Het kleed van Jozef

Toen Jozef bij zijn vader Jacob/Israël was, was hij als een gelijke onder zijn broers en ze herkenden hem en elkaar.

Toen hij door zijn broers verkocht werd naar Egypte en daar onder Farao diende, werd hij uiterlijk als één van hen en kleedde hij zich ook zo.

Toen er hongersnood kwam en de broers van Jozef naar Egypte kwamen om voedsel te halen, herkenden ze Jozef niet, totdat hij zichzelf aan zijn broers bekend maakte wie hij was en ze hem toen herkenden in zijn Egyptische uiterlijk.

Zo is het ook met Jezus van de Christenen, de Joden herkennen hem niet omdat hij zich voorstelt als een Egyptenaar en zo zien ze hem ook door de eeuwen heen. De broers herkennen hem niet omdat zij hemzelf verkocht hebben naar Egypte.

Maar diep in zijn hart was Jozef steeds dezelfde, als zoon van zijn vader Jacob en als broer van al zijn broers die hij liefhad en die hem verraden hadden, maar ook is hij de zelfde persoon al was hij als een Egyptenaar en dienaar en onderkoning van Farao. Hij bleef dezelfde persoon met de zelfde persoonlijkheid, en met het zelfde hart en liefde, alleen een ander uiterlijk. Het zijn geen twee verschillende personen, de Jezus van die christenen en de Yeshua van de Messiaanse gelovigen. Hij blijft de zelfde “Verlosser” van Egypte, van de wereld en van zijn eigen broers, zijn eigen volk Israël.

Maar mag je de christenen in het algemeen daar de schuld van geven dat ze hem als een Egyptenaar zien, want ook in het Judaïsme hebben ze de Thora om hun Messias te vinden en hoeven niet te blijven hangen in hun haat naar Christenen hoe zij de Messias ten toon stellen. Een ware Jood besneden aan zijn hart en uit God geboren, deze zijn als voorbeeld hoe de Thora en de Feesten te kunnen vieren en hoe Yeshua te volgen vanuit het nieuwe verbond.

Joodse fundamentalisten (Farizeeën) geloven dat de Bijbel zelf niet gezaghebbend is, tenzij correct geïnterpreteerd door Talmoedische literatuur. Het zijn blinden die blinden leiden, het is vroom en godsdienstig, en alles wat niet voortkomt uit een leven dat uit God geboren is, heeft geen waarde voor God. Ze bestuderen zelf de Bijbel niet eens hoe kunnen ze dan de Messias vinden. De Talmoed staat vaak lijnrecht tegenover de leer van de Thora en profeten zelf. En volgens de Talmoed mogen de Christenen de Thora niet eens lezen en is dat verboden.

Beiden Jood en Griek (gelovigen uit de heidenen) hebben allebei nodig de Ware Messias Jezus/Yeshua vanuit de twee verbonden (testamenten), oud en nieuw, te herkennen en te zien zoals Hij werkelijk is, als de grote IK BEN. Degene, die bestond vanaf eeuwigheid met de Vader, en die ons Heer en Meester wil zijn voor nu en altijd en voor eeuwig.

En uiteindelijk zal dat zijn wanneer Hij terug komt met de wolken weder en wanneer ieder oog Hem zal zien die ze doorstoken hebben en dan zullen weeklagen over Hem.

Het Kleed van de Egyptenaar en van de Hebreeër en van alle gelovigen die ze Yeshua hebben omgedaan en hebben opgelegd zal worden afgedaan, alle valse bedekkingen waarmede alle gelovigen de Messias bekleed hebben, dan zullen we Hem zien zoals Hij is in al Zijn Heerlijkheid en Luister en Majesteit, in Zijn verheerlijkt Lichaam, als de Zoon van de Levende God, en dan komen we er achter dat wat wij allen te kort zijn geschoten om te zien wie Hij werkelijk is en dat ons beeld van Hem door iedereen bijgesteld moet worden, en we uiteindelijk allemaal de Zelfde Redder en Verlosser hebben lief gehad en hebben gediend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *