Liegen en lasteren

In de Bijbel staat dat de tong het enigste lid is dat zeer moeilijk te temmen is, de tong spreekt zowel een vloek als een zegen uit.
In 1 Johannes 3:9 staat ‘Wie uit God geboren is zondigt niet’.
Laster is een ernstige zonde die God ten diepste haat en wat niet bij een kind van God hoort.
In 1 Petrus 3 vers 9 staat ` vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. `
Het diepst verlangen in een wederomgeboren kind van God is om niet te zondigen, en God in alle omstandigheden te gehoorzamen, en alleen te buigen voor Hem.
Maar als Gods Geest werkelijk in je woont kan je ook niet zondigen en wil je dat ook niet, wat het je ten diepste ook kost. Je wilt de Heilige Geest niet bedroeven.
Lasteren en liegen ze over je, wees niet als hen en doe niet als zij, want dan ben je even erg als hen. Wie betrouwbaar van geest is en Gods liefde in zijn hart heeft gaat niet met laster om en houdt een zaak verborgen en laat de wraak aan God over.

Lasteren is een bewuste zonde die je doet en die God haat en als je lastert of er aan mee doet of er naar luistert dan heb je deel aan die zonde en dat is God een gruwel.
Lasteren is eigenlijk tegen beter weten in het aantasten van iemands eer en goede naam door smaad, het is liegend kwaadspreken en het is een soort of vorm van vloeken.
God is in Zijn Woord heel duidelijk hoe Hij hier over denkt,

In Spreuken 6 staat v.a. vers 16-19

Deze zes dingen haat de HERE,
ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:
hoogmoedige ogen, een valse tong,
handen die onschuldig bloed vergieten,
een hart dat heilloze plannen smeedt,
voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,
wie leugens uitblaast als een vals getuige
en wie twist stookt tussen broeders.

En onder vers 12-14 staat nog …

Iemand die met bedrieglijke mond rondgaat,
die met zijn ogen knipt,
met zijn voeten schuifelt, met zijn vingers wijst,
in wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt,
die twist stookt.
Daarom komt plotseling zijn ondergang,
in een oogwenk wordt hij onherstelbaar verbrijzeld.

De oude mens, je oude natuur, ja die lastert en wil eigen gerechtigheid en vind het heerlijk te lasteren en te liegen en te bedriegen, en spreuken 26 zegt in vers 22 `De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. “
Mensen vinden dat heerlijk en genieten er ook nog van en geloven alles klakkeloos ..

Maar wie betrouwbaar van geest is en Gods liefde in zijn hart heeft gaat niet met laster om en houdt een zaak verborgen en laat de wraak aan God over.

Voor God is leugen en lasteren geen pardon ..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *