Onderscheiden en oordelen

Onderscheiden van geesten is een belangrijke gave die God aan de gemeente heeft gegeven maar ook één die zeer wordt onderschat en veel wordt veroordeeld.  Er wordt veel met scheve gezichten gezien naar de mensen die alles aan de kaak stellen en ze worden vaak veroordeeld of beschuldigt dat ze oordelen omdat ze de dingen beoordelen en onderscheiden. Deze gave valt onder de openbaringsgaven, net als een woord van wijsheid en een woord van kennis. Deze gaven worden door God gegeven en zonder deze functioneert de gemeente niet anders dan elke andere organisatie. Het doel van de geestesgaven is om Christus te openbaren en de gemeente op te bouwen tot volwassenheid tot volle wasdom. Door de openbaringsgaven openbaart de Heilige Geest zich op bovennatuurlijke wijze iets uit Gods volheid. Daar waar geestesuiting zijn zal satan altijd trachten door imitatie Gods volk te verleiden. De gave van onderscheiding van geesten is gegeven om te onderscheiden door welke geest wordt gesproken of gehandeld, niet alleen de uiting maar ook door welke geest men gedreven wordt maar ook zoals beweegredenen, oorsprong en bestemming – menselijk of goddelijk of duivels enz.. Deze gave is geen psychologische inzicht geen bijzondere scherpzinnigheid of een gave om fouten bij een ander te ontdekken maar juist het tegenovergestelde om de geesten te onderscheiden. Het is niet alleen het zien maar ook het vermogen en het recht om te beoordelen en daaruit te handelen. Het vindt plaats door Goddelijke openbaring en richt zich op de wereld van de geesten. De geesten worden onderscheiden zowel in hun aanwezigheid als in hun werkzaamheden en bedoelingen. Door deze gave zal ook onderscheiden worden door welke geest iemand geïnspireerd wordt bij de manifestatie van bovennatuurlijke uitingen of werkingen. Het is vooral om de aanwezigheid van boze geesten te ontdekken en te ontmaskeren. Je ziet vaak dat deze drie openbaringsgaven onderscheiden van geesten, woorden van kennis en wijsheid vaak samen gaan. De ene kan soms niet zonder het andere. Vaak wordt deze gave onderschat omdat ze worden verwacht van het leiderschapsteam maar vaak daar niet aanwezig zijn maar onder de gewone gemeenteleden. Vaak is het moeilijk voor leiders deze gaven te aanvaarden en te erkennen van deze gemeenteleden. In het oude testament geven de profeten op vele plaatsen blijk van het vermogen om verleidende geesten van bedrog en leugen te onderscheiden en het aan de kaak te stellen. En in het nieuw testament komt in de bediening van Jezus veelvoudig  het onderscheiden van geesten voor die werden ontmaskerd en uitgedreven. We merken op uit de bijbel dat in alle gevallen niet alleen de beoordeling maar ook het oordeel werd uitgesproken, hetgeen deze gave ook tot een bediening met gezag maakt.

Maar hoe zit het met het oordelen, de Bijbel leert ons dat we alles moeten toetsen en moeten beoordelen, oordelen met een rechtvaardig oordeel om te onderscheiden wat waarheid en leugen is, rein en onrein, heilig en onheilig is, dat is ons plicht en een bevel voordat we ons ergens van af moeten scheiden. God haat dat we hinken op twee gedachten, en mank aan beide zijden gaan, we kunnen geen twee heren dienen, God en Baäl. Oordelen heeft te maken met de eer en heerlijkheid van God om die te beschermen, God is heilig en soeverein . Eerst moeten we iets onderzoeken, onderscheiden, oordelen om een juiste beslissing te kunnen maken, en dat is door Gods Woord en door de Heilige Geest door onderscheiding van geesten. Dit onderscheiden moet gedaan worden uit een hart van liefde, want liefde streeft naar waarheid. Gods Woord is om ons te corrigeren en ons te herstellen en niet om te vernietigen.

Als wij overwinnaars willen zijn moeten we nu al leren hoe we moeten oordelen om de waarheid te kunnen onderscheiden.

1 Kor. 6:2 en 3, 2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

Wij moeten dus op een bepaalde manier oordelen (onderscheiden en afscheiden) en zijn verantwoordelijk voor alles wat in tegenspraak is met Gods Woord en wet.  De Heer onderwijst ons door persoonlijke maar soms ook harde ervaringen om de dingen in Zijn licht te zien om goed te kunnen onderscheiden. En daarin, met het oordeel waarin wij een ander oordelen zullen ook wij geoordeeld worden. Daarom moeten we in liefde, in waarheid en rechtvaardigheid dit doen, want anders zal de Heer ons zelf leren met dat zelfde oordeel waarmee wij anderen geoordeeld hebben wij geoordeeld zullen worden en bemerken hoe dat voelt om bv vals beschuldigt en onrechtvaardig behandel te worden.

De Bijbel leert dus ook “Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.”  1 Kor. 11:19.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *