Kundalini geest

De Kundalini is een valse geest die zich voor doet als de Heilige Geest. Het zijn de gif zalvingen die ons land verontreinigen en mensen binden en onder de ban brengen. Een valse heilige geest is onze kerken binnengeslopen die ontmaskert moet worden.
Mensen trappen er massaal in en is gericht op je zelf, en als je er in bent getrapt en het voelt goed en lekker wil je meer en dwaal je langzaam verder af en wordt je steeds meer verblind voor de waarheid en satan krijgt steeds meer macht over de mensen en ze worden langzaamaan misleidt en gebonden en meegetrokken, het werkt als een kettingreactie wat zich zelf onderhoudt, je ziet het over de gehele wereld rond gaan, een zalving die makkelijk te ontvangen is en over te dragen is maar niet uit soevereine werking van God.

De term ‘Kundalini’ komt rechtstreeks uit de Oosterse mystiek. de connecties tussen Toronto/’River’ beweging en deze Hindoe ‘Kundalini’ geest werden in 1996 al ter discussie gesteld. In de Hindoe religie wordt meestal over de Kundalini gesproken als een ‘serpent’ (slang) kracht die zich bevindt in de wervelkolom (ruggenmerg). De Kundalini zelf wordt voorgesteld als een serpent / slang, die de afmeting en vorm van het ruggenmerg heeft, maar levend en ‘binnenkomend’ ofwel ‘bezit nemend’ van het fysieke lichaam door het zenuwstelsel. Afhankelijk van hoe diep (intens) een persoon deze onderwijzing accepteert, kan de Kundalini geest toegang krijgen om aan deze persoon te blijven hangen, te verdrukken of zelfs te bezitten, onder de leugen dat zij het zelf zijn die al deze dingen ondergaan. Ze verlaten de persoon maar deze blijft onder controle van Kundalini en is niet in staat om zich los te maken (bevrijden) van wat in werkelijkheid een vreemde geest is en verre van hun eigen ik of ziel.”

De kundalini slang symboliseer een kracht van de godin Shakri de verborgen bovennatuurlijke energie, die zou sluimeren. De slang die de mens tot zonde verleidt blijkt de kundalini-energie (kracht) te zijn die langs de wervelkolom omhoog stroomt. (het is om een eigen goddelijkheid te willen ontplooien) Deze sluimerende slapende slang zou gewekt worden en geactiveerd worden en is beslist niet zonder gevaar en kan vernietigend voor je zijn. Ernstige lichamelijke reacties en manifestaties, psychoses en zelfs in ernstige gevallen kan het de dood tot gevolg zijn.
Christenen weten waar de slang vandaan komt.
Je ziet hieronder ook vaak een kwalijke werking voordoen wat heilzaam lijkt, die voor productie van endofine in ons brein zorgt en aanmaakt, het is een bepaalde stof die vrij komt waardoor mensen een geluks- of vrede gevoel krijgen , deze gevoelens zijn misleiden en niet uit God. Je wordt er blij van en het versterkt je immuunsysteem. Deze stof kan ook heel verslavend werken zodat je afhankelijk hiervan wordt. Deze kunnen schijn genezingen veroorzaken.

Voor het ontwaken van de kundalini (goden) of het afdalen of neerdalen van de kundalini kracht is de meest gebruikelijke vorm door de aanraking op het voorhoofd om zo de valse zalving door te geven en die te ontvangen. Het ontwaken is een paranormale ervaring die het vlees een goed gevoel geven en waardoor ze kunnen beginnen te manifesteren. Ze komen zo direct onder die betovering van die kundalini goden.
Ze kunnen ongecontroleerd trillen en of lachen of er kunnen ongecontroleerde woorden over hun tong komen wat een idiote vleselijk show begint te worden die vernederd en die dit alles aan de Heilige Geest van God toeschrijft.
De geïnfecteerde kundalini personen sissen vaak vergelijkbaar als een sissende slang als ze de mensen aanraken om de valse zalving, het valse vuur doorgeven en het overdragen. Vaak kan het ook zo zijn dat ze steeds dezelfde bepaalde woorden daarbij spreken.

Als je op plaatsen komt waarvan je weet dat ze met vals vuur spelen waardoor vele valse manifestaties worden opgewekt en waar besmettingen worden overgedragen, waar andere geesten achter sprekers en voorbidders en andere staan die door deze misleidende geesten zijn verontreinigt en zo door hen heen werken en macht uitoefenen en ons in contact brengen met boze machten (o.a. door de Kundalini en andere onreine geesten) en waar zo een vermenging aanwezig is waar God ons zo voor waarschuwt om ons daar niet mee in te laten, omdat het Hem een gruwel is

Velen zijn onder dit valse vuur gekomen en hebben voor zich laten bidden. Heb je al gebeden, en banden verbroken met hen, voor dat ontvangen (bewust of onbewust toestaan) van het valse vuur wat overgedragen wordt door op mensen te blazen waardoor het slangenvuur over je is gekomen is op geest, ziel en lichaam en je daardoor toestemming hebt gegeven waardoor het valse vuur in en door je heen kon laten gaan. Door op je te blazen kunnen ze de geestelijke energie van Kundalini in gang brengen zodat het in werking wordt gezet. Dit brengt een geestelijke besmetting voort die alleen verbroken kan worden in de Naam van Jeshua. In Jezus Naam doe ik afstand en heb berouw van deze dienst aan de slang en vals licht en vals vuur waardoor ik een verbond heb gesloten met boze geesten en afgoderij. Ik verklaar in Jezus ‘Naam dat satans meesterplan, om mij, en ons familie lijn en mijn families ruggengraat en wervelkolom en het hele lichamelijk gestel, niet zal worden voldaan en uitgevoerd zal worden en zal afgebroken worden en gereinigd worden door het bloed van het Lam, in Jezus Naam. Ik verbreek elke binding met het valse vuur en elke beïnvloeding van Kundalini, de kracht die vrij is gekomen in mij en mijn familielijn, en ik snijd de Kundalini kracht van mijn bloedlijn af met het Zwaard en de kracht van Jeshua. Ik verbreek alle Kundalini vuur in mijn zenuwgestel, hormoonhuishouding en immuunsysteem en verwerp satans heerschappij. Ik verbreek alle demonische opladen van elektrische stromen door mijn lichaam. Ik verklaar dat de Kundalini kracht zal verschrompelen en sterven! Hij zal worden verpletterd en totaal vernietigd worden in Jezus Naam.Ons lichaam zal niet in de duisternis worden genomen, maar gebracht in het glorieuze licht van het Evangelie van Waarheid.Amen !!!

Gebed voor mensen die betrokken zijn geweest bij deze bewegingen.

Dank u wel hemelse Vader dat U onze ogen opent voor alle misleidende machten en krachten en leringen en daar waar wij door misleidt zijn vragen wij U om vergeving van zonde ook voor elke betrokkenheid bij deze hedendaagse charismatische-/pinksterbeweging, de zogenaamde golven van vernieuwing, die niet van U zijn uitgegaan, die ons (ook door goede bedoelingen en onwetendheid) onder het juk brachten van de vijand en die verblind maken en onder betovering brengen waardoor we onder het valse vuur van Kundalini zijn gekomen waaruit vele valse manifestaties zijn ontstaan en waar we ons mee hebben ingelaten. Vader dank U voor het licht op ons pad dat U ons de waarheid laat zien en dat wij nu mogen inzien en mogen belijden dat wij gezondigd hebben, en nu gereinigd en vrijgemaakt mogen worden van al de gevolgen van deze zonde en betrokkenheid.
Ik wil U bidden Vader voor alle onreinheid en vals vuur dat ons aankleeft om ons te wassen met het Bloed van Jeshua naar geest, ziel, en lichaam. Dat we nu op dit moment, elke band en elke betrokkenheid mogen verbreken in de kracht en in de Naam van Jeshua met alles wat ons daarin verbind. Ik verbreek elke binding en elke handoplegging en elke impartatie over ons, ook impartatie op afstand waardoor vele mensen samen vallen, maar ook door woorden uitgesproken, in deze beweging in Jeshua’s Naam. Elke binding met deze Kundalini geest en vals vuur Vader verbreek en ontkracht ik over ons in Jeshua’s Naam. En dank U Vader dat U nu op dit moment als we dit lezen elke binding opheft die over ons is gekomen en is uitgesproken vanuit deze betrokkenheid op alle facetten en ik dank U Vader dat ik in geloof mag weten dat U dat doet nu in Jeshua’s Naam.
Vader we weten ook dat door deze bewegingen en stromingen verblindingen is ontstaan waardoor de machten van toverij ( valse leer van Izebel) en hypnose (latente krachten, of ook wel tempelslaap genoemd) om zo hun duistere werken te kunnen doen, wij verbreken en ontbinden al deze machten en krachten die ons hier aan binden en die ons aankleven en heffen dit op in Jeshua’s Naam, en in uw Naam zal het geen enkele invloed meer over ons hebben.
Vader dank U dat U met ons bent als wij weer onderweg gaan en voor uw aangezicht mogen wandelen, dat U ons sterk maakt . wakker en alert door Uw Heilige Geest zodat we U kunnen gehoorzamen, dank U dat u onze zonden vergeeft, dank U voor uw Zoon Jeshua die dit alles mogelijk maakt, wij eren Hem en danken Hem voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan, HalleluYah.. Amen ..

3 gedachten over “Kundalini geest”

 1. bedankt voor deze info, ik was al enigszins op de hoogte. Hindoe priesters doen ook mensen vallen in een geest, door het voorhoofd aan te raken, net als in kerken, absurd en niet goed. In kerken wordt ook vaak de buik aangeraakt waardoor er een stimulans wordt opgewekt. Gebeden worden vaak nauwelijks uitgesproken tijdens dit soort rituelen. Gelukkig maak ik dit soort dingen niet vaak mee.

 2. Beste Mijnheer/Mevrouw, kun je ook onder Kundali-geest komen door met iemand een “relatie”te hebben, die New Age aanhangt en aan Reiki doet? En ook wel eens handoplegging toepast? Met vriendelijke groet van Marja Grandia.

  1. Je vraag als je onder een kundalini-geest kunt komen door met iemand een relatie te hebben die New Age aanhangt en aan Reiki doet o.a. ook wel eens met handoplegging.

   Met reiki wat uit het boeddhisme komt sla je bruggen naar de ander toe om je te verbinden, het komt uit het rijk der duisternis en is niet gebaseerd op het Woord van God maar is een leer van mensen. Het haalt zijn kracht en energie uit het rijk der duisternis, ze ontledingen zichzelf en openen hun energiekanalen voor demonische machten om binnen te komen in hun leven. Deze grondgebied is niet zonder gevaar en ook de handoplegging niet. Je zult demonische machten in je leven ervaren.

   De kundalini-kracht is niet uit de Geest van God maar een slangen-kracht wat in lijn ligt met de geest achter New Age, een Reiki meester die belast is met deze kundalini-geest kan door handoplegging deze kracht doorgeven en iemand daar in binden en belasten en verontreinigen. Deze krachten worden opgewekt en stroomt langs de wervelkolom, de ruggegraat, naar de schedel.

   Een goeroe schreef :
   “Als je lichaam begint te schudden, je haar staat rechtop, je lacht of begint te huilen zonder dat je dat wilt, je tong vormt vervormde geluiden, je bent vervuld met angst of je ziet beangstigende beelden … dan is de Kundalini Shakti begonnen.”

   Dus je vraag zou je onder een kundalini-geest kunnen komen, ja, je staat er open voor, je verbind je in relatie met die persoon, en dan kun je belast of verontreinigt worden.

   (je zou ook het bovenste gebed als leidraad kunnen nemen)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *