Halloween

Halloween (31 oktober) is een heidens onbijbels-Keltisch-oogstfeest en zal je familie VERVLOEKEN zei de voormalige satanist Ramirez (voormalig generaal van het koninkrijk van de duisternis in hekserij) en waarschuwt christenen TEGEN dit feest van Halloween. Hierdoor open je de deur voor 4 a 5 generaties van je familieleden om door de duivel te worden vervloekt en opent deuren voor demonen. Deze feestdag, die oorspronkelijk begonnen is met de herdenking van de doden, behoort aan de duivel en zijn aanbidders, en deze zeggen als je eenmaal Halloween viert, je familie nog generaties lang vervloekt kan zijn. De Kelten geloofden dat de doden in deze tijd tussen de levenden konden lopen, en tijdens Samhain konden de levenden de doden bezoeken. Hier halen de Katholieken hun traditionele dag de “de Allerheiligen” vandaan, wat zijn oorsprong uit het heidendom heeft. Satanisten zeggen dat ze blij zijn dat christelijke ouders hun kinderen de duivel minstens één avond per jaar laten aanbidden.

De Bijbel zegt in Leviticus 29: 31 “Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.

En in Jesaja 8: 19 En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden (vragen)?

Er is maar één oogstfeest dat het leven viert en de volheid van Christus verlossing, en dat wordt “Het Loofhuttenfeest” genoemd, en we zijn welkom door het bloed van het Lam, Jezus de Messias om in tegenwoordigheid van God te komen om vrijelijk te drinken van de wateren des levens die van de Troon van God en het Lam stromen. Het oogstfeest was ook de tijd van de late regen; toen de late regen opkwam op het land was de oogst rijp en kon worden geoogst; dit is een voorafschaduwing van de verlossing die we zullen hebben als we de volheid van Gods Geest ontvangen.

Laten we trouw zijn tot het einde en moedig volhouden, want in Openbaringen staat, zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad, het Nieuwe Jeruzalem.

“… en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. 19 En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. 20 Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker. “ Handelingen 19:19,20

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *