Och, of gij heden naar zijn stem hoordet!

Och, of gij heden naar zijn stem hoordet!
Verhardt uw hart niet.

God Zijn hart gaat naar Zijn kinderen uit, naar al Zijn uitverkorenen, de schapen van Zijn hand.
Wij zijn deel van Gods huisgezin het volk dat Hij weidt, Zijn geliefden.
De Heer ziet een Gemeente met diepe wonden en verbrokenheid en zegt Ik ben niet gekomen voor gezonde mensen maar voor hen die ziek zijn, die verbroken en gebonden en gevangen zijn, de zwakke en de arme, en wil ons Heelmeester zijn, onze Vader.
Hij heeft ons niet geroepen omdat wij zulke goede beste mensen waren maar omdat wij mensen zo diep verwond zijn van binnen door de zonde, velen zijn vertrapt, vernederd, verraden en afgewezen, en misbruikt en de meesten door degenen waar we van dachten dat ze ons zo lief hadden, en de Heer Zijn hart gaat in het bijzonder naar hen uit.
Velen weten niet hier mee om te gaan en reageren hun pijnen op anderen af en zien ze als een bedreiging en slepen hun pijnen en wonden in het geheim mee voort waarvan ze niet willen dat andere mensen daar van weten en verstoppen hun en trekken zich terug uit angst dat iemand zal ontdekken wat ze ten diepste verbergen en zijn bang dat hun waarheid aan het licht zal komen.
Velen zijn angstig om opnieuw afgewezen te worden en zijn bang dat ze hen opnieuw laten vallen.
Maar God zegt Ik zal je niet begeven, Ik zal je niet verlaten, Ik ben bij je .. Ik heb je aangenomen, Ik heb je aanvaard en je bent Mijn Geliefde, Mijn uitverkorene ..
Ik ben niet gekomen om te oordelen maar om te redden en te behouden.
Hoor naar Mijn Stem ..
Trek uit voor Mijn aangezicht en rust je toe door Mijn Geest en ga ten strijde tegen de vijanden in je leven die je weerhouden om binnen te gaan in Mijn Heerlijkheid en rust.
Ik leer je aangaande de weg die je moet gaan en Ik raad je, Mijn oog is op je.
Trek door en wees niet bang totdat de vijanden voor het aangezicht van de Heer ten onder zijn gebracht.
Hij geeft je de overwinning in Jeshua de Messias, door het Bloed van het Lam en door de kracht van Zijn Heilige Geest.
Daarom zegt Gods Geest indien je vandaag Zijn Stem hoort verhardt je hart dan niet, neem het land in dat je belooft is en rust je toe en ga de strijd aan tegen je (innerlijke) vijanden, en als je samen met Mij optrekt zullen we samen de vijand verslaan en zal je in Mij intens rust vinden..

JP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *