoordig heel populair is om dit te laten doen.

  Olivebranch Pietersma Ja klopt, dat dit steeds meer voorkomt dat mensen het as van een gestorvene (geliefde) gebruikt voor tatoeages. Het is eigenlijk volgens de wet verboden omdat het niet voldoet aan de eisen van veiligheid en gezondheid, maar toch doen ze het. Het is afschuwelijk en is een vorm van dodenverering wat de Bijbel verbied en wat onrein was en men mocht geen contact met doden hebben.

 2. Jankees van Baardewijk
  Heeft deze tekst dezelfde betekenis voor het zijn van bloed-donor?

  Olivebranch Pietersma
  Donor zijn is het bloed geven om een ander leven te redden. Maar zeker ook daar wordt bloed geprikt door een persoon die je niet weet wie hij of zij is en wat zijn achtergrond is.
  We gaan er natuurlijk vanuit dat daar geen satanische rituelen uitgevoerd worden en er wordt ook geen teken of beeld met inkt of as afgebeeld of geprikt.
  Maar het kan mogelijk zijn, dat wil niet zeggen dat dit altijd zo zal zijn, dat er een band kan worden gecreëerd dat door bloed tot stand kan worden gebracht wat verbroken moet worden.
  Maar ook met bloedtransfusies weet je niet waar je bloed weg komt en voor je een bloedtransfusie krijgt is het goed de Vader te bidden om het bloed te reinigen en alles van het bloed af te nemen wat daar aan kleeft wat schadelijk is voor jou en je geestelijk leven. Zo kun je in de naam van Jezus elke band met de bloeddonors verbreken in Jezus Naam.
  Ik had jaren geleden een bloedtransfusie nodig en had veel bloed nodig, maar dat hebben we eerst bij de Heer gebracht zodat mij daar niets van aankleeft en gebeden om wat van de duisternis is dat op mij gekomen is ten gevolge van deze transfusie alles van af te nemen.
  En zo kan ik ook alle banden verbreken waar ik eventueel door banden met artsen en chirurgen verbonden was. Ik zeg niet dat dit alzo moet zijn of gebeurd maar dat zou kunnen.
  Ook mijn man is bloeddonor, elke keer als hij zich laat prikken, bid hij voor reiniging en breek hij de banden met hen die hem prikken in Jezus Naam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *