Nauwgezet gehoorzamen

Ik zag in een gezicht de Ark des Heren naar Jeruzalem terugkeren (dit gezicht beeld ook de volle tegenwoordigheid van God terug in ons leven en de gemeente, wat ons diepst verlangen is). David verzamelde velen jongemannen om vanuit Baäl-Jehuda de Ark weg te halen. Hij plaatste de Ark des Heren op een nieuwe wagen die getrokken werd door runderen. Zo gingen ze onder leiding van dans en muziek onder weg voor het aangezicht van de Heer. Maar toen ze op een dorsvloer waren gleden de runderen onderuit en de Ark dreigde te vallen en Uzza die dat zag strekte zijn hand uit naar de Ark des Heren en greep haar. Op dat moment ontbrandde de toorn tegen Uzza en God sloeg hem daar en hij stierf om deze onbedachtzaamheid en lichtzinnigheid. David en al de mannen waren zeer aangeslagen en bevreesd na de dood van Uzza en wilden niet meer verder de Ark meenemen naar Jeruzalem. Na drie maanden haalden ze de ark weer op maar nu vervoerden ze hem naar Gods voorschriften zoals geschreven stond in de Boeken (Ex. 25:10-22, de dragers die de draagstokken in de ringen aan de zijwanden steken om daarmee de ark te dragen) om door de dragers de Ark te laten dragen en om de zes schreden offerden ze een rund en een gemeste kalf. Zo haalden ze de Ark des Heren (Gods tegenwoordigheid) onder leiding van Koning David dansend en huppelend voor het aangezicht van God binnen. (2 Sam.6:1-22).

Hieruit blijkt dat wij de Ark van de Heer, Zijn Heerlijkheid en tegenwoordigheid niet binnen moeten halen door onze eigen spontaniteit en onbedachtzaamheid en goede bedoelingen wat niet Gods voorschriften zijn, maar deze uit onze eigen vlees voortkomen, en dat met onze eigen wagen en runderen wat een beeld van het vlees is om zo Gods tegenwoordigheid willen binnen halen. We weten dat deze handeling om runderen te spannen voor de kar niet uit Gods voorschriften kwamen zoals beschreven stond in de Boeken maar een onbedachtzame handeling was, vanuit de mens zelf vanuit zijn zogenaamde goede bedoeling, het was vanuit de gedachte en werken van de mens, van het zelf, het eigen ik, dus van het vlees. Velen denken God zo op hun eigen manier een handje te helpen zonder Hem daar in gekend te hebben en zonder te weten wat de Heer er van vindt, ze denken dat de Heer dat vast wel leuk vind en daar in mee toe zal stemmen.

De Geestelijke mens concentreert zich op God, op het Levend Woord en wil dat gehoorzamen door zich Zijn geboden en voorschriften te houden door de leiding van Zijn Geest.

Galaten 5: 16 zegt “wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst”.

Uzza stierf omdat God een Heilig God is en kan alleen maar door zuiverheid en reinheid genaderd worden (door het zuiverende en louterende werk van de Heilige Geest) en daar is een zuivere wandel in gehoorzaamheid aan de Heer voor nodig. Handelen we uit het vlees, zonder de leiding en voorschriften van Gods Geest, dan kan het ons dood worden. God vraagt, als wij volkomen in Hem willen wandelen we dan strikt moeten handelen naar het Woord en Hem gehoorzamen anders kan het ons leven kosten als Uzza, want ons vlees is geen vrijbrief.

Hij kan geen gedeeltelijke gehoorzaamheid aannemen, en daarom stierf ook Uzza.

Ook de twee zonen van Aäron stierven niet zonder reden …

In Leviticus 10 lezen we vanaf vers 1,
En de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des HEREN, hetgeen Hij hun niet geboden had. 2 Toen ging er vuur uit van de HERE en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des HEREN.

De Here had geboden om alleen het vuur te gebruiken die Hij ZELF had geboden.. niet wat de mensen zelf zou ontbranden. Ook zij offerden niet naar Gods voorschriften en waren ongehoorzaam en brachten daardoor verkeerd vuur voor Gods aangezicht en stierven allebei met Gods vuur vanuit de hemel.
Die twee zonen van Aäron waren in de nabijheid van de Heer, zo dicht bij was geen mens geweest op Mozes na. En toch handelen ze niet in overeenstemming met Gods Heilige wil. Gods geboden moeten we nauwgezet gehoorzamen en daar mogen we niet mee sjoemelen. God wil met eerbied en ontzag worden genaderd op de wijze die Hij had voorgeschreven.
Hij kan geen gedeeltelijke gehoorzaamheid aannemen, en daarom stierf ook Uzza.
Ook moeten wij voorzichtig en waakzaam zijn om niet eigenwillig vreemd vuur voor het aangezicht van de Heer te brengen wat Hem niet aangenaam is, want in deze tijd gaat er veel vreemd en vals vuur de ronde en velen zijn voor dit vuur verblind geraakt maar het zal God zeker niet ongemerkt voorbij gaan en laat niet met Zijn Heiligheid spotten.

De Heer bepaalde mij erbij dat vele mensen nonchalant en onverschillig met Zijn Woord omgaan en denken, ach mij kan niets gebeuren ik heb Jezus toch .. ik ben toch oprecht en trouw !!. Maar daar gaat het niet om, dat alleen te denken is een grote leugen en misleiding en bewerkt dat men niet meer op zijn hoede is, het is een leugen die men zich voorhoudt om Gods Woord niet te gehoorzamen maar te handelen uit zichzelf en uit het eigen vlees. Willen we Gods volle Heerlijkheid en aanwezigheid in ons leven en gemeente en willen we een overwinnend leven onder Zijn bescherming en genade , volg dan nauwgezet Gods Woord en gehoorzaam wat de Geest tot de Gemeente zegt en volg niet je eigen zelfgemaakte regels die uit het vlees voortkomen want velen denken ook nog dat ze sterker zijn dan God. Wees bewust want voor je het weet kan het kwaad toeslaan en dat het je (geestelijke) leven wel eens kan kosten. Maar hoor het Levende Woord, Gods waarheid en levensregels, luister, en gehoorzaam, dat kan alleen Gods volle heerlijkheid en overwinning en genade in je leven deel zijn.

JP

4 gedachten over “Nauwgezet gehoorzamen”

 1. Uzza , wilde voorkomen dat de ark op de gros zou vallen omdat de ossen uitgleden .
  Je zou dan toch juist denken dat hij goed bedoeld de ark wilde redden??

  1. Ja, dat zou je zo wel denken, onze bedoelingen lijken altijd goed, maar ze mogen niet tegen Gods Woord in gaan. We moeten nauwgezet gehoorzamen naar Zijn Woord en wil. Je ziet het ook met de zonen van Aaron die vals vuur offerden, ook zij werden gedood. God houd niet rekening met ons goede bedoelingen maar met gehoorzaamheid.

 2. Mattheus 26:13…Nauwgezet
  Psalm 87:5 Deep Shalom Prachtig Geroepen man Van De AllerHoogste,

  Aquila Deborah Bat Sion,
  …In His Flow, By Grace!

 3. IN Christus man of vrouw, jood, noch griek, vrije of slaaf 🙂 De Profeet In jou Wordt Gezien jelly; Onze Bruidegom!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *