“Dood in de kerk”.

De Heer deed me aan een droom denken uit 2007 wat de titel had “Dood in de kerk”.
In die droom zag ik voor in de kerk aan de linkerkant drie doodskisten staan en deze kisten waren van klein tot groot.
Ook waren ze doorzichtig waardoor je de doden openlijk zag liggen.
Aan de rechterkant van de kerk was het zeer rumoerig, mensen waren aan het zingen en dansen en het was één groot feest.
Ik zat er naar te kijken want zoiets verwacht je niet in een kerk waar mensen openlijk dood in kisten lagen en waar mensen aan de andere kant stonden te feesten.
Ik werd in mijn droom ontzettend boos. Hadden ze dan geen enkel respect voor hun doden en gedachten ze hen niet meer in hun midden, waar was hun liefde en hun bewogenheid voor het verlorene, zijn ze dan alleen maar voor hen zelf bezig.
Ik ging naar de feestende mensen toe en vroeg hen waar ze mee bezig waren en om op te houden en te stoppen met zingen en dansen en naar hun doden te kijken en ze te gedenken.
Ze keken mij aan alsof ik gek was en luisterden niet naar mij en gingen gewoon door en gingen hun eigen gang.
Ik was zo verontwaardigd en boos. Het was alsof ze doof waren.

De tekst die bij me op kwam was :
“Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood, wees wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven”.
Openbaringen 3:1-6.

Ik was verdrietig ….. de dood was duidelijk zichtbaar in de kerk, het was of sliepen ze allemaal, ze gingen gewoon door met waarmee ze bezig waren.
De dood was in de kerk.

Als deze droom mij weer in gedachte komt en ik daar opnieuw over na zit te denken kan ik nog steeds verdrietig en verbolgen in de geest zijn. De westerse kerk is nog steeds niets veranderd vandaag de dag, ze feesten en dansen nog steeds en zijn in diepe slaap (tempelslaap). Velen zijn misleid door valse leerstellingen en dogma’s die hun denken gebonden houden waardoor ze de waarheid niet meer kunnen zien en ze niet meer strijdvaardig zijn, en satan hun denken heeft verduisterd voor de waarheid zodat ze de leugen blijven geloven en hij hen van Gods doel af kan houden en hen daar op een plaats kan brengen waar ze makkelijk verslagen kunnen worden om zo vroegtijdig gedood te worden..
In Matheus 24, in de rede van de laatste dingen, leerde Jezus zijn discipelen aan hen die vroegen wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld, als eerste “Zie toe, dat niemand u verleide” en “er zullen vele valse profeten opstaan en velen zullen zij misleiden”.
Laten we deze woorden ter harte nemen en daar waakzaam voor zijn.
Door deze droom en dat verdriet in mijn hart, denk ik steeds meer aan deze eindtijd waarin de benauwdheid en verdrukking steeds meer zal toenemen en waarin de oordelen over de aarde zullen komen en Jezus spoedig terug komt.
De eindtijd waarin vele mensen nog steeds druk met henzelf bezig zijn, die aan het zingen en dansen zijn maar niet bezig zijn en focussen op de dingen van de Heer die komen gaan.
Het verdriet in mijn hart dat de leiders hun schapen niet voorbereiden voor dat wat komen gaat en hen niet leren en onderwijzen hoe te volharden in geloof en sterk te zijn als mensen vervolgt en verdrukt kunnen worden en sommigen misschien gedood kunnen worden.
Leiders die niet klaar zijn en denken dat het allemaal niet zo een vaart heeft en wel wat mee valt en tevens met hun handen in hun haar zitten en zelfs niet eens weten wat ze moeten doen en hoe ze de schapen moeten voorbereiden omdat ze geen enkel zicht hebben op de dingen van de Heer die komen gaan, laat staan hoe ze hun schapen moeten weiden en hen beschermen en voorbereiden op de laatste strijd die nog komen moet, de duisternis die over de aarde komt en hoe daar in te staan. Ze komen niet op voor hun schapen maar laten de verscheurende wolven toe om te roven en te stelen en te doden, want ze weiden hun schapen niet maar weiden hunzelf en voeden hunzelf met het vette van de schapen.
Maar wat nu als er eens geen opname komt voor de verdrukking, wat dan, hoe ga je daar mee om en ben je daar klaar voor. Wat als je door het vuur van de strijd en beproeving moet. Kunnen wij dan als Sadrach, Mesach en Abednego zijn en reageren en handelen als hen ? vertrouwend op God en met opgeheven hoofd de vurige brandende oven ingaan wat er ook gebeurd en wat God ook doet, een vurige oven die zeven maal heter werd gemaakt dan normaal ! Maar zelfs indien God hen wel of niet zou bevrijden .. zij hun Heer niet zouden verloochenen en andere goden zouden aanbidden.
Durven wij te zijn als hen, zij die hun leven niet lief hadden tot in de dood. Zullen wij zijn als deze mannen puur als goud zodat het vuur ons niet kan schaden en ons kleed niet zal verbranden zelfs geen haar op ons hoofd.
Maar er was een vierde Man, een zoon der goden, Hij was hun Schuilplaats en wil dat ook voor ons zijn en mogen we zitten in de Schuilplaats van de Allerhoogste die ons zal bewaren, van de schrik van de nacht en de pijl die des daags vliegt en de pest die in het donker wandelt en het verderf dat op de middag verwoest en waar er duizend aan jou zijde en tienduizend aan jou rechterhand vallen (Ps. 91).
Zij werden op een bovennatuurlijke manier behouden en bewaard, en zo zal ook de Heer Israël, Zijn Gemeente, Zijn Bruid behouden naar Zijn wil en bewaren en leiden door het felste vuur van de verdrukking en benauwdheid heen op een bovennatuurlijke manier. Daar waar we op een plaats komen waar wij zullen zeggen dat we ons leven niet lief zullen hebben tot in de dood, daar waar we overwinnen zullen door het bloed van het Lam en door het Woord van ons getuigenis, daar waar wij onze God zullen vertrouwen en Hem niet zullen verloochenen Hem blijven liefhebben en gehoorzamen, Hem blijven volgen daar waar Hij gaat en doen wat Hij wil dan zal Hij onze Schuilplaats zijn in en door alle omstandigheden.

Wordt wakker lieve mensen wordt wakker, bereid je voor op de komende tijd, wij hebben een hoopvolle toekomst, Volg Jezus, de Messias, hoor naar Hem, want de tekenen van de verdrukking en benauwdheid zijn al begonnen, spoedig zal de bazuin klinken, en nog een korte korte tijd zegt de Heer dan zal Ik daar zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *