Eénheid

Is éénheid (oecumene, wereldwijde religieuze eenheid) mogelijk !?
Eénheid is een mooi streven maar gaat dat ook altijd op !
éénheid kan alleen door de Heilige Geest geleid worden maar éénheid die niet geleid is door Gods Geest is humaan, menselijk en aards.

De Gemeente het Lichaam van Christus is Eén, het is Gods tempel en bouwwerk en samen worden we als levende stenen samengevoegd tot een woonstede van God in de GEEST.
Maar de kerken als instituten en denominaties is niet Gods huis en bouwwerk maar een gebouw waar mensen samen komen waar het kaf en de koren samen zit en opgroeit.
In elke plaatselijke Gemeente zit Gods ware kerk, Zijn Lichaam en we moeten over kerkgrenzen en denominaties heen kijken om de ware gemeente en Lichaam van Christus te zien. We zijn geen wereld kerk waar alle gelovigen samen komen maar een woonstede Gods in de Geest, en dat is onze ijver om die éénheid te bewaren.

De Rooms-katholieke kerk als instituut heeft zich in de loop der eeuwen steeds verder van de bijbel, van het Bijbelse evangelie en van de Bijbelse gemeentevorm verwijderd. De Rooms-katholieke kerk is dan ook een valse christelijke kerk. Een kerk die beweert christelijk te zijn, maar die een ander, een vals evangelie leert en predikt is geen ware christelijke kerk (Gal. 1:6-9). Als een kerk of een gemeente het ware evangelie niet gelooft en verkondigt, dan is het een valse christelijke kerk.
De dwalingen worden steeds erger en trekken niet alleen door de RKK heen, maar ook haar dochters, door vele gemeenten en gezindten heen en dat ook o.a. door de protestante- en charismatische kerken, waar in de gemiddelde officiële geloofsbelijdenis wel het ware evangelie wordt beleden, maar in de praktijk echter mag ieder in die gemeente geloven en doen wat hij of zij wil. De leertucht wordt niet gehandhaafd. Dit heeft er toe geleid dat sommige van deze kerken worden geleid en gedomineerd door valse vrijzinnige (zelfs antichristelijke) leraren.
Maar ook de vele charismatische bewegingen doordat er zeer weinig kennis is van de gezonde leer, de bijbel het Woord van God en de Feesten en dagen staat de beweging wijd open voor allerlei valse leringen en doctrines en zoals nu het valse vuur en de Kundalini geest de ronde gaat en velen worden besmet, gebonden en worden verontreinigt en ze verblind worden en onder een geestelijke slaap komen.
Het zijn ook juist de charismatische bewegingen die voorop lopen in de acceptatie en omgang met de Rooms Katholieken en vrijzinnigen en zo dringt de valse leer met grote snelheid de gemeenten en kerken binnen, immers valse leer werkt toch als zuurdesem.

En zou dat allemaal samen kunnen een éénheid .. waar is deze éénheid dan op gebaseerd.

De alarm bellen die je waarschijnlijk ervaart is dat een bepaalde eenheid wel goed is, indien door de Geest geleid, maar eenheid die niet geleid is door de Heilige Geest is humaan en is menselijk .
Voegde Jezus zich (humaan) bij alle gelovige groepen omdat zij ook in God geloofden?
Zocht Jezus misschien toenadering om met hen samen te werken?
Zei Hij hen niet dat ze het Woord van God van kracht hadden beroofd omwille van hun overleveringen, zij leerden dingen die God nooit had geleerd zij gingen verder dan de Schrift, het Woord van God en veranderden Gods Feesten en wetten en noem maar op.
Hij zei hen dat ze huichelden en zei hun om uit te trekken uit Babylon en het onreine niet aan te raken.
Jezus ondernam geen stappen om de Joodse sekten samen te brengen tot één groot Lichaam om zich in liefde hen met elkaar te verzoenen en te verbinden maar eenheid kan er niet zijn zonder het geloven en navolgen van Gods wil en Woord.
Sommigen willen elkaar gewoon liefhebben ondanks de verdeeldheid die er is, maar dat is geen eenheid dan alleen een eenheid in de zonde.

Jezus bad dat de gelovigen zich met Hem en de Vader zouden verenigen in overeenstemming met Zijn Woord.
Zijn woorden waren er juist op gericht om mensen te doen weg keren van leringen en tradities van mensen (zoals in RKK, en de vele valse christelijke kerken) tot het eenvoudige Woord van God.

Dus deze éénheid als Lichaam van Christus is niet mogelijk met al die gezindten die samen komen, tenzij door bekering en het uittrekken uit Babylon, de corrupte kerk, en het ons volledig richten op het Levende Woord en ons later verbinden in Hem, Jezus onze Messias.2 gedachten over “Eénheid”

 1. De Rkk, is nooit christelijk geweest. Ze noemen zich zo. Het de ISH, de jesussocieteit. Opgericht door de Jesuiten. Helaas zijn de protestanse en hervormde, nu pkn..(?) en vele anderen kerken, daar uit afgeleid. De RKK aanbid lucifer, en zijn luciferianen….Vele gemeenten o.a PKN,herken je doordat ze kerstmis, st.nicolaas etc. vieren….En nee de Here Jezus conformeert zich echt niet met afgoderij en valse leringen. De weg is nauw…..en niet breed..Klopt wat je zegt, veel newage is binnengeslopen…..en het beruchte welvaarts evangelie…Veel mensen lezen niet Gods woord, worden daardoor misleid, ook krijg ik het idee, dat er weinig word gepredikt over wedergeboorte…Je schrijft over kaf en koren, wat ik me dan afvraag, hoe kunnen ze zich dan inlaten, met een kerk, die kerstmis etc. viert?..de kinderdoop doet?….

 2. Eenheid zonder waarheid loopt uit in leugen.
  Uw Woord is de waarheid. De kern van de waarheid is de thora en de profeten. Jezus onderwees dit ook in de synagoge. Als het ijkpunt thora en profeten niet gehanteerd wordt is verdwalen gegarandeerd.
  En in navolging van de RKK zitten alle denominaties nog (gedeeltelijk) vast in de leugen en zijn alle kerken verdwaald.
  Welke kant gaat het op? Gaan we in navolging van ds. Arjen Plaisier (PKN) een eenheid vormen met de RRK?
  Of gaan we zien dat onze bakermat niet Rome is maar Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem is de Waarheid in Woord en in Persoon naar ons toegekomen. Dat is de weg terug, in eenheid (met de Joodse kudde) en in waarheid (thora en Jezus)

  Op weg naar een wereldreligie.
  De RKK maakt op haar beurt weer verbinding met de Islam ( en met Hindoeisme en Boeddhisme).
  En wie niet mee doet met deze eenheidsformule is een gevaar voor de vrede. Hoe dichtbij is vervolging?

  http://www.franklinterhorst.nl/Wereldreligies%20op%20weg%20naar%20eenheid.htm?fbclid=IwAR2B4tRsd9WUk1ocQsIZSvy1D8hO1urzfp4AhiXG2IZrk47beFRdKeJc2IA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *