Een wereld vol narcisme

In een wereld vol narcisten
Luistert niemand naar elkaar
We delen, pochen, schreeuwen
Superieur naar elkaar

In een wereld vol narcisten
Is nederigheid een vloek
Zo drukt ons voorbeeld een stempel
Op de volgende generatiegroep

In een wereld vol narcisten
Verliest genade zijn kracht
En liefde van de Vader
Is waar de narcist om lacht

In de wereld van de narcist
Zegt God ik hou van jou
En de narcist antwoordt vol hoogmoed
Ik ook, ik blijf mij trouw

-Trudy Steegman-

Een wereld vol narcisme, het raakt me nog steeds, wat een profetisch woord (of gedicht) en o zo waar wat Trudy schreef, het is een bolwerk van de machten der duisternis, dus een geestelijke strijd wordt er gestreden in de hemelse gewesten. We zien nu steeds meer dat donkerheid en duisternis de aarde bedekt, en waarin de wereld van licht wordt berooft, en dat zal nog steeds meer toenemen naarmate de tijd nadert en de Heer terugkomt, en we ervaren al reeds de geestelijke druk en strijd en de nood om ons heen in de wereld en zien de geesten die zich in het onzichtbare scheiden en strijden tegen elkaar, soms om moedeloos en ontmoedigt van te worden.
Maar we zullen doorgaan, want over ons zal Gods licht opgaan en Zijn heerlijkheid zal over ons gezien worden, het zal steeds sterker en met meer kracht zijn.
Want het is geen strijd tegen mensen, tegen bloed of vlees, maar een strijd en worsteling tegen de overheden en de machten en tegen wereldbeheersers van de duisternis en tegen boze geesten in de hemelse gewesten.
Ze gebruiken mensen en deze zullen niet schuwen om te lasteren en te liegen en te bedriegen, te ontnemen en om over te nemen, te manipuleren en te intimideren, om te gebruiken en te misbruiken, om zo te doen en te laten denken wat zij willen, al laten ze ook een spoor van vernietiging achter en doen veel schade en maken velen tot hun slachtoffers, niet wetend wat een pijn en verdriet ze anderen daardoor aandoen.
Vele gelovigen zeggen christenen te zijn, kinderen van God, maar ze zijn het in wezen niet, ze zijn verhard in hun harten en hun werken en (geestelijke)vruchten getuigen er niet na, ze getuigen niet van de werken en karakter en de liefde van Christus, maar doen de werken der duisternis in boosheid en schuwen die niet en hebben daar geen enkele afkeer van.
Maar er is hoop door Jeshua, de Messias, door het geloof in Zijn verzoenend werk, door het bloed van het Lam en het Woord van ons getuigenis.
Met deze kracht, vervuld met de Heilige Geest en de liefde van de Vader kunnen we blijven staan en blijven doorgaan, en dat de gemeente de tijd die hen nu nog strekt radicale keuzes zal moeten maken en staan in dat wat ze geloven en wie ze nu waarlijk dienen.
Dit is onze enige kracht en sterkte waar wij in mogen staan en wat ons getuigenis is willen wij deze tijd ongeschonden met een rein en zuiver geweten doorkomen.
We zullen alles moeten loslaten wat ons van God afhoudt, wat ons van Hem scheidt, en we moeten ons niet inlaten met duistere en verborgen praktijken, maar ons laten schoonwassen door het bloed van het Lam. We moeten afstand nemen van die dingen die ons zo licht in de weg staan en ons blokkeren en hinderen en binden en we moeten volkomen vertrouwen in alle omstandigheden, zo wel in voor- of tegenspoed op onze Vader en het niets meer van anderen en van andere dingen meer verwachten, doen we dat wel dan blijven dit openingen waardoor machten der duisternis ons kunnen raken en waardoor ze de gelovigen kunnen aanvallen en doen laten vallen.
Standvastig geloof en vertrouwen op de Vader kan alleen onze kracht en overwinning zijn.
Gebed in deze tijd is nu zo belangrijk en onmisbaar en kunnen ons alleen door deze turbulente tijd heen trekken die voor ons ligt en ons daarin laten doorbreken daar waar we ons ook in bevinden en doorheen moeten.
Hij wil daar heerschappij voeren op de plaats daar waar we staan, werken of dienen. Jeshua zelf is onze Doorbreker en Hij gaat in alles vooruit en leidt ons en zal al onze oneffenheden en blokkades effenen, opdat we als overwinnaar uitkomen.
Het zijn sterke demonische bolwerken en door alleen dicht bij de Heer te blijven, nauwgezet te luisteren en afgestemd te zijn op Hem en te wandelen met Hem en Hem betrekken in al je gewone dagelijkse dingen van het leven kan Hij je door al deze situaties en omstandigheden heen leiden, Hij zal woorden van wijsheid geven en inzicht hoe te handelen en hoe te spreken in elke situatie.
Hij haalt ons niet altijd uit onze situatie weg maar leidt ons er wel door heen zodat we sterk zullen zijn en kracht mogen ontvangen.
Wij kunnen zelf niets veranderen al zouden wij dat nog zo graag willen, maar door ons gebed zal de Heer kunnen bewegen ten behoeve van die ander om de dingen te kunnen veranderen in hun levens, bolwerken kunnen door geloof en gebed worden geslecht, dus trek je wapenrusting van God goed aan om weerstand te kunnen bieden en stand te kunnen houden voor deze boze dag.
Hij zal ons beschermen en leiden en ons maken tot een koperen onneembare muur, en al zullen ze tegen ons strijden ze zullen ons niet overwinnen, want Hij die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is, in Hem zijn we meer dan overwinnaars.
Ik bid voor eenheid onder elkaar zodat de Heilige Geest krachtig zal kunnen werken en dat we naast elkaar mogen blijven staan als broers en zussen en dat we elkaar zullen respecteren, en de ander hoger zullen achten dan onszelf, elkaar dienen en ondersteunen in gebed, dat we kracht en liefde mogen ontvangen, licht en openbaring, gezalfde woorden mogen inspreken om situaties die zich voordoen te mogen en kunnen veranderen in de Naam van onze Heer, de Messias Jeshua,


Amen .. !!

JP

2 gedachten over “Een wereld vol narcisme”

 1. Na de Breuk met een Narcist: de Lastercampagne
  Het einde van een relatie (of vriendschap) is nooit gemakkelijk, wanneer je met een narcist te maken hebt, vooral na een relatie waarin de nare kanten van narcisme naar voren komen, zoals het gebrek aan empathie en geweten, het uitdraaien op een patroon van manipulatie, intimidatie en agressie, maar ook als er tekenen zijn van ontrouw, mishandeling, controlerend gedrag en onredelijke woede-uitbarstingen brengt het echter vaak veel ellende met zich mee.
  Wanneer een narcist jou na de breuk niet langer kan controleren, zal hij proberen te controleren hoe anderen jou zien.
  Een veelgebruikte tactiek is daarbij het starten van een lastercampagne.
  Hiermee doet de narcist bewust een poging om ‘karaktermoord’ op je te plegen, door valse geruchten over je te verspreiden.
  Je omgeving zal van alles en nog wat over je te horen krijgen. De hetze wordt gebruikt om je als de instabiele en gestoorde persoon in de relatie af te schilderen. Er zullen mensen zijn die de narcist niet doorzien en hem zullen geloven. Dat is niet zo verwonderlijk, wanneer je bedenkt dat narcisten geweldige acteurs zijn.
  Dit daagt je misschien uit om te reageren, maar wanneer je dat doet is, dat alleen maar een blijk van die instabiliteit.
  Ik weet dat het pijn doet, maar zorg dat je voldoende zelfrespect hebt en je je waardigheid behoudt, door jezelf niet te gaan verdedigen.

  Vermijden of verwijderen
  Als iemand ervoor kiest om te vallen voor de valse charmes van de narcist en (nog) niet de totale waarheid kan zien, dat is dat aan hen.
  Dat is de reden waarom je vaak beter geen contact met de narcist zijn familie en vrienden meer kunt hebben.
  Je hebt het recht om die mensen die je niet steunen uit je leven te verwijderen. Je kunt er voor kiezen dat je die mensen vermijdt.

  Blijf stoïcijns (onverstoorbaar, rustig en zonder verzet).

  Het zal oneerlijk aanvoelen en je zult de neiging hebben om jezelf te verdedigen, maar het is slechts een van de technieken waarmee de narcist je terug probeert te trekken in het trauma van de relatie (of vriendschap).
  Geef hem daarom niet langer de macht om je zo te kunnen blijven kwetsen en controleren. Elke reactie van jou is olie op het vuur voor hem.
  Laat het je dus niet raken, blijf stoïcijns, reageer niet.

  Hoop en vertrouwen
  Dit is een van de moeilijkste dingen die je kunt tegenkomen in je genezingsproces. Het kost veel kracht om rustig te blijven, terwijl je weet dat anderen worden voorgelogen. Het kost nog meer kracht om stil te blijven zitten als je weet dat anderen onvermijdelijk ook zullen worden gekwetst en verraden en dat ze je niet geloven als je ze het vertelt.
  Bedenk dat iedereen zijn eigen weg bewandelt en het soms nodig heeft om dingen voor zichzelf uit te vinden. Het enige wat je dan echt kunt doen is hopen dat de schade beperkt blijft.
  Vertrouw erop dat anderen op een dag – net als jij – de waarheid gaan zien.
  narcismeinrelaties.nl
  Enkele Bijbelse personen die narcistische kenmerken hebben waarvan we veel kunnen leren en waarin vele waarschuwingen en lessen voor ons staan beschreven in Zijn Woord zijn toch wel de grootste Izebel en Absalom, het is goed hun leven te bestuderen en onze lessen daaruit te trekken zodat de gedachten en strikken van de duivel ons niet onbekend zijn. Er is een weg ook voor hen naar genezing van deze ernstige persoonlijkheidsstoornis maar ook bevrijding van demonische machten die hen binden en in de duisternis houden maar ook moeten ze zich bekeren van hun trotse houding en ongezeglijkheid en weerspannigheid. Wat onmogelijk is voor mensen is zeker mogelijk voor God, Hij is de Doorbreker.

  (Bijbels gezien zijn Izebel en Absalom Narcisten)

 2. een NARCIST op het kerkelijk erf
  is precies het tegenovergestelde van 1 Korinthe 13 : 4-7. Ik zal u de geestelijke tegenpolen opnoemen :
  1. Een narcist op het kerkelijk erf is niet lankmoedig, dat blijkt uit zijn boze werken.
  2. Een narcist op het kerkelijk erf is niet goedertieren, dat blijkt uit zijn boze werken. Zulke mensen denken vanuit een antropocentrische denkwereld (de mens het middelpunt van het bestaan). Ik ben er niet voor de ander, maar de ander is er voor mij. Dit leeft hij op alle terreinen van het geestelijk gebied uit.
  3. Een narcist op het kerkelijk erf is afgunstig, en wangunstig, dat blijkt uit zijn praat. Hij kan het slecht verdragen wanneer het een ander goed mag gaan. Dat behoorde hem immers ten deel te vallen…
  4. Een narcist op het kerkelijk erf handelt lichtvaardiglijk, dat blijkt uit zijn doen. Omdat hij niet doet gelijk de reine dieren. Hij vreet het op, en spuugt het weer uit, wanneer het hem niet aanstaat. Van geestelijk herkauwen heeft hij nog nooit gehoord.
  5. Een narcist op het kerkelijk erf is zeer opgeblazen en hoogmoedig, dat blijkt zijn eigenliefde tot zijn vele gaven. Dit kan zich voordoen vanuit zijn diepe Schriftkennis, of bijv. vanuit zijn gave om de gemeente te stichten.
  6. Een narcist op het kerkelijk erf handelt ongeschiktelijk, omdat zij alleen het nut en de roem van zichzelf zoeken.
  7. Een narcist op het kerkelijk erf zoekt zichzelf, hoort zichzelf graag bidden en voorgaan…etc
  8. Een narcist op het kerkelijk erf is vaak verbitterd, omdat anderen in hem niet zien, wat hij in zichzelf wel mag zien. Zulk soort mensen hebben het enorm goed getroffen met zichzelf.
  9. Een narcist op het kerkelijk erf denkt alleen maar kwaad, en is daarmee zeer wantrouwend jegens anderen.
  10. Een narcist op het kerkelijk erf verblijdt zich in de ongerechtigheid van anderen, en zet deze graag onder een vergrootglas, tot verheffing van zichzelf en krenking en vernedering van anderen.
  11. Een narcist op het kerkelijk erf verblijdt zich niet in de waarheid, tenzij de Waarheid hem prijst door zijn eigen uitleg van woorden.
  12. Een narcist op het kerkelijk erf bedekt niet graag alle dingen. Zij stoken graag vuurtjes op, en wakkeren smeulende vuurtjes graag verder aan. Allemaal uit liefde en roem van zichzelf.
  13. Een narcist op het kerkelijk erf gelooft niet alle dingen. Omdat hij zichzelf in het leven houdt met leugensprekerijen, en verraderlijk gedrag.
  14. Een narcist op het kerkelijk erf hoopt niet alle dingen, en kan van anderen zeer weinig hebben en nog minder verdragen.

  (Bijbels gezien zijn Izebel en Absalom Narcisten)

  dewoesteweg.nlnarcisme-op-het-erf-der-kerk.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *