Het volmaakte offer van muziek

Ik wil en ga niets of niemand veroordelen daar gaat het hier niet om maar ik wil gewoon  laten zien hoe de Heer me het offer van muziek  in mijn hart heeft geopenbaard hoe Hem te aanbidden en de eer te geven en Hem iets waardevols te geven wat Hem toekomt,  en ik weet dat God ieders hart aanziet in liefde tot Hem, maar toch ziet Hij niet alles door de vingers, net zoals wij misschien in het verleden ons in onwetendheid inlieten met occulte zaken waar we ons van moesten bekeren en moesten reinigen. God is getrouw en houdt ons vast door alles heen als wij voor de 100% ons willen toewijden aan Hem, Hij veroordeelt ons niet maar drukt ons wel op de waarheid en op de feiten opdat we ons bekeren, zodat wij Hem mogen geven al het reine, zuivere, volmaakte uit ons hart en leven wat we voor Hem mogen uitgieten als offer.

Er zijn twee bronnen waaruit de mens kan worden geïnspireerd om nieuwe dingen tot geboorte te doen brengen en dat is door boze geesten, wat ze doen door ons vlees,  uit het menselijke en aardse, en door de Heilige Geest die werkt door onze geest, die nieuwe dingen inblaast.Alles begint als een zaad dat wordt gezaaid (koren of dolik) en ontkiemd, wat bewaterd wordt en wat wortel schiet en waar iets nieuws tot geboorte komt. En zo kan God ons sleutels geven voor leven of  de boze geesten ons tot de dood. David was vol van Gods Geest en zijn muziek en psalmen die hij schreef waren geïnspireerd en gezalfd door de Heilige Geest en waren direct verbonden met God, waardoor hij door het spelen op zijn harp jukken deed verbreken. Het is de zalving die ons leert en leidt en hoeft ons niet natuurlijk aangeleerd te worden en vloeit zonder enkele inspanning uit ons geest. Door Goddelijke inspiratie weet men de juiste dingen te zeggen en weet men spontaan de woorden te zeggen of daden te doen en geloof vrij te zetten om wonderen te doen of te spreken of zingen tot verzoening, bevrijding en genezing.Er staat duidelijk in de Bijbel dat wanneer God mensen of zaken oordeelt Hij terug gaat naar de herkomst. God is vooral geïnteresseerd in het zaad waaruit de vrucht voortkomt. Alle zaad brengt zijn eigen vrucht en aard voort.  Muziek wat niet geboren is door de Heilige Geest is niet geschikt als offer om in het huis van God gebracht te worden, God accepteert geen offer welke muziekstijl uit het zaad van boze geesten geboren is. Rock of heavy metal is niet zomaar wat muziek noten maar is een muziekstijl die zijn wortel heeft, zijn bron, zijn eigen grondleggers van  waaruit het zaad geboren is, en dat is zeker niet door de Heilige Geest geïnspireerd, we mogen hem niets brengen wat bevlekt en besmeurd is door de zonde. Laat de muziek van de wereld in de wereld  en laat het nieuwe  lied geïnspireerd door de Heilige Geest tot God komen als een heilig lofgezang, als heilige  lieflijke melodieën. Ik zeg en beweer niet dat wereldse muziek altijd slecht hoeft te zijn,  maar wat in de wereld is moet men niet aan God offeren, het is niet gezalfd en mag niet geofferd worden aan God.We kunnen niets aan God wijden waar eerst de wereld van heeft genoten en waar het vlees zijn bevrediging heeft door ontvangen, dat wij dan als kinderen van God dat nemen om aan God te geven en Hem daar mee te verheerlijken, het is voor God niet nieuw maar een tweedehands offer, terwijl de Heer van ons verwacht een nieuwe lied voor Hem te zingen.

Velen kerken willen de heidenen trekken door de wereldse muziek binnen de kerken te laten om zo het evangelie te vertellen voor ieder wat wils, dit was reeds al een argument van Roomse Kerk om zendelingen te rechtvaardigen die toelieten de heidense godsdienstige gebruiken en tradities  te vermengen met hun evangelie.Uit een zuiver hart komt zuivere muziek voort  en een verdeeld hart produceert `besmette` muziek voort. De buitenkant weerspiegelt het innerlijke van het hart.

Achter o.a het zaad van heavy metal, hardrock zitten geesten van dood, rebellie, (homo)seksualiteit, agressie en woede. De muziek brengt een boodschap, niet alleen de (christelijke) teksten. De muziek beïnvloed het gedrag, en treft regelrecht het hart.In de metal ligt de nadruk op het ‘boze’ element, met donkere geluidsmuren en loodzware of supersnelle drumritmes. Het is bekend dat als een mens bezet van een boze geest wordt hij ook een geluid kan maken van een scherp metaalachtig geluid.We mogen buiten de Heilige Geest geen ander geest gebruiken om tot ons doel te komen want dan bedroeven we de Geest van God. Dus als wij een geestelijke strijd willen voeren doen we dat door middel van de Heilige Geest maar niet met de geest achter de wereldse muziekstijlen, dan blaas je de werken van satan allen maar op en maakt hem sterker.

Haggai (2 vers 12-14) kreeg een woord van de Heer en zei vraag toch de priesters om onderricht in de wet, en zeg: wanneer iemand heilig vlees in de slip van zijn kleed draagt en hij raakt met zijn slip brood, moes, wijn, olie of enige andere spijs aan, wordt dit dan heilig? De priesters antwoordden: Neen. En Haggai zeide: Indien iemand onrein geworden door een lijk, iets van al deze dingen aanraakt (kan ook occulte dingen end. zijn ), wordt het dan onrein? De priesters antwoordden: Het wordt onrein.Hier treedt dus aan het licht dat het heilige geen heilige kracht heeft maar het onreine wel een verontreinigende kracht heeft en overdraagt. Dus als de bron onrein is en niet door God gezalfd en bekrachtigd is en dus als vreemd vuur voor Hem is, besmet het alles wat daar uit voortkomt. Want een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. En we moeten er om denken dat we straks ook niet zeggen dat b.v. yoga, newage of Reiki christelijk is omdat christenen hieraan het evangelie verbinden, want ja waarom zullen we alle goede dingen aan de duivel geven en .. het werkt toch. Wij denken als wij er iets christelijks van maken dat het goed is maar dat is natuurlijk niet waar.

Satan probeert altijd in elke generatie mensen te vinden en zoekt musici die hij zo bekwaam wil maken en zijn valse zalving wil geven, maar wel om hem te aanbidden en Gods aanbidding te besmeuren, en wil belangrijke supersterren van hun maken, en velen hebben zo hun zielen aan satan verkocht. Dus het lied of muziekstijl wat uit boze geesten wordt voortgebracht, of geboren wordt op deze manier, is puur uit het vlees. De inspiratie is niet uit God. Ook al plak je er een christelijke tekst op. God wil de aanbidding naar Hem toe herstellen en satan gaat los als een briesende leeuw en zal krachtig zijn negatieve invloed uitoefenen.Dus voor ons is het van groot belang dat muziek gezalfd is wanneer wij zingen of muziek spelen.God zalft hiervoor speciaal mannen en vrouwen en maakt ze bekwaam en zet ze voor Hem apart om muziek te spelen, tot aanbidding, maar ook tot genezing en herstel zoals David bij Saul deed. In het oude testament gebruikte hij daarvoor de levieten. Ook nu in deze tijd worden mensen geroepen en gezalfd door God om muziek te maken hen die vervuld zijn van Gods Geest want dan alleen kunnen we Hem dienen die onze muziek horen.  Dus niet alleen door muziektalenten wordt het juk over de levens van mensen verbroken en de gebonden vrijgemaakt, het is niet de muzikale talent  die de emotie raakt en je gevoel maar de Bijbel zegt dat het de zalving is die het juk breekt. Dus de zalving van God is zo belangrijk en omdat heavy metal, hardrock en elk andere wereldse muziek uit de verkeerde bron komt en  uit verkeerde zaad is ontkiemd,  en niet geboren is onder Gods Geest en zalving, die geen jukken op mensen levens kan breken, dan alleen een valse zalving die nep doet. Satan kan zo ook wonderen en tekenen doen. En zo gaat God met een leger van lofprijzers en aanbidders satans macht verbreken, soms net als bij Jozua en dat kan  best met schreeuwen en keiharde muziekinstrumenten zijn, God zelf kan heel goed juichen en jubelen, brullen en schreeuwen, snuiven en hijgen en ook nog fluiten,  maar Jozua deed het wel onder Gods leiding en zalving, en het kwam uit Gods pure bron, uit Hem zelf.

2 gedachten over “Het volmaakte offer van muziek”

  1. Iemand zei eens, stel je eens voor dat je nog maar een uur hier op aarde te leven hebt, dat binnen een uur je het lieflijk aangezicht van Jeshua zou zien, dat je samen zingt met de martelaren, die vanwege hun trouw aan Jeshua onthoofd werden. Engelenkoren komen je tegemoet, je ziet en hoort instrumenten die je nog nooit gekend hebt, Serafs bespelen ze en Cherubs zingen mee. Vraag je eens af wat voor soort muziek zal dat zijn ? Zal het klinken als christelijke hardrock, heavy metal, country, reggae of noem maar op of moet je plotseling je stijl veranderen en moet je belijden dat je klank der heerlijkheid niet eens kent, de hemelse muziek die God op aarde wil weerspiegelen. Als je de Heer ontmoet, zal Hij je lied zegenen ? Misschien ben je wel vervuld van verkeerde soort muziek! Ik zing dan nu liever ook die liederen die daarginds ook zullen worden gezongen op die muziek die daar wordt bespeeld en die daar niet vreemd is. Het is een eenvoudig lied van lofprijzing en aanbidding aan mijn heilige en dierbare Redder en Heer.
    Maar het belangrijkste is voor jezelf tegenover God, zie jij door jou muziekstijl heen Jeshua weerspiegelen zodat mensen Zijn heerlijkheid en Glorie zien en die tot jaloersheid worden gewekt zodat mensen verlangen Jeshua te leren kennen en ook getrokken te willen worden door Hem en gered, bevrijd en genezen te willen worden en een geheiligd leven willen leven. Zien ze door de jou geliefde muziekstijl heen geestvervulde verbroken gezalfde mensen die Jeshua zichtbaar maken en Hem verheerlijken en die worden opgewekt tot nieuwe leven en vrucht dragen . Zo niet dat mag je ernstig twijfelen als het wel goed is en Gode welgevallig offer is.

  2. Als je wilt weten wat goede muziek is, open dan je hart en laat de Heilige Geest je onderzoeken en vraag Hem je te laten zien wat goed en verkeerd is, sta open voor Gods gedachten. Ga het Woord van God intensief bestuderen en als je onder beslag van de Heilige Geest in aanbidding bent, zet dan jouw muziek eens op die denkt dat goed is en je aanspreekt dan zul je binnen enkele seconden weten als dit muziek van God is of niet, probeer het maar eens.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *