Honger en dorst naar de Woorden van de Heer

We leven in onze dagen zoals Amos 8:11,12.schreef:

Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden – geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen. Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen, om te zoeken het woord des HEREN .. Amos 8:11,12.

Dit zijn de woorden van de profeet Amos die direct kunnen worden gekoppeld aan de Gemeente, het Lichaam van Jeshua en ons land van vandaag. Er is zo een grote honger en dorst naar openbaring van Gods Geest en naar kennis van Gods Woord. De hongersnood in de tijd van Elia was een beeld van een veel grotere hongersnood die zou aanbreken in deze eindtijd, er is gebrek aan het ware kennis van het Woord van God. De droogte is in de Bijbel bij herhaling een middel van God om afdwalende wegzwervende schapen terug te roepen. Maar wanneer deze scharen van gelovigen, deze overwinnaars die komen in de geest en kracht van Elia, zullen de mensen bij hen komen en hongerig zoeken naar het Woord van God en zullen geleerd worden en ware geestelijk voedsel ontvangen. Omdat de kerk de wet grotendeels heeft verworpen ontvingen zij ook weinig openbaring uit de wet waardoor er een hongersnood heerst van het horen en begrijpen van de boodschappen uit Gods Feesten en vele andere onderwijzingen.

Velen laat de Heer toe, door ongehoorzaamheid en rebellie, die in deze eindtijd worden misleid door het valse vreemde vuur wat rond gaat en denken dat dit het ware vuur van Gods Geest is maar dit zal eerder tot afval leiden, deze mensen willen niet de prijs betalen door het schenken van hun zelf als brandoffer en toch het vuur willen hebben, dit vuur wat van Gods tegenstander komt zal gedoofd worden waarvan velen denken, net als Nadab en Abihu dat ze zelf het vuur wel kunnen ontsteken. Het zijn juist die mensen, degene die een belemmerde visie van God hebben, net zoals in de tijd van Elia, mensen die de valse (Baäl) profeten volgden, juist die zijn het die de ware gezalfden, de overwinnaars zullen vervolgen, zij die hun hele leven als een offer op het altaar hebben gegeven en hen die juist meer van God willen ervaren. Dit is een enorme geestelijke worsteling in de Gemeente.

Zo zullen de overwinnaars van God en het Lam in deze komende tijd de confrontatie aangaan door hun zalving van Woord en krachtbediening, en zullen mensen tot een radicale beslissing leiden wie ze nu werkelijk zullen dienen, en zij zullen het vuur brandende houden.
De mensen zullen nu moeten kiezen wie ze willen volgen en kunnen niet meer hinken op twee gedachten.
Zonder begrip dan de Feesten van de Heer te hebben is het bijna onmogelijk om een helder beeld en zicht van de waarheid te verkrijgen in die zin wat betreft de komst van Jeshua.
Maar een ding we zijn allemaal op weg en groeien door tot we zijn en aankomen in het Beloofde Land, Het Nieuwe Jeruzalem..

J.P.

2 gedachten over “Honger en dorst naar de Woorden van de Heer”

  1. Het is een geestelijke nood, het was een waarschuwing wat er gebeuren zal vanwege hun zelfvoldaanheid, afgoderij en de verdrukking van de armen, waardoor de Heer op die dag het gericht brengen zal en honger en dorst naar de Woorden van de Heer zou geven. Het is niet een honger en dorst naar gerechtigheid waarvan Jezus spreekt in Math. 5:6. Maar meer te denken zoals Saul, die in zijn nood met een onbekeerd hart de Heer zocht maar geen antwoord vond. Zijn hart was weerspannig en ongezeglijk en zelfvoldaan, zoals vele harten van christenen zijn en voor hen zal het dan ook zijn “dat ze het niet zullen vinden”.

    1 Sam. 28:6
    En Saul vroeg de Here, maar de Here antwoordde hem niet, noch door dromen noch door de Urim noch door de profeten.

    Maar er is ook hoop op herstel want de vervallen hut van David zal weer opgericht worden, de Heer zal ze allen weer terugbrengen naar Hem toe, van hen die hun harten gewillig, nederig en toegewijd zijn, en die open en ontvankelijk voor de Heer zijn, die zullen zoeken en vinden de Woorden van de Heer. Want Jezus zegt, Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen

  2. Amos
    Het heil is alleen maar voor dat deel van Juda en Israël dat de Here zoekt, en het afvallige van geheel Israël zal met de heidenen onder gaan, ook al roept het Heere Heere. Er is een valse gerustheid onder Israël en ze beroemen zich op hun afkomst en voorrecht als Israël en de Heer wil tot hen doordringen dat Israël in zichzelf niets heeft en dat ze niet moeten roemen op hen zelf en dat hun verkiezing boven alle volkeren niet verdienste is maar uit genade en verkiezing van de Heere . Door Amos wordt het gericht, het oordeel ook over Juda en Israël geprofeteerd en aangezegd ze waren schuldig aan verbondsbreuk en afgoderij en onrecht. Het huis Israël (de 10 stammen) zou ophouden te bestaan als een koninkrijk, maar niet als volk want Hij zal het huis Israël schudden over de aarde als in een zeef (9 vs. 9) en zal hen daar planten en daar zal God met hen in het gericht komen, waarvan de goddelozen zullen omkomen en de gelovigen zullen worden behouden. Er zijn voorvervullingen (het oordeel in Amos zijn tijd, de aardbeving) en er is een uiteindelijke vervulling en dat is het eindgericht. In Amos 8 vers 11 zie je dat de Heer in de eindtijd dat de Heer een honger gaat geven, niet een honger naar brood en dorst naar water maar een honger naar de woorden van de Heere, ze zullen het zoeken maar niet kunnen vinden (we leven nu ook in zo een tijd). De droogte is een middel van God om afdwalende wegzwervende schapen terug te roepen. Er is altijd in Israël een overblijfsel naar Gods verkiezing. Een overblijfsel die de Heere zoekt, en wie hun knieën niet voor de Baäls hebben gebogen. Ook deze overblijfsel zullen delen in het herstel van de hut van David, en dat is in het Messiaanse rijk die hun in volheid naar de belofte Israël geschonken wordt. Israël zal geplant worden in het beloofde land en krijgt de belofte van de Heere God zelf dat het niet meer zal worden uitgerukt De Here zal het hun zelf geven en de genadegaven en roeping van Israël zijn onberouwelijk.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *