JALOEZIE EN AFGUNST

“Maar als u door jaloezie en ruzie vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen; dan zou u de waarheid geweld aandoen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid; nee, zij zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eerzucht zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad.” Jakobus 3: 14 – 16

Jaloezie is dus aards, ongeestelijk en duivels. Jaloersheid of begeerte is een diepe wortel van de hang naar overheersing. Het is een antichristelijke geest, een demonische kracht. Het demonische zal altijd proberen verwarring te zaaien in een poging verdeeldheid te brengen. Velen hebben een grote wortelprobleem van afwijzing en jaloezie en hebben vaak twee gezichten en kunnen hier handig in switchen. Jaloezie is een eindeloze zelfkwelling en draait om eigenliefde. Als je niet met jaloezie en afgunst afrekent kan het een dodelijke en moordend zijn.

Jaloers : andermans geluk, bezit enz. benijdend; afgunstig , je akelig voelen omdat iemand iets heeft wat je ook wilt hebben.

Jaloezie is nauw verwant aan afgunst er zijn echter enkele verschillen. Bij jaloezie wil men zelf bezitten wat een ander bezit en heeft meer met persoonlijke relatie te maken. Een beetje jaloezie is aangeboren en kan aanzetten tot het goede, maar het komt erop aan hoe wij dit gevoel beheersen. Ongezonde jaloezie begint als men moeilijk kan verkroppen dat de andere het beter heeft. Bij afgunst wil men niet dat de ander iets bezit en is men soms zelfs bereid zelf schade te lijden om de ander zijn bezit te kunnen ontnemen. Afgunst is meer het benijden van de kwaliteiten van een ander. Jaloers zijn op andere bedieningen waarin God tot anderen spreekt is funest en moet direct uitgeroeid en mee afgerekend worden. Het is een ego-probleem wat veel onenigheid onder kinderen van God brengt en verwoesting in het eigen hart. We moeten ons wel realiseren dat alle gaven en bedieningen zegeningen zijn op basis van Gods genade.

Jaloezie is als het ware een slag in Gods gezicht daarmee wil je vertellen dat Hij een fout heeft gemaakt en Hij jou niet heeft gegeven wat je denkt wat jou toekomt.

Jaloezie is destructief en kan in het hart van een mens een brandende begeerte worden die hem verteert en zijn krachten uitput. Omdat jaloezie het hart heeft vervuld kan hij zijn tong niet beheersen en zal het niet laten iemand te lasteren en neer te halen.

Jaloezie maakt je onzeker, het is een soort drugs en werkt verslavend. Jaloezie kan zelfs haat en verraad voortbrengen en zelfs tot moord leiden (b.v. Kain en Abel; Jozef en zijn broers, wilde hem doden). Ook kan iemand door jaloezie de ander vermoorden door verhalen te vertellen, of door zogenaamde geintjes te maken maar ondertussen de ander totaal afbreken, situaties verdraaien, in alles de belangrijkste willen zijn, valse nederigheid tonen enz.

Zo is er eindeloos veel nood en verdriet tussen mensen gegroeid uit deze wortel van jaloezie, het kan veel onderling ontwrichten. Jaloers zijn is een gif. Het verspreidt zich langzaam maar zeker over je hele leven. Je geniet niet meer. Je raakt steeds meer onzeker en maakt je leven kapot. Deze zonde zal je ook openstellen voor demonische invloeden ( zie geschiedenis Saul en David).

In 80% van de gevallen is jaloezie betrokken bij roddelen. Wanneer iemand wrok, bitterheid, haat en jaloezie meedraagt, dan is hij zeer vatbaar voor een geest van kritiek en veroordeling. Met een dergelijke innerlijke houding is betrouwbaar geestelijk onderscheid niet mogelijk.Als wij beheerst worden door jaloezie zullen wij niet in staat zijn ons met ons hele hart voor God en zijn Koninkrijk in te zetten. We moeten koste wat kost vrij worden van deze zonde van jaloezie. Jezus wil en kan ons verlossen van jaloezie, al laaien de vlammen in het hart zo hoog op, er zal dan een strijd moeten gestreden worden tegen deze verderfelijke zonde maar in Hem is er bevrijding. Jezus kan alleen iemand vrij maken die zelf ook bevrijd wil worden en een teken van bereidheid daar toe geeft.

Jaloezie is een van „de werken van het vlees”, waartegen elke christen moet vechten . Het is een teken van niet vertrouwen op God met als gevolg dat de Bijbel zegt wie zulk een zonde bedrijven het Koninkrijk van God niet binnen zullen gaan. Indien wij tot berouw komen zal het de macht over de mens verliezen.“Het geheim van het overwinnen van jaloezie, van het vinden van een echt gevoel van waarde, is dat we God tot de nummer één, de alles beheersende passie van ons leven maken: Hem najagen, Hem zoeken, zoals Hij eerst ons heeft nagejaagd en gezocht.”

JP

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *