Pas op voor de geest van Absalom!

David was een wijs en ervaren strijder. Hij was een man gezalfd door God om Israël in de strijd te leiden zowel geestelijke als in het natuurlijke. David wist wanneer te vechten en wanneer niet. Hij kende het verschil tussen optrekken en strategische terugtrekking om de troepen te hergroeperen. Hij wist dat uiteindelijk het belangrijkste resultaat was niet wie welke strijd won, maar wie won de oorlog. Ik riep leiders samen waarvan ik wist dat gemeenten werden aangevallen door mannen en vrouwen met wat ik lange tijd geleden vaststelde en identificeerde als “de geest van Absalom.”

Het lijkt bijna in elke kerk in welke omvang dan ook al voor lange tijd een zekere mate van opstand aanwezig te zijn. Het merendeel van de tijd blijkt dat de geest van Absalom hier achter zit. Het is niet het resultaat van zwak leiderschap. Het kan niet worden toegeschreven aan de voorganger, noch zijn vrouw, noch zijn kinderen. Er is altijd wel iemand – of een familie – of een groep – met een verborgen agenda. In het boek Handelingen was het Ananias en Saffira – “een zekere man met zijn vrouw.”

Er schijnen twee overheersende geesten vandaag de dag die de kerken aanvallen.

De geest van Izebel is een geest van controle. Deze werkt door de koningen. Izebel kan binnenkomen en plaatsnemen in een aanbiddinggroep of in een groep van voorbidders, of op de preekstoel en/of andere diensten.

De geest van Izebel is vaak achter de financiën, we moeten erkennen dat degene die macht heeft over het geld de macht ook heeft om de kerk te besturen. De Absalom geest is een beetje anders. In tegen stelling tot de Izebels die door de zegel van de koning werkt slaan de Absaloms de koningen neer. Mannen karakteriseren meer een Absalom-geest. Absalom wil promotie en aanzien en schuift iedereen zelf aan de kant en is een zeer kritische en trotse geest en heeft zo zijn eigen strategie om de macht over te nemen en zal een competitiestrijd aangaan en zal openlijke beledigingen niet schuwen en daardoor zaait hij tweedracht en verdeeldheid en onenigheid in een gemeente.

Absalom was de favoriete zoon van Koning David. Hoogst waarschijnlijk zou David er voor zorgen dat zijn zoon Absalom de troon zou overnemen. Absalom was ongeduldig. Net als de verloren zoon, wilde hij niet wachten op zijn erfenis. Hij wilde het nu.

Bijna zeven jaar geleden, zei een voorganger tegen me: “Een mens te groot om kleine dingen te doen is te klein om grote dingen te doen.”

Mensen moeten eerst de kans krijgen om in de kleine dingen hun loyaliteit, toewijding en bekwaamheid te bewijzen voor ze verder gaan bevorderen naar gebieden van leiderschap en bediening.

Wanneer satan op het punt staat een kerk te vernietigen, gaat hij eerst voor de leiders. Het leiderschap van een kerk van welke grootte ook moet gewaarschuwd worden, satan richt zich tot een ieder die potentie heeft. Hij zal ontmoediging sturen en wanneer dat werkt, laat hij hun teleurstelling en ontmoediging verspreiden en zaait zo tweedracht. “We moeten bidden voor onze voorganger. Hij heeft het gewoon niet meer. ” Wanneer deze geest verschijnt, moet er direkt in de vroegste stadia mee geconfronteerd worden. Het is een strategie van satan om zo zijn vernietigende zaad uit te zaaien in de nieuwe opkomende leiders.

We lezen het verhaal van David en Absalom en we zien wat een sterke samenzwering hier werd gecreëerd. “Want het volk vermeerderde zich voortdurend bij Absalom.” Ik noem het een samenzwering, omdat, althans op het eerste gezicht, David en de andere leiders niets wisten van wat er gaande was. Absalom werkte achter hun rug om. Ik heb het in vele kerken gezien. De voorganger gaat op vakantie en laat een vertrouwde man die verantwoordelijk is achter om weer terug te komen en vind de kerk rijp voor een scheuring. De geest van Absalom is aan het werk geweest. We moeten niet vergeten het werk van het Koninkrijk is niet van vlees en bloed, maar van overheden en machten.

Iemand zei: “Ontrouw kan zich ontwikkelen over een periode van tijd, wanneer bepaalde opvattingen wordt toegestaan en plaats vinden in de geest van een persoon met verantwoordelijkheid. Niemand wordt op een ochtend wakker en vindt zichzelf ontrouw.Ontrouw is een houding die zich ontwikkelt door verschillende stadia voordat het volledig manifesteert. “

Ontrouw begint niet met een massale samenzwering – het gaat door fases. Het begint als een klein zaadje – frustratie, ontevredenheid, kritisch over kleine dingen – aantal dienstjaren, boodschap, wie zingt. Absalom wilde alleen maar als een rechter worden gemaakt zo hij zegt.

De kerken vandaag de dag lijken op een punt te zijn gekomen waar de man of vrouw met de geest van Absalom begint te denken dat hij beter onderwijs en raad kan geven en beter bewegen kan in de gaven. En, wie weet? Misschien is dat waar en heeft hij gelijk. Maar nochtans, hij is niet de geroepen gezalfde leider die God aangesteld heeft.

Er schijnen stadia te zijn in de geest van Absalom die gemakkelijk kunnen worden vastgesteld. Het begint met een onafhankelijke geest. Een Absalom geest zal zich niet onderwerpen aan de leider. Het begint te manoeuvreren om persoonlijke erkenning te krijgen van mensen. Er is niets dienaarachtig over deze persoon. God zalft mannen en vrouwen met onderworpen en nederige harten. Lucas 16:12 zegt ons “En indien gij niet getrouw geweest zijt ten aanzien van het goed van een ander, wie zal u het onze geven?” Jozef moest eerst verkocht worden voordat zijn eigen dromen zouden uitgekomen.

De volgende fase in de Absalom geest is zelfpromotie. De man wil niet alleen erkenning, hij wil eer en promotie en aanzien. Elke beweging is een strategische poging om te worden gezien en goedgekeurd. We vinden, in het verhaal van Absalom, voor hij voor enkele jaren werd gespeend mensen al afstand van David nemen met het vooruitzicht en planning op lange termijn om de troon van hem over te nemen. Satan heeft altijd een meerjarenplan op langere termijn. Net zoals Absalom wilde gaan bidden – de Absalom die iemand vergeestelijkt heeft altijd een “geestelijke” reden achter wat ze doen. Absalom had 200 mannen die hem vergezelden uit Jeruzalem; onschuldige mensen die niet wisten wat zijn uiteindelijke plannen eigenlijk waren. In een gemeentelijke instelling, worden altijd onschuldige mensen meegezogen en worden slachtoffers van deze geestelijke oorlog die niet van hun zelf is.

Dan, met de erkenning en waardering die zij hebben vergaard voor zichzelf, komt de geestelijke hoogmoed opdagen. Ze beginnen te geloven in hun eigen hype. “Ik ben de beste. . . “Vanaf dat moment komt steevast een beledigde geest.

Als de Absalom geest een sterkere greep neemt, kun je een kritische geest tegenkomen. Elk besluit wordt in twijfel getrokken. Elke uitspraak betwist. Van daaruit is een competitiegeest geboren. Hij zal beginnen te vragen of de Voorganger zelf hoort van God. De meer jij vernederd wordt des temeer Jezus verhoogd zal worden. Op dezelfde manier, des te meer jij wordt verhoogd, hoe minder er van Jezus zal zijn. De wijze man uit Spreuken zei: “Vertrouwen in een ontrouwe man in een tijd van moeite, is als een gebroken tand en een verstuikte voet.” Het verlamt het lichaam van gelovigen wanneer je zulke mannen hebt met dit soort van houding. Het lichaam kan niet op dat soort kreupele voet lopen.

De Absalom geest zaait verdeeldheid en brengt strijd met zich mee. Klachten regenen overvloedig over al het denkbare. – hoeveelheid geld wordt besteed, hoe het is besteed, die zingt, die niet zingt, die onderwijst, wie niet. Absalom voedt volgelingen op zijn eigen kritische en twistzieke geest. Met de toenemende vrijmoedigheid, is er roddel tegen de leider – en meestal, zijn familie ook. Uiteindelijk is er openlijk ontrouw en verdeeldheid.

Als Absalom klaar is om te verhuizen, verhuist hij met snelheid. Een man met een Absalom geest zal de pastor in verlegenheid brengen en in openbaar aankaarten – in een kerkdienst of een bestuursvergadering. Degenen die een zelfde soort van geest hebben verzamelen zich om hem heen. Net als Absalom, zullen ze gewaagd en gedurfd worden – organiseren bijeenkomsten en verzamelen de onschuldige mensen; focussen hun op onbeduidende kwesties, en verdeeld zo de gemeente letterlijk en geestelijk.

God heeft een plan. Absalom ontmoette zijn einde. Hij reed op een ezel en werd gegrepen door een dikke tak van een boom. De ezel die hem droeg liep voor hem uit en hij werd opgehangen. Zijn hoofd – of zijn gezag – werd zijn ondergang. Wat een verschrikkelijk oordeel over zijn leven. Tenslotte werd hij dood gestoken door 10 jonge mannen.

Absalom moet zich bekeren van zijn kritiek, moet vergeven als mensen beledigt zijn en moet hen zoeken om hen te zegenen ook als ze de kerk verlaten. Ik ken enkele Absaloms die een zware tuchtiging van de Heer ondergingen en betaalden daarmee een verschrikkelijke hoge prijs maar het kwam gelukkig allemaal goed.

Zo, wat kunnen wij doen ? Als voorganger, traceer in vroeg stadium een Absalom en zorg altijd voor plek voor herstel. Een Absalom die is hersteld kan een van de meest loyale leden worden.Als gemeentelid, als je hoort of ziet deze geest van Absalom, weigeren er dan deel van uit te maken.

Pas op voor de geest van Absalom!

By T.F. Tenney

Vertaald J. Pietersma

6 gedachten over “Pas op voor de geest van Absalom!”

 1. Reacties
  7Gabriel73 op 01-06-2014 15:22

  De Absalom geest achter de man dwingt de vrouw te worden zoals hij haar wil hebben waardoor haar eigen persoonlijkheid en creativiteit afbrokkelt en uiteenvalt, en ze gedrild (gemanipuleerd) word tot een ‘hulpe’ van haar man om te doen wat hij wil. Haar kan liefde onthouden worden als ze niet doet wat hij wil, en er kunnen soms in ergere gevallen lichamelijk geweld worden gebruikt als ze niet aan zijn wensen voldoet. Haar wordt verweten als ze niet antwoord aan haar taak om haar man vreugde te brengen, dat ze schuldig is en dat ze gefaald heeft. Omdat de vrouw die precies doet wat haar man wil saai voor hem begint te worden, volgt er meestal ontrouw (als het al niet aanwezig was in het verborgene) wat weer aan haar de schuld gepresenteerd wordt. De vrouw is dan steeds als een moeder voor hem om hem een welbehaaglijk gevoel te geven, krijgt hij dat niet wat hij wil, dan is het best mogelijk dat hij alles uit de kast haalt en alles bij elkaar kan schreeuwen. Hij weigert haar te laten opbloeien naar de mogelijkheden de zij in haar heeft en misbruikt zijn macht over vrouwen en maakt hun valse beloften en bind hen door twijfel, leugen en geweld en is altijd met onreinheid bezig.
  7Gabriel73 op 18-06-2014 10:50

  Dus de Izebels werken door de koningen en de Absaloms slaan koningen neer .. Een man kan niet voor lang met een Izebelgeest leven want dat veroorzaakt hem allerlei hartklachten, deze mannen karakteriseren dan meer een Absalom-geest. Absalom wil promotie en aanzien en schuift iedereen zelf aan de kant en is een zeer kritische en trotse geest en heeft zo zijn eigen strategie om de macht over te nemen .. er zal een competitiestrijd aangaan en zal openlijke beledigingen niet schuwen en daardoor zaait hij tweedracht en verdeeldheid in een gemeente.
  7Gabriel73 op 25-06-2014 11:54

  Manipulatie Verborgen

  agenda’s Bedriegen

  Verborgen strategieën (plan om te bereiken wat je wilt)

  Verraad Verborgen samenwerkingsverbanden

  Komt het je bekend voor ?

  DIT IS DE ABSALOM GEEST

  Maar eerst een stukje voorgeschiedenis van Absalom Wat is de wortelprobleem van Absalom. De wortel of generatie probleem van Absalom ligt in list, bedrog, verkrachting en doodslag. We zien dat de zonde de generatie kunnen doorgaan. Absalom wordt de wreker van zijn halfbroer Amnon die Tamar, Absalom zijn zuster misbruikte, onteerde en haar verkrachtte waarna hij haar verstootte. Het is een machtsoverheersing en machtsmisbruik. Kwetsbare mensen die onvoldoende worden beschermd zijn vaak de dupe en worden onder valse voorwendselen in het net gelokt onder een net van leugens en manipulatie en verdraaierijen. Amnon zijn web begint met een schijnbare vertrouwelijkheid op te voeren en gebruikt list en bedrog en manipulatie en het spelen met mensen om Tamar tot zich te laten komen en zo zijn lusten op haar te botvieren. Wat was Absalom zijn boosheid wat een bitterheid in zijn hart werd na het gebeuren van de verkrachting van zijn zus Tamar. David zijn vader deed niks !! Er volgt een stilzwijgen , een niet over praten, het is familie… toch ..!! Het slachtoffer wordt geofferd aan de belangen van anderen. David zag zijn zoons afdwalen en dat ze zich misdroegen, zijn dochter werd verkracht, geestelijk zwaar beschadigt, en David doet niks en houd zelfs Amnon de hand boven het hoofd. Machteloos gemaakt door zijn eigen daden in het verleden moest David toezien hoe het kwaad zich in eigen huis steeds verder ontvouwde. Ongetwijfeld heeft de Satan hem betoverd en zijn geweten in slaap gesust dat hij het oordeel van God heeft geminacht, of er in ieder geval niet aan gedacht heeft. Absalom haatte Amnon omdat deze zijn zuster Tamar onteerd had en er geen straf volgde en intussen groeide de haat bij Absalom en het gevoel van verwerping bij Tamar. Maar optreden ertegen kon hij niet, en het zou nog erger gaan worden. Maar de bitterheid en haat in Absaloms hart groeide en kon na 2 jaar niet uitblijven de incest, verkrachting en ontering wordt gevolgd door de bruto moord van Absalom op Amnon. Absalom wreekte zich op Amnon en gaf zijn knechten de opdracht hem te doden. Absalom gebruikt hier andere mensen om zijn doelen te verwezenlijken maar zijn motieven zijn nooit zuiver, geleid door manipulatie en bedriegen. Zelf houd hij schone handen maar zijn hart is corrupt. Het zijn demonische krachten die een wig tussen Gods kinderen drijven, maar God zorgt voor de zwakken en onderdrukten, de mensen als Tamar die in eenzaamheid lijden omdat ze geen helper had. Maar er is een Trooster, Jezus, Hij die net zo gemanipuleerd, gebruikt en gekruisigd werd, Hij is het die het geschonden leven in eer herstelt. De besluiteloze en machteloze houding van David zou er toe leiden dat Absalom steeds driester werd en plannen begon te beramen om een staatsgreep te plegen. Eerst door de positie van David als rechter aan te tasten en de rechterlijke macht naar zich toe te trekken. Had David niet alle morele recht om nog als rechter te kunnen optreden verspeeld? Absalom maakte daar gretig gebruik van. Vervolgens door openlijk naar de macht te grijpen en een samenzwering tegen David te beramen. Absalom gaat in het openbaar bezit nemen van de bijvrouwen van David en wordt hierdoor nog verder vernederd. De maat van de zonde van Absalom is vol geworden en God wil hem ten gronde richten. De rebellie van Absalom en het feit dat hij David naar het leven stond deden van deze liefde voor Absalom niets af. David ziet ineens dat de dood van Absalom een gevolg is van zijn eigen zonde, maar tegelijkertijd blijft Absalom verantwoordelijk voor zijn eigen boze daden. Is het zo dat daders slachtoffers worden en slachtoffers daders .. laten we dit onder kennen en er mee afrekenen ook in ons levens .. JP

 2. 7Gabriel73 op 25-06-2014 12:46

  We leren hier ook uit dat we moeten afrekenen met bitterheid in het leven. Bitterheid verziekt en vergiftigt alles om je heen en verziekt vele relaties.

  De Bijbel zegt in Hebreeën 12:15 : ‘Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden’.

  Bittere gevoelens zijn gevolg van het leed wat je is aangedaan wat je (misschien onbewust) wil wreken en dat kan mensen goed in de greep houden en wat soms moeilijk te verwijderen is, hoe langer het voortwoekert des te dieper en vaster de wortels van bitterheid hechten . Het zou goed zijn de wortel direct in de kern aan te pakken. De enige weg tot herstel is vergeving ook al zal dat heel diep gaan omdat het leed soms diep heeft in geslagen in het leven van mensen, en dan vooral met misbruik, verkrachting of incest zoals we uit het leven van Absalom zien, is de weg naar het Kruis, is de weg naar Jezus, Hij alleen kan ons verlossen en genezen.

  Als we het leven van David zien en zijn zoons (dochter), zien we dat de zonde en ongerechtigheid doorwerkt en het zich vaak (niet altijd) herhaalt in de geslachten.
  Als er in de generaties sprake is geweest van overspel, incest of beide, dan kan het zijn dat u moet vechten tegen sterke verleidingen op deze gebieden.
  Natuurlijk moet een ieder de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen zonde.
  Maar als u de zonde van overspel in de generaties niet verbreekt en de banden die specifieke familieleden ermee hebben niet doorsnijdt, dan missen er schakels, niet alleen ten behoeve van uw eigen vrijheid, maar tevens van die van uw kinderen.
  Verbreek iedere ongerechtigheid vanuit het voorgeslacht waarvan je weet (of vermoedt) dat deze er zijn, zoals verkrachting, incest, homoseksualiteit, pornografie, verleiding, prostitutie.

  Er kan een generatievloek over een generatie of geslacht komen, want als we kijken naar 2 Samuel 12 vers 11, waar Nathan David bestraft en een woord van God door geeft na zijn overspel te hebben gepleegd en een moord te hebben gedaan, wat zeker een generatievloek is, zei :

  “ Zo zegt de HERE: Zie, Ik zal over u een kwaad doen komen, uit uw eigen huis; Ik zal uw vrouwen voor uw ogen weghalen en aan uw naaste geven; die zal bij uw vrouwen liggen op klaarlichte dag. 12 Want gij hebt het wel in het verborgen gedaan, maar Ik zal dit doen in tegenwoordigheid van geheel Israël en in het volle licht. 13 Toen sprak David tot Natan: Ik heb tegen de HERE gezondigd. En Natan zeide tot David: De HERE heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven, 14 ofschoon gij door deze daad de vijanden des HEREN zeer hebt doen lasteren, – de zoon echter, die u geboren is, zal sterven.´

  In Absalom is deze generatievloek zichtbaar geworden en hij heeft zich niet van de zonde en ongerechtigheid afgekeerd en is vroegtijdig gestorven.

  Een deel van dit misbruik door de geest van Absalom die binnen een gemeente wordt gebruikt is vaak sprake van een zogenaamde narcistische geest. Het gaat hier om mensen bij wie sprake is van een diepgaand patroon van grootheidsgevoelens, is arrogant of toont hooghartig gedrag of houding, is vaak afgunstig en denkt dat anderen op hem afgunstig zijn, heeft ernstig behoefte aan bewondering en heeft gebrek aan invoelingsvermogen in het leven van anderen en is niet bereid de gevoelens van anderen te erkennen of zich ermee te vereenzelvigen ..

  De ware aard en de echte persoon komt eens naar voren en dan zie je een wrede ongeordende, chaotisch persoon . Je wordt gestraft, meestal na een bijzondere geruststellende tijd samen, hij zal je beledigen, dreigen relatie te verbreken, zal je vertellen dat hij het niet meer met je ziet zitten, je bent veeleisend, en je geeft hem niet wat hij nodig heeft. Hij denkt door zijn eigen manipulaties en gedragingen dat je een psychologisch spelletje met hem speelt .. Maar hij is degene die dat doet …

  • Hij heeft geen empathy;
  • wil niet naar het eigen gedrag kijken;
  • heeft geen echte vrienden;
  • laat een spoor van gebroken harten achter zich;
  • gaat vaak vreemd;
  • is jaloers, claimend en bezitterig;
  • heeft veel kritiek op anderen;
  • klaagt maar ziet het eigen aandeel nooit;
  • eist dat jij degene bent die dingen opgeeft;
  • zoekt steeds conflicten;
  • kan niet alleen zijn;
  • is dwingend;
  • liegt en bedriegt
  • biedt nooit excuses aan.

  je herkent ze aan dat:

  • ze een gebrekkig geweten hebben;
  • ze nooit tevreden zijn;
  • ze als een stoomwals over je heen denderen;
  • ze goed in het afdwingen van bewondering zijn;
  • ze je gebruiken, claimen en manipuleren;
  • ze geen geweten hebben en geen schuldgevoel kennen;
  • ze alle energie uit je zuigen;
  • ze alleen op zichzelf gericht zijn;
  • ze enorm achterdochtig zijn;
  • ze streven naar macht en (seksuele)controle;
  • ze niet alleen kunnen zijn;
  • ze een negatieve levensinstelling en nauwelijks plezier hebben;
  • ze het bewustzijn van een kind hebben;
  • ze altijd hun zin moeten hebben;
  • ze niet kunnen communiceren, altijd aan het woord willen zijn;
  • ze steeds van normen en waarden veranderen;
  • ze nooit genoeg aandacht van je kunnen krijgen;
  • ze amper geïnteresseerd zijn in jouw wel en wee;
  • ze uiterst gevoelig zijn voor jouw kritiek;
  • ze slechts in je zijn geïnteresseerd voor hun eigen doeleinden;
  • ze niet willen weten wat ze je aandoen,
  • ze niet zielsbewust zijn.

 3. 7Gabriel73 op 02-07-2014 10:21

  Het is heel moeilijk om met een Absalom(narcist) te leven, manipulatie en agressie, leugens en list zijn veel voorkomende kenmerken, het is meer een vorm van overleven dan leven, en voor je zelf denk je ik red het wel maar, maar het tast ook zeker jou identiteit en waarde gevoel aan en het beschadigt je zeker, en voor de kinderen is het moeilijker omdat die het nog niet kunnen onderscheiden en in hun eigen ontwikkeling zitten, je voelt je verantwoordelijk ook omdat je ziet dat ze emotioneel of misschien ook wel lichamelijk worden misbruikt of vernederd of liefde wordt onthouden. Emotioneel misbruik is net zo erg als lichamelijk misbruik, wat misschien ook nog wel erger is. Lichamelijk kun je herstellen maar emotioneel is een langer proces. Hierin heb je vaak hulp nodig. Het kind wordt emotioneel zo beschadigt. Ze gaan er naar leven om een Absalom/narcist altijd tevreden te houden en het weerhoud hun natuurlijke ontwikkeling als kind waardoor ze de eigenschappen van de narcistische ouder over kunnen nemen van de ouder en het in de volgende generatie herhaald.

  Daarom is het goed om een besluit te nemen wat te doen voor het te ver is.

  Het is belangrijk dat je los komt van de Absalom geest (narcist). Het is goed ook in het huwelijk of als iemand van een narcistisch persoon gescheiden is, de geestelijke en emotionele en onreine zielse banden te verbreken waarmee je gebonden bent aan de Absalom geest/narcist en al de woorden die over je uit zijn gesproken door hun agressie en boosheid om die allen te verbreken in Jezus Naam. (vele woorden werken echter met kracht en kunnen werken als zegen of vloek wat zeker zijn uitwerking heeft) .

  Het is altijd een moeilijk proces, iets wat je niet alleen kunt doen en waarin je mensen om je heen hebt die je begrijpen en die naar je kunnen luisteren. Het is voortdurend voorbede doen en vragen aan de Heer om wijsheid, om hoe te handelen, en wat de Heer wil wat je doet. Dat wat de Heer zegt moet ook nauwgezet opgevolgd worden. Hij weet of iemand bevrijd kan en wil worden of niet en zal ze altijd een kans geven, maar de keuze is aan hen zelf, Maar als de Heilige Geest deze persoon aanraakt zal en kan hij of zij kiezen. Maar het is voor jou dicht bij de Heer te blijven in reine en zuivere relatie met Hem, Hij is de Geneesheer, Hij is de Bevrijder.
  7Gabriel73 op 12-02-2015 18:51

  Hoe herken je een verborgen Narcist

  We hebben de afgelopen tijd veel geschreven over de Absalom geest (Izebel-geest) en deze mogen onderscheiden door Gods Woord en Geest o.a. hoe hij leeft en functioneert en hoe je hem onderscheid en hoe die gekarakteriseerd wordt als een narcistische persoonlijkheid. Het is misschien goed om het hele verhaal van Absalom nog eens te lezen om hem beter te begrijpen en te plaatsen, zijn geschiedenis dat staat beschreven in 2 Samuel 13 t/m 19

  Trudy had een tijdje geleden een profetisch gedicht wat ging over ‘een land vol Narcisten’, wat mij diep trof en nog steeds bezig houdt ook omdat ik hier persoonlijk meerdere malen mee te maken heb gehad en weet wat voor schade het kan voort brengen,

  Maar ik weet ook dat Gods hart ondanks hun kwade werken naar hen uitgaat, naar hen die gebonden zijn en vast zitten in een netwerk van duisternis, zij die in de duisternis wandelen en beroofd zijn van licht en wil een hen een Hand toe reiken.

  Maar hoe herken je een verborgen narcist.

  Vele mensen zijn gebonden en beschadigt en misbruikt door mensen met een persoonlijkheidsstoornis, waardoor hun identiteit geroofd en persoonlijkheid ernstig beschadigt wordt en de kans van herhalen in de geslachten voort gaat en deze eigenschappen overgedragen worden als een vloek over hun kinderen.

  Narcisten kunnen mensen gebruiken en misbruiken en hun nietsvermoedend in een hinderlaag laten lopen, mensen die hier onwetend in zijn en door hun goed bedoelde liefdadigheid hem tegemoet komen, en weten ten diepste niet en hebben dat dan niet door dat ze in feite door hen misbruikt worden en ernstige schade aangebracht wordt op vele gebieden.

  Hoe herken je ze om niet in hun handen te vallen en om door hen geïntimideerd en gemanipuleerd, gelasterd en bedrogen en door hun bitterheid, agressie en boosheid misbruikt te worden. Vele narcisten zijn verborgen en hoe ontdek je ze en wat zijn hun kenmerken waardoor je alert kunt zijn en om gewaarschuwd te worden om niet in hun handen te vallen.

  Alle kenmerken die ze vertonen wijzen alle op de werken van het vlees en ze doen zich voor al zijn ze christenen en noemen de Naam van Jezus, maar zijn het in wezen niet en gebruiken God alleen voor hun eigen doeleinden. De Heer ziet ze en kent ze en heeft hen als mens lief maar zeker haat hun werken en weet ten diepste wat hen beweegt en waardoor ze zo ver in de duisternis zijn gekomen en gevangene van hunzelf zijn en geeft hun tijd en mogelijkheden om tot herstel en genezing te komen.

  De Heer wil niet alleen de daders maar ook de slachtoffers genezing schenken en bevrijden en herstellen en reikt ook hen een helpende hand.

  De Heer wil ruimte geven en is lankmoedig en zeer geduldig en wil niet dat enig mens verloren gaat.

 4. 7Gabriel73 op 02-03-2015 14:29

  Vele kinderen in een ‘Babylonische’ familie (Achab / Izebel /Absalom) hebben dezelfde kenmerken als die van hun ouders, maar soms nog erger. Ze zullen vaker gebroken huwelijken hebben dan gemiddeld en zullen gezinnen zijn net als hun ouders en wordt hierin al geleerd om manipulatief te zijn. Deze kinderen zijn vaak vol van rebellie en staan onder geestelijke druk om hun liefde aan hun ouders te bewijzen hierdoor staan ze vaak open voor satanische aanval en zullen ze worden zoals hun ouders!

  Deze kinderen staan vaker open voor geweld en voor dood of vroegtijdige dood, vanwege spanningen, verwarring, pijn en beledigingen, in het gezin, hen bij wie de familie structuur niet in orde zijn.

  Deze verwarring en frustratie, afschuw en haat, etc. kunnen hun leiden tot zelfmoord.

  Deze kinderen hebben angst, voelen zich onzeker, zijn gefrustreerd en hebben moeite met leren. Dit leidt tot mogelijkheden tot corruptie, onenigheid, en tweedracht en groei in occulte en sekten, egoïsme, zelfzucht, twijfel, het onvermogen om iets te bereiken, psycho-neurotische klachten of ziektes.

  Wat we vaak zien is dat :

  Meisjes: worden mannen-haters, agressief, respectloos, neiging geïnteresseerd te zijn in hekserij als een middel om macht en controle over de mensen uit te oefenen . . . ze zijn geschikt om te worden betrokken bij seksuele losbandigheid, lesbische liefde, en drugs.

  Jongens: Word softies, egocentrisch, lui, kindje van een mamma. . . leren al vroeg om vrouwen te gebruiken om te krijgen wat ze willen. . . voelen zich afgewezen, worden huil-baby’s. . . zijn geschikt om te worden betrokken bij seksuele losbandigheid, homoseksualiteit en drugs.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *