“PHARMACY”

“…uw kooplieden en handelaren waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij “PHARMACY” werden alle volken verleid. ” Openbaringen 18 : 23b

De vurige slangen die de Heer onder het volk zond en het volk beten waardoor vele mensen stierven waren een oordeel en straf van God. De Israëlieten vroegen de Heer om verlichting van deze pest en Mozes bad tot God en moest een vurige slang op een paal zetten en een ieder die gebeten was en naar de slang op de paal keek bleef in leven. Koning Hizkia, de zoon van Achaz, de koning van Juda hij brak en vernietigde de koperen slang die Mozes had gemaakt, want de kinderen van Israël brandden er reukwerk op en noemden hem Nehushtan. Het symbool werd in tussentijd gedegradeerd tot een status van een heidense afgod en werd aanbeden door de Israëlieten.

Het werd later gebruikt en gerelateerd aan genezing en uiteindelijke heidense aanbidding.

Satan is de slang en meesterbedrieger, alle symbolen die we kennen voor medicijnen bevatten slangen.

Bowl of Hygieiais

een van de symbolen van de apotheek en is een van de oudste en belangrijkste symbolen met betrekking tot de geneeskunde. Hygieia was de Griekse godin van gezondheid, hygiëne en de metgezel, echtgenote of dochter van Asclepius . Asclepius ‘symbool is zijn staf , met een slang eromheen; dienovereenkomstig is het symbool van Hygieia een beker of kelk met een slang om de steel gedraaid. Hygieia werd ook aangeroepen, samen met haar vader Asclepius , en Panacea in het origineel Hippocratische eed . De oorspronkelijke eed van Hippocrates begon met de aanroeping “Ik zweer bij Apollo de Genezer en bij Asclepius en bij Hygieia en Panacea en bij alle goden …”

de Staf van Asclepius

De staf van Asclepius ontleent zijn naam aan de Griekse god Asclepius, een godheid die in de Griekse mythologie wordt geassocieerd met genezende en medicinale kunsten. Asclepius ‘attributen, de slang en de staf, soms afzonderlijk afgebeeld in de oudheid, worden gecombineerd in dit symbool. De staf van Aesculapius en als de asklepian , is een met slangen ineengestrengelde staaf gehanteerd door de Griekse god Asclepius (de zoon van Apollo en Coronis) . De slang symboliseert de geneeskunst en staat voor genezing omdat hij zijn huid kan vervangen. Door te vervellen wordt hij volgens de klassieken herboren, zoals patiënten die zijn genezen, ook herboren zouden zijn.

De Caduceus

De Caduceus heeft meerdere betekenissen het is een symbool voor geneeskunde, maar is ook een traditioneel symbool van de Griekse god Hermes, beschermer van reizigers en kooplieden maar ook van handel. De caduceus en heeft twee slangen die rond een vaak gevleugelde staf kronkelen.Hermes Trismegistus wordt beschouwd als de grondlegger van de wetenschap, gnosticisme, wiskunde, meetkunde, alchemie, filosofie, geneeskunde en magie en hij ontving zoals wordt gezegd zijn goddelijke wijsheid in meditatieve trances .

Het Griekse woord Pharmakeia (Strongs 5331) het woord pharmakeia lijkt veel op ons woord voor ‘drugs,’: dat wil zeggen, het kan naar veel dingen verwijzen. Het kan twee kanten op, dus illegale drugs of positief .. geneesmiddel, medicijn, dat hangt van de context af. Het woord pharmakeia is vrijwel hetzelfde. Het heeft verschillende betekenissen. Het kan verwijzen naar magie, maar het verwijst heel vaak naar de praktijk van de geneeskunde of naar wat geneeskunsten zouden kunnen worden genoemd. In het Nieuwe Testament komt het woord pharmekeia driemaal voor (Gal 5: 19-21; Op 9:21; 18:23). Elke keer wordt het vertaald als ‘tovenarij’ of ‘magie’ en het is iets waar in negatieve termen over wordt gesproken. De vertalers hebben voor deze definitie gekozen vanwege de context.

Dus in Openbaring 18:23 wordt het gebruikt in de negatieve context dat het niet ten goede wordt gebruikt maar te kwade.

Daarmee wordt de praktijk van geneeskunde niet veroordeeld, maar in een positieve kijk bekeken. “Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn.” (Matt 9:12; Marcus 2: 7; Lukas 5:31.). Het Nieuwe Testament erkent zeker dat genezing op andere manieren kan plaatsvinden dan door de zorg van een arts: Jezus wordt voorgesteld als de ultieme genezer. en Lukas vertelt een verhaal over een vrouw die al jaren ziek was en veel doktoren had gezien, geen van hen kon hier helpen (Marcus 5:26; Lucas 8:43). Dit veroordeelt de medische professie niet; het beschrijft eerder de wanhopige toestand van de vrouw.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO

Als we nu kijken naar het nieuwe corona-vaccin is dit niet alleen een volledig nieuw vaccin, maar daarmee ook een experimenteel vaccin..!! want het is regelrechte genetische manipulatie.

Robbert Kennedy zegt voor het eerst in de geschiedenis van de vaccin-ontwikkeling, grijpen de zogenaamde laatste generatie mRNA-vaccins rechtstreeks in, op het genetisch materiaal van de patiënt. Ze veranderen daarmee dus diens individueel UNIEKE genetisch materiaal, wat neerkomt op genetische manipulatie, dit was tot nu toe al verboden en werd simpelweg al als misdadig beschouwd..! (http://www.olivebranch57.nl/voorpagina-voorpagina/robert-f-kennedy-jr)

Dr. Wakefield waarschuwt voor de enorme risico’s van deze experimentele techniek en de werking van mRNA vaccins die vergelijkbaar zijn met auto-immuunziekte . (https://youtu.be/SEBmziG3xa8)

God heeft ons DNA uniek gemaakt en daar mag de mens niet aan tornen, maar helaas gebeurd dat wel. Zoals ze voeding of dieren genetische kunnen manipuleren, waarom zouden ze dat niet met een mens kunnen doen.

Satan wil het DNA corrupt maken en aantasten en veranderen en de mens ontmenselijken ( beroven van het menselijke) en ontzielen en ons identiteit en onze genetische code herschrijven zodat we een slavenras worden daarin kan deze vaccinatie gebruikt worden die ons DNA willen veranderen of te beinvloeden. Het beeld van God (Zijn zaad) wat in ons (DNA) is willen ze wissen zodat Zijn beeld in ons niet meer zichtbaar word. Daarom willen ze knoeien met ons DNA en ons vermengen met vreemde gemanipuleerde DNA. Ons DNA dragen informatie, berichten en boodschappen, codes en als satan het DNA kan vervangen en zijn genetische programmering kan invoeren in het genoom dan kan een vrouw zwanger worden van een hybride (kruising van twee soorten) omdat het bericht is in het DNA. De mens neemt het heft in eigen handen en willen daarmee eigenlijk tegen God zeggen, Uw schepping is niet goed, wij creëren een beter mens, we zullen de mens wel even upgraden en we zullen dan uiteindelijk zijn als God. De mens bezit nu de macht, om via genetische manipulatie en transhumanisme, zijn eigen evolutie te sturen. Te sleutelen aan zijn code op genetisch niveau (DNA) wat niet alleen mogelijk is, maar momenteel wordt gedaan. De nanotech component zorgt ervoor dat via 5G alle informatie over jezelf, je lichaam en je gezondheid op afstand kan worden gecontroleerd. Transhumanisten gaan ervan uit dat de menselijke geest vervangen kan worden door artificiële intelligentie (AI) en nanotechnologie. Voor de samensmelting tussen van de mens en de digitale wereld is een vaccinatie is dus noodzaak en een snel mobiel netwerk (5G).

Maar het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat vaccins worden voorzien van cellen van geaborteerde baby’s die onder andere worden aangeduid met de codes MRC-5 en WI-38.

Maar om iets te toetsen als iets van God is en Hem aangenaam, geïnspireerd door Hem tot genezing of juist niet, is naar de bron te zoeken, het zaad waar iets uit geboren is, waar komt het vandaan, wat is de herkomst, uit welke zaad komt de vrucht voort. God oordeelt zaken altijd de herkomst, en is vooral geïnteresseerd in het zaad waaruit de vrucht voortkomt. Alle zaad brengt zijn eigen vrucht en aard voort. De bron bij vaccinatieproductie kunnen verschillend gebruikt worden, o.a. foetusweefsel en alle genetische bestanddelen van foetussen of gemuteerde foetale cellen (waar die ook wegkomen) of gekweekte gefilterde menselijke foetale cellen is waaruit gewerkt wordt, dat is het zaad waar al het andere uit geboren wordt. En ondanks de filtering van deze cellen kunnen onbedoeld menselijke resten DNA in het vaccin komen.In Coronavaccinaties ( zie bijsluiters) komt (human-MRC-5) de MRC59 cellijn voor afgeleid van normaal longweefsel van een 14-weken oud mannelijke foetus door JP Jacobs in september 1966. De WI-38 (Wistar Institute-38) menselijke diploïde cellijn afgeleid door L. Hayflick van normale embryonale (3 maanden dracht) longweefsel van het vrouwelijke geslacht. Het gaat om menselijk embryonaal weefsel, deels door abortus verkregen.

Het is God een gruwel

nano-deeltjes, “risico” nieuwe technologie

Daarom welk corona-vaccin merk je ook aangeboden krijgt, lees altijd eerst goed de bijsluiter wat er in zit of raadpleeg uw huisarts voor je besluit je te vaccineren. Want wettisch mogen ze een deel verborgen houden als staatsgeheim.

Vraag de arts of het vaccin ook MRC-5 bevat, als dat zo is, heb je het recht om te weigeren want dit zijn geaborteerde foetuscellen en andere DNA.

Vraag of er een kans is op een Iatrogene reactie van het vaccin. (De term Iatrogeen verwijst doorgaans naar een onvoorzien en ongewenst (schadelijk) effect van een behandeling) Als de huisarts “ja” zegt, want dat is zo , dan is dat uw ‘anti-vaccinatiekaart”.

Bedank de huisarts en loop weg.

Bedenk dat artsen de eed van Hippocrates hebben afgelegd en dat ze die moeten eerbiedigen. Dit is hoe wij legaal en respectvol de (verplichte) vaccinatie kunnen weigeren.

Maar bovenal zoek eerst het Koninkrijk van God (JHWH), raadpleeg Hem, Hij die ons Geneesheer en Heelmeester is wat Hij wil dat jij doet, Hij zal wijsheid en openbaring geven voor een ieder in de keuze die hij of zij moet nemen. Een ieder zelf is verantwoordelijk voor de keuze die hij neemt.

Ik bid een ieder Gods zegen, wijsheid en shalom toe.

JP

2 gedachten over ““PHARMACY””

 1. Geachte ….

  Het artikel over Pharmacy vond ik bijzonder goed. Echter een kanttekening:

  vanaf het gedeelte ‘welk corona merk’:

  Hier geef je aan de mensen een hint dat je toch het vaccin kan gebruiken, al dan niet na lezen van de bijsluiter / raadplegen dokter.
  ps: artsen weten niet alles en velen zijn er gehersenspoeld en zullen de waarheid niet zeggen)

  Elk vaccin is gevaarlijk en onnatuurlijk!

  Wat nu door de MSM en regeringen (wereldwijd) wordt verkocht als oplossing voor de corona “pandemie” is in feite geen vaccin, maar genetische modificatie, welke je DNA
  verandert!!!! (met massale zieken en doden als gevolg)
  Dit is precies wat Bill Gates, het WEF en de globale deep state willen.(Georgia Guidestones)

  Hier zou de waarschuwing op zijn plaats zijn om voor iedereen zich verre te houden van elke vaccinatie met een vaccin wat dus geen vaccin is !

  Op deze website staat zelfs de waarschuwing van Robert F.Kennedy jr. afgebeeldt!

  (een beetje tegenstrijdig dus)

  Groeten, jl

  1. Hallo Jan

   Dankje voor je reactie, en ik moet nu eerlijk zeggen, en dat is achteraf, nadat ik dat gezegd heb dat je je arts moet raadplegen en vragen moet wat in de bijsluiters staat een familie lid haar arts heeft gevraagd naar veel twijfel hierover, als het vaccin goed is om deze te nemen, en de arts had geantwoord, “niets mis mee, betrouwbaar en je kan hem nemen”.
   Ik was onthutst, want had verwacht dat ze zouden vragen wat er in het vaccin zat en wat het met je lichaam doet, dat hebben ze dus niet gedaan.
   Dus zij en haar man hebben besloten zich samen te laten vaccineren wanneer de uitnodiging binnen komt. Waarschuwen is nu heel moeilijk want ze willen er niets meer over weten, want wat dokter zegt is waarheid, die zal het wel weten. Ze weten hoe wij er over denken, en ze leest artikelen en waarschuwingen via mijn facebook, maar ik moet het loslaten en kan er nu alleen voor bidden. Had alleen nog gevraagd om toch nog een half jaar tot een jaar te wachten om te zien wat het nog doet intussen tijd met mensen om dat het nog steeds een testfase is en dat je als een proefpersoon wordt beschouwt.
   Maar je hebt gelijk artsen weten niet wat er in het vaccin zit en wat het doet met je en dat levensgevaarlijks is en onnatuurlijk, en dat het geen vaccin is maar genetische manipulatie. Je ziet in landen om je heen, en vooral Israël en Amerika, dat er veel doden zijn na het nemen van het vaccin.

   Dus hierbij HOUD JE ER VERRE VAN ….

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *