IK BEN DIE IK BEN

IK BEN DIE IK BEN

Hoe is Zijn Naam !

God zei tot Mozes: Ik ben, die Ik ben, De HEERE, JHWH. Ahayah asher Ahayah , Ik ben die Ik ben.

Dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht, van generatie op generatie. (Ex. 3:13-15)

Het was uit de brandende struik dat de Almachtige zijn karakter onthulde als de Grote “Ik Ben”. Deze naam is het tetragram van de Hebreeuwse letters yod, hey, waw, hey. IK BEN DIE IK BEN.

Dit is wat jullie tegen de Israëlieten moeten zeggen: “Ik Ben heeft mij tot jullie gezonden. De Almachtige heeft ons zijn naam gegeven als een teken van zijn bestaan en een weg tot communicatie. In de Schrift wordt de heilige naam YHWH gebruikt wanneer de Engelse woorden “LORD” of “GOD” geheel in hoofdletters verschijnt.

Jesaja bevestigt dit: “Ik ben YHWH, dat is mijn naam, en mijn glorie zal ik niet aan een ander geven,” Jesaja 42:7. Jeremia voegt zijn bevestiging toe: “Zij zullen weten dat mijn naam YHWH is”, in hoofdstuk 16 vers 21. Terwijl Amos 5:8 zegt: “YHWH is zijn naam.”

Er is iets bijzonder met de Naam van God, de Naam JHWH. Zijn Naam die in ons DNA in elk van ons cel in ons lichaam is geschreven, Zijn Handtekening waarmee Hij zegt “Ik heb je gemaakt”. YHWH numeriek waarde weergegeven is 10-5-6-5. Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange strengen van nucleotiden, die in de vorm van een dubbele helix met elkaar vervlochten zijn. Bij elke 10, 5, 6 en 5 nucleotiden bestaat er een brug, bruggen die ons DNA gehecht houden. Dus verborgen in het DNA van elke man, vrouw en kind is de Naam van YHWH weergegeven.

De complexiteit van onze DNA is wonderbaar, Hij schiep ons naar Zijn beeld zodat we ons naar Zijn gelijkenis zouden ontwikkelen. De DNA-molecule is de drager van Gods woorden, van de Schepper. Woorden brengen leven en ons DNA maakt tot wie we zijn. De mensheid werd gemaakt naar het beeld van YHWH. Zijn naam staat op ons DNA. Het DNA in ons lichaam wijst naar onze Schepper en de verlossing die hij ons heeft gegeven. De Naam YHWH in elke persoon is Zijn Zoon Yeshua. YHWH heeft een bericht, Zijn Naam in ons DNA geschreven.

Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen. Lukas 8:17

Maar vanaf het begin van de mensheid hebben we te maken met machten en overheden en werkers van het kwaad die het aangelegd hebben op ons DNA om die te veranderen en corrupt te maken, o.a. Genesis 6:1-3 is daar ook een voorbeeld van . Door het juiste DNA had Adam verbinding met JHWH. Satan wil het DNA corrupt maken en aantasten en veranderen en ons identiteit en onze genetische code herschrijven zodat we een slavenras (de Mens 2.0) worden en daarin kan de covid-19 vaccinatie gebruikt worden die ons DNA willen veranderen. De NWO wil ons DNA veranderen en manipuleren en de mens naar hun idee ombouwen. Ze willen ons DNA afbreken en herschrijven om een ander DNA terug te krijgen. De bruggen die ons DNA gehecht houden waar de naam JHWH in staat willen ze doorbreken en herschrijven zodat er niet meer aan Hem wordt gedacht.

De mens neemt het heft in eigen handen en willen daarmee eigenlijk tegen God zeggen, Uw schepping is niet goed, wij creëren een beter mens (de mens 2.0), we zullen de mens wel even upgraden en we zullen dan uiteindelijk zijn als God. De mens bezit nu de macht, om via genetische manipulatie en transhumanisme, zijn eigen evolutie te sturen. Te sleutelen aan zijn code op genetisch niveau (DNA) wat niet alleen mogelijk is, maar momenteel wordt gedaan.

Wees wakker,en laat de Naam van de Allerhoogste niet wissen, de Naam van JHWH in je DNA.

JP

4 gedachten over “IK BEN DIE IK BEN”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *